Nápověda menu

Nezobrazování reklam

Častým důvodem nezobrazování reklam je nevhodně zvolené nastavení kampaně (celkový rozpočet, konec kampaně, dosažení stanoveného počtu prokliků, nebo regionální cílení).

Může se však jednat i o nevhodně zvolené kombinace cílení (umístění, retargeting, témata, zájmy, klíčová slova)

Nebo o brzké hledání po vytvoření, kdy může být reklama zaznamenána po delším časovém úseku.

Důvodů však může být více, podívejte se na námi vypozorované:

Častým důvodem nezobrazování reklam je nevhodně zvolené nastavení kampaně (celkový rozpočet, konec kampaně, dosažení stanoveného počtu prokliků, nebo regionální cílení)

≫ do nastavení kampaně

Častým důvodem nezobrazování reklamy je, že není zvoleno žádné z hlavních cílení. Jako hlavní cílení lze zvolit: Umístění, Témata, Zájmy, Zájmy o koupi, Retargeting, Klíčová slova, či jejich kombinace.

Častým důvodem nezobrazování reklam je nevhodně zvolená kombinace cílení (umístění, retargeting, témata, zájmy, klíčová slova)

≫ kombinace typů cílení

Data v systému jsou zpracovávaná dávkově. Z důvodu vytížení systému může být zaznamenána po delším časovém úseku.

Nebo i jiné typy nástrojů, které umožňují zamezit zobrazování internetové reklamy. Může způsobit, že ve svém prohlížeči reklamu nevidíte. Zkontrolujte se prosím aktivní doplňky ve svém prohlížeči.

Zkontrolujte si vylučující slova na úrovni kampaně a sestavy, zda nedochází ke křížení s klíčovými slovy v sestavách.

≫ do vylučujících slov

Systém zpracovává data dávkově a může dojít k situaci, kdy máte vyčerpaný denní limit, ale v rozhraní ještě nevidíte kompletní čísla. Ujistěte se, že nedošlo k jeho překročení, které zastavilo vydávání reklam.

≫ do nastavení rozpočtu

Nevidíte-li se na první stránce ve Vyhledávání, může se reklama objevovat na jedné z dalších stránek vyhledávání.

Optimalizace je funkce, která zajišťuje rovnoměrné čerpání denního rozpočtu během dne.

≫ více informací o optimalizaci denního rozpočtu

Důvodem, proč se reklama nezobrazuje, může být to, že byla reklama zamítnuta či pozastavena. Zkontrolujte si tento status v rozhraní vašeho účtu.

≫ nejčastější důvody zamítnuté reklamy

≫ nejčastější důvody zamítnuté reklamy pro jednotlivé reklamní formáty

Pokud ani jedna z uvedených možností nezobrazování neodpovídá vašemu případu, nemáte za daný den statistiky a kampaň, sestava s klíčovými slovy i reklama jsou aktivní, kontaktujte nás a popište, prosím, váš problém co nejpodrobněji (verze prohlížeče, screenshot rozhraní Skliku, případně vyhledávání, atd.)

napište technické podpoře Skliku

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.