Nápověda menu

Statistiky

Základní statistické informace naleznete ve výpisu kampaní, sestav, reklam a klíčových slov. Detailnější pohled na statistická data pak můžete získat díky statistickému přehledu. Možnost vytvořit podrobný přehled naleznete v záložce Statistiky.

Statistický přehled lze nastavit přesně podle potřeby, vygenerovat do prezentovatelné podoby a případně stáhnout v editovatelném formátu pro další práci s daty. Do statistického přehledu můžete zahrnout data spojená s konverzemi, Propojením s Firmy.cz nebo informacemi o konkrétních stránkách, na kterých se vaše reklama zobrazila.

Pokud pravidelně vytváříte stejné statistické přehledy, usnadněte si práci vytvořením šablony, která poslouží jako vzor pro automatické generování přehledu dle nastavené periody.

Parametry statistického přehledu

 • Typ přehledu – určuje, zda budou statistická data spočítána a prezentována na úrovni účtu, kampaně, sestavy, klíčových slov, umístění, reklam, produktových skupin, odkazů, zájmů, pohlaví či typu konverzí.
 • Zobrazit – volba určuje, po jakých časových obdobích mají být statistická data zobrazována. Data mohou být vyjádřena souhrnně (za celé období), po dnech, týdnech, měsících, čtvrtletích nebo po rocích.
 • Časové období – definuje konkrétní den nebo delší časový úsek, za který mají být statistická data spočítána. Časové úseky lze nastavit také ručně pomocí kalendáře.
 • Výběr sloupců – ze seznamu lze vybrat sloupce, které má vygenerovaný statistický přehled obsahovat.
  • Název účtu – zobrazí v přehledu emailovou adresu, pod níž se do Sklik účtu přihlašujete (např.: priklad1@seznam.cz)
  • Typ zařízení – specifikuje v přehledu typ zařízení, na kterém se inzerce zobrazila (PC, mobil, tablet). Při použití této volby nelze generovat zobrazení Vizitky Mapy.cz a Firmy.cz
  • Vyhledávací weby – generuje přehled webových stránek, přes něž byla inzerce pomocí klíčových slov vyhledána.
  • URL stránek – přehled URL stránek, na nichž se zobrazila reklama v obsahové síti.
  • Umístění – generuje přehled zobrazení a prokliků dle webových stránek, na nichž se inzerce zobrazila
  • Retargetingový seznam – generuje přehled zobrazení a prokliků z aktivních retargetingových seznamů.
  • Název zájmu – generuje přehled zobrazení a prokliků dle zájmů vybraných v cílení.
  • Pohlaví – přehled zobrazení a prokliků dle pohlaví uživatelů.
  • Počet zobrazení – udává počet zobrazení za vybrané období.
  • Počet kliknutí – udává počet prokliků za vybrané období.
  • CTR – zahrne do přehledu míru proklikovosti, tj. podíl mezi počtem zobrazení reklamy a tím, kolik uživatelů ji prokliklo.
  • CPC Ø – udává průměrnou cenu za proklik.
  • Cena udává celkovou cenu za všechny realizované prokliky.
  • Pozice Ø – udává průměrnou pozici, na které se inzerce zobrazovala.
  • Konverze – zobrazí počet naměřených akcí (konverzí).
  • Typ konverze – specifikuje typ uskutečněných konverzí (např. vytvoření objednávky či vyplnění formuláře, závisí na vlastním umístění konverzního kódu).
  • Název konverze – zobrazí vlastní pojmenování konverzí (např. objednávka či registrace).
  • Konverzní poměr – generuje podíl v počtu uživatelů, kteří po prokliku došli na stránku s konverzním kódem.
  • Prům. cena konverze – zobrazí průměrnou cenu jedné naměřené akce.
  • Prům. hodnota konverze – zobrazí průměrnou hodnotu jedné naměřené akce, informuje o výši celkového obratu vygenerovaného konverzemi.
  • Součet hodnot konverzí – generuje součet průměrných hodnot všech naměřených akcí.
  • Hodnota konverze / Cena konverze – udává podíl hodnoty konverze k ceně.
  • PNO – udává podíl nákladů na obratu → poměr nákladů (cena za všechny prokliky) vůči obratu z prodaného zboží (celková hodnota všech konverzí).
  • Click2Call zobrazí přehled prokliků, provedených pomocí click2call tlačítka.
  • Podíl zobrazení – udává souhrnné číslo v procentech, které udává, v kolika případech se reklama zobrazila.
  • Ztracená zobrazení – rozpočet – generuje ztracená zobrazení způsobená nízkým rozpočtem. .
  • Ztracená zobrazení – časové plánování – generuje ztracená zobrazení způsobená časovým plánováním.
  • Ztracená zobrazení – rank – generuje ztracená zobrazení způsobená nízkým rankem.
  • Kvalita – určuje, jak si vedla klíčová slova v konkurenci s ostatními inzerenty ve vyhledávací síti.
  • Míra přeskočení – vyjadřuje, v kolika % byla videoreklama přeskočena.
  • Počet zhlédnutí – udává počet zhlédnutí za určité období.
  • Míra zhlédnutí – vyjadřuje v kolika % se reklama přehrála až dokonce bez ohledu na délku reklamy.
  • Cena za zhlédnutí Ø – udává průměrnou cenu za zhlédnutí.
  • 25 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do čtvrtiny své délky.
  • 50 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do poloviny své délky.
  • 75 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do tří čtvrtin své délky.
  • 100 % – indikuje, jak často bylo video přehráno až do konce.
  • Zásah reklamy (unikátní uživatelé) – Představuje hodnotu o počtu zasažených uživatelů za dané časové období.
  • Noví uživatelé – Představuje hodnotu součtu nově zasažených uživatelů ve zvoleném období.
  • Průměrná frekvence – představuje hodnotu průměrné frekvence zobrazení za dané období, vypočítává se jako poměr unikátních uživatelů a počtu vydaných impresí.
  • Win rate – Představuje procentuální podíl případů kdy kampaň nebo sestava v aukci vyhrála a zobrazila se vůči celkovému počtu aukcí kterých se v Skliku zúčastnila.
 • Včetně kampaní – umožňuje vybrat kampaně, které má statistický přehled zahrnovat. Vybírat lze z přednastavených voleb „Všechny aktivní a pozastavené kampaně“, „Všechny aktivní kampaně“, „Všechny kampaně včetně smazaných“, anebo kampaně filtrovat dle názvu a vybírat je samostatně dle vlastních preferencí.
 • Typ kampaně – umožnuje vybrat pro report konkrétní typ kampaně. Filtr na typ kampaně není kompatibilní s výběrem konkrétní kampaně (volba „Včetně kampaní„). Dá se tedy použít jedno, nebo druhé.
 • Výběr sítě – zaškrtnutím určíte, zda chcete statistická data za Vyhledávací síťObsahovou síť nebo obě sítě souhrnně.
 • Název přehledu – slouží k identifikaci souboru a zpřehlednění výpisu statistických přehledů. Název je generován automaticky, přepsáním jej lze libovolně změnit.
 • Přehled uložit jako šablonu – uloží nastavený přehled jako šablonu. Šablonu je možné uložit bez automatického spouštění, anebo lze přednastavit pravidelné generování statistického přehledu každý den/týden/měsíc.
 • Odeslat přehled na email – na zadanou mailovou adresu bude zaslána informace o vygenerování přehledu spolu s přiloženým přehledem v jednom ze čtyř formátů. Potřebujete-li notifikace odeslat na více emailů, zapište adresy takto: příklad1@seznam.cz, příklad2@seznam.cz,..
 • Přehled s grafem – vygeneruje soubor s grafem. Graf lze generovat pouze do formátu XLSX, zároveň je zapotřebí nastavit zobrazení po intervalech (Po dnech, Po týdnech,  Po měsících, Po čtvrtletích, Po rocích) a nikoliv souhrnně.

