Nápověda menu

Statistiky

Základní statistické informace naleznete ve výpisu kampaní, sestav, reklam a klíčových slov. Detailnější pohled na statistická data pak můžete získat díky statistickému reportu. Možnost vytvořit podrobný přehled naleznete v záložce Reporty.

Díky statistickému reportu můžete získat detailnější pohled na statistická data. Statistický report lze nastavit přesně podle potřeby, vygenerovat do prezentovatelné podoby a případně stáhnout v editovatelném formátu pro další práci s daty. 

Do statistického reportu můžete zahrnout data spojená s konverzemi nebo informacemi o konkrétních stránkách, na kterých se vaše reklama zobrazila.

Různé typy reportů lze rozdělit podle volitelných položek, například statistiky kampaně lze rozdělit podle typu konverzí nebo typu zařízení. 

Rozdělení podle typu reportu

Uchopením 6bodového ovládacího prvku vlevo od názvu metriky a jeho přetažením na požadovanou pozici upravíte pořadí sloupců ve statistickém reportu tak, aby vám vyhovovalo. 

Tažením ovládacího změníte pořadí metriky v reportu

Výběr kampaní zahrnutých do statistických reportů si nyní můžete i jednoduše filtrovat například dle typu kampaně, stavu kampaně, jejich rozpočtu a další. Kampaně vyhovující filtru se po aplikování filtru zobrazí ve výběru kampaní po pravé straně.

Aktivní filtr je žlutě podbarven s výpisem položek

Zboží kampaně nyní lze rozdělit podle:

1) Typu aukce na Zboží.cz

2) Umístění produktové inzerce

Parametry statistického reportu

 • Typ reportu – určuje, zda budou statistická data spočítána a prezentována na úrovni účtu, kampaně, sestavy, reklamy, klíčových slov, umístění či produktových skupin. 
 • Zobrazit – volba určuje, po jakých časových obdobích mají být statistická data zobrazována. Data mohou být vyjádřena souhrnně (za celé období), po dnech, týdnech, měsících, čtvrtletích nebo po rocích. 
 • Časové období – definuje konkrétní den nebo delší časový úsek, za který mají být statistická data spočítána. Časové úseky lze nastavit také ručně pomocí kalendáře. 
 • Výběr sloupců – ze seznamu lze vybrat sloupce, které má vygenerovaný statistický report obsahovat. 
 • Název účtu – zobrazí v reportu emailovou adresu Sklik účtu, pod kterou je registrován (např.: priklad1@seznam.cz). 
 • Typ zařízení – specifikuje v reportu typ zařízení, na kterém se reklama zobrazila (PC, mobil, tablet, multimediální zařízení ). 
 • CPT Ø – udává průměrnou cenu za tisíc zobrazení. Vzorec pro výpočet je: cena / počet zobrazení * 1000. 
 • Zobrazení – udává počet zobrazení za vybrané období. 
 • Prokliky – udává počet prokliků za vybrané období. 
 • CTR – zahrne do reportu míru proklikovosti, tj. podíl mezi počtem zobrazení reklamy a tím, kolik uživatelů ji prokliklo. 
 • CPC Ø – udává průměrnou cenu za proklik. 
 • Cena –udává celkovou cenu za všechny realizované prokliky. 
 • Pozice Ø – udává průměrnou pozici, na které se inzerce zobrazovala. 
 • Konverze – zobrazí počet naměřených akcí (konverzí). 
 • Konverzní poměr – generuje podíl v počtu uživatelů, kteří po prokliku došli na stránku s konverzním kódem. 
 • Cena konverze – uvádí náklady na získání jedné konverze. 
 • Hodnota konverze – zobrazí hodnotu konverze (zpravidla se jedná o hodnotu objednávky). 
 • Typ konverze – specifikuje typ uskutečněných konverzí (např. vytvoření objednávky či odeslání formuláře, závisí na vlastním umístění konverzního kódu). 
 • Název konverze – zobrazí vlastní pojmenování konverzí (např. “Objednávka1” či “Formulář2”). 
 • PNO – udává podíl nákladů na obratu → poměr nákladů (cena za všechny prokliky) vůči obratu z prodaného zboží (celková hodnota všech konverzí). 
 • Podíl zobrazení – udává souhrnné číslo v procentech, které udává, v kolika případech se reklama zobrazila. 
 • Kvalita – určuje, jak si vedla klíčová slova v konkurenci s ostatními inzerenty ve vyhledávací síti. 
 • URL stránek – přehled URL stránek, na nichž se zobrazila reklama v obsahové síti. 
 • Datum vytvoření – zobrazí údaje o tom, kdy byla položka vytvořena. 
 • Míra přeskočení – vyjadřuje, v kolika % byla videoreklama přeskočena. 
 • Počet zhlédnutí – udává počet zhlédnutí za určité období. 
 • Míra zhlédnutí – vyjadřuje v kolika % se reklama přehrála až dokonce bez ohledu na délku reklamy. 
 • Cena za zhlédnutí Ø – udává průměrnou cenu za zhlédnutí. 
 • 25 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do čtvrtiny své délky. 
 • 50 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do poloviny své délky. 
 • 75 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do tří čtvrtin své délky. 
 • 100 % – indikuje, jak často bylo video přehráno až do konce. 
 • Unikátní návštěvníci (za den) – Představuje hodnotu o počtu zasažených uživatelů za jeden den. 
 • Noví uživatelé – Představuje hodnotu součtu nově zasažených uživatelů ve zvoleném období. 
 • Frekvence zobrazení Ø – představuje hodnotu průměrné frekvence zobrazení za dané období, vypočítává se jako poměr unikátních uživatelů a počtu vydaných impresí. 
 • Win rate – Představuje procentuální podíl případů, kdy kampaň nebo sestava v aukci vyhrála a zobrazila se vůči celkovému počtu aukcí, kterých se v Skliku zúčastnila. 
 • Doba sledování Ø – udává průměrnou dobu sledování videoreklamy (po sekundách). 
 • Ztracená zobrazení – rozpočet – generuje ztracená zobrazení způsobená nízkým rozpočtem.
 • Název přehledu – slouží k identifikaci souboru a zpřehlednění výpisu statistických reportů. Název je generován automaticky, přepsáním jej lze libovolně změnit. 
 • Přehled uložit jako šablonu – uloží nastavený přehled jako šablonu. Šablonu je možné uložit bez automatického spouštění, anebo lze přednastavit pravidelné generování statistického reportu každý den/týden/měsíc. 
 • Odeslat přehled na email – na zadanou mailovou adresu bude zaslána informace o vygenerování reportu spolu s přiloženým reportem v jednom ze čtyř formátů. Potřebujete-li notifikace odeslat na více emailů, zapište adresy takto: priklad1@seznam.cz, priklad2@seznam.cz,.. 

