Nápověda menu

Statistiky

Základní statistické informace naleznete ve výpisu kampaní, sestav, inzerátů a klíčových slov. Detailnější pohled na statistická data pak můžete získat díky statistickému přehledu. Možnost vytvořit podrobný přehled naleznete v záložce Statistiky.

Statistický přehled lze nastavit přesně podle potřeby, vygenerovat do prezentovatelné podoby a případně stáhnou v editovatelném formátu pro další práci s daty. Do statistického přehledu můžete zahrnout data spojená s konverzemi, Propojením s Firmy.cz nebo informacemi o konkrétních stránkách, na kterých se vaše reklama zobrazila.

Pokud pravidelně vytváříte stejné statistické přehledy, usnadněte si práci vytvořením předlohy, která poslouží jako vzor pro automatické generování přehledu dle nastavené periody.

Parametry statistického přehledu

  • Typ přehledu – určuje, zda budou statistická data spočítána a prezentována na úrovni účtu, kampaní, sestav, inzerátů nebo klíčových slov
  • Zobrazit – statistická data mohou být vyjádřena souhrnně nebo v rozlišení dne, týdne, měsíce, čtvrtletí a roku.
  • Časové období – definuje den nebo delší časový úsek, za který budou statistická data spočítána a prezentována.
  • Výběr sloupců – ze seznamu lze vybrat sloupce, které bude vygenerovaný statistický přehled obsahovat.
  • Včetně kampaní – volba umožňuje vybrat, které reklamní kampaně budou do statického přehledu zahrnuty.
  • Výběr sítě – zaškrtnutím určíte, zda chcete statistická data za Vyhledávací síťObsahovou síť nebo obě sítě souhrnně.
  • Název přehledu – slouží pro identifikaci a přehlednější práci ve výpisu statistických přehledů a vašich předloh.
  • Odeslat přehled na email – na emailovou adresu může být zaslána informace o vygenerování přehledu spolu s přiloženým přehledem v jednom ze čtyř formátů.

Statistický přehled je možné zaslat na několik emailových adres zároveň. V příslušném políčku stačí oddělit jednotlivé adresy emailových schránek čárkou.

Otevření statistického přehledu

Statistický přehled máte možnost ve výpisů přehledů vyexportovat a uložit ve čtyřech nabízených formátech – CSVTSVHTML a XML.

CSV a TSV soubor můžete otevřít v libovolném textovém editoru (Poznámkový blok, WordPad, PSPad). Pro pohodlnější práci však doporučujeme vzhledem k charakteru CSV dat některý z tabulkových procesorů (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc). Více informací naleznete v článku Otevření CSV souboru.

HTML přehled můžete otevřít například ve svém prohlížeči webových stránek. Jedná se v podstatě o offline verzi přehledu, který lze po vygenerování zobrazit přímo v inzerentském rozhraní. Soubor lze upravit prostřednictvím textového nebo pokročilého HTML editoru.

XML přehled můžete použít pro zpracování vlastním softwarovým řešením nebo jej například otevřít pomocí programu Microsoft Excel. Po otevření vyexportovaného XML souboru se následně zobrazí tabulka obsahující jednotlivé názvy sloupců a příslušná statistická data.

Rozpad statistik

V případě, kdy v Obsahové síti cílíte pomocí více cílení (např. pomocí Retargetingu a Umístění) uvidíte, že třeba u Retargetingu máte 85 prokliků a u Umístění 15 prokliků.

Prakticky to znamená, že daná Sestava měla celkem 100 prokliků od uživatelů, kteří se nacházeli ve zvoleném retargetingovém seznamu a současně navštívili webovou stránku použitou v Umístění.

To, že u Retargetingu vidíte 85 prokliků znamená, že Retargeting 85x zvítězil nad Umístěním (třeba díky použité vyšší CPC). Proto se statistika (proklik, zobrazení…) přičetlo právě k Retargetingu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.