Statistický přehled je možné zaslat na několik emailových adres zároveň. V příslušném políčku stačí oddělit jednotlivé adresy emailových schránek čárkou.

Otevření statistického přehledu

Statistický přehled máte možnost ve výpisů přehledů vyexportovat a uložit ve čtyřech nabízených formátech – CSVTSVHTML a XML.

CSV a TSV soubor můžete otevřít v libovolném textovém editoru (Poznámkový blok, WordPad, PSPad). Pro pohodlnější práci však doporučujeme vzhledem k charakteru CSV dat některý z tabulkových procesorů (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc). Více informací naleznete v článku Otevření CSV souboru.

HTML přehled můžete otevřít například ve svém prohlížeči webových stránek. Jedná se v podstatě o offline verzi přehledu, který lze po vygenerování zobrazit přímo v inzerentském rozhraní. Soubor lze upravit prostřednictvím textového nebo pokročilého HTML editoru.

XML přehled můžete použít pro zpracování vlastním softwarovým řešením nebo jej například otevřít pomocí programu Microsoft Excel. Po otevření vyexportovaného XML souboru se následně zobrazí tabulka obsahující jednotlivé názvy sloupců a příslušná statistická data.

Rozpad statistik

V případě, kdy v Obsahové síti cílíte pomocí více typů cílení (např. pomocí Retargetingu a Umístění) uvidíte, že třeba u Retargetingu máte 85 prokliků a u Umístění 15 prokliků.

Prakticky to znamená, že daná Sestava měla celkem 100 prokliků od uživatelů, kteří se nacházeli ve zvoleném retargetingovém seznamu a současně navštívili webovou stránku použitou v Umístění.

To, že u Retargetingu vidíte 85 prokliků znamená, že Retargeting 85x zvítězil nad Umístěním (třeba díky použité vyšší CPC). Proto se statistika (proklik, zobrazení…) přičetlo právě k Retargetingu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.