Nápověda menu

Ochranné známky

Společnost Seznam.cz, a.s. plně respektuje práva vlastníků ochranných známek i povinnosti, které pro ni vyplývají z právní úpravy v dané oblasti.

Obsah reklamy je předně odpovědností samotných inzerentů. Pro efektivní, trvalou a vykonatelnou ochranu Vašich práv Vám jako vlastníkům ochranných známek doporučujeme, abyste spory týkající se ochranných známek řešili