Jaké parametry oproti předchozí verzi statistických reportů už nejsou k dispozici? 

 • Věk 
 • Pohlaví 
 • Rozpočet 
 • Max. CPC 
 • Click2Call 
 • Ø Pruměrná cena konverze 
 • Ø Průměrná hodnota konverze  
 • Ztracená zobrazení – časové plánování 
 • Ztracená zobrazení – rank 
 • Datum nezobrazuje se pouze u jednodenního reportu 
 • Typ reportu Umístění již nelze segmentovat dle typu zařízení 

Pokud pravidelně vytváříte stejné statistické reporty, usnadněte si práci vytvořením šablony, která poslouží jako vzor pro automatické generování reportu dle nastavené periody.

Statistický report je možné zaslat na několik emailových adres zároveň. V příslušném políčku stačí oddělit jednotlivé adresy emailových schránek čárkou.

Pokud statistický report obsahuje příliš velký objem dat pro zobrazení v rozhraní Skliku, je možné jej pouze stáhnout (není k dispozici pro okamžité otevření). 

Otevření statistického reportu

Statistický report máte možnost ve výpisů reportů vyexportovat a uložit v šesti nabízených formátech –CSVTSVHTMLXML, XLSX a JSON.

CSV a TSV soubor můžete otevřít v libovolném textovém editoru (Poznámkový blok, WordPad, PSPad). Pro pohodlnější práci však doporučujeme vzhledem k charakteru CSV dat některý z tabulkových procesorů (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc). Více informací naleznete v článku Otevření CSV souboru.

HTML report můžete otevřít například ve svém prohlížeči webových stránek. Jedná se v podstatě o offline verzi reportu, který lze po vygenerování zobrazit přímo v inzerentském rozhraní. Soubor lze upravit prostřednictvím textového nebo pokročilého HTML editoru.

XML report můžete použít pro zpracování vlastním softwarovým řešením nebo jej například otevřít pomocí programu Microsoft Excel. Po otevření vyexportovaného XML souboru se následně zobrazí tabulka obsahující jednotlivé názvy sloupců a příslušná statistická data.

JSON report můžete otevřít v programech Visual Studio Code, Poznámkový blok, WordPad, PSPad, či v libovolném prohlížeči. Jedná se o strukturovaný způsob zápisu dat, který umožňuje číst a interpretovat jeho informace jakýmkoliv programem a pro ukládání dat používá formát textu. Proto slouží jako univerzální formát pro předávání dat mezi klientem a serverem. Tento formát reportu je často využíván vývojáři softwaru a datovými analytiky k ukládání a přenosu dat mezi různými systémy a aplikacemi.

XLSX report je nutné otevírat v programu Microsoft Excel. Po otevření se následně zobrazí výpis všech sloupců reportu a příslušná statistická data včetně grafické formy a zvolenou definicí vygenerovaného reportu (Účet, Časové období, Sítě a zvolený filtr například s ID kampaně). V tomto formátu reportu se také nachází zvlášť oddělený součtový řádek v popředí.

Rozpad statistik

V případě, kdy v Obsahové síti cílíte pomocí více typů cílení (např. pomocí Retargetingu a Umístění) uvidíte, že třeba u Retargetingu máte 85 prokliků a u Umístění 15 prokliků.

Prakticky to znamená, že daná Sestava měla celkem 100 prokliků od uživatelů, kteří se nacházeli ve zvoleném retargetingovém seznamu a současně navštívili webovou stránku použitou v Umístění.

To, že u Retargetingu vidíte 85 prokliků znamená, že Retargeting 85x zvítězil nad Umístěním (třeba díky použité vyšší CPC). Proto se statistika (proklik, zobrazení…) přičetlo právě k Retargetingu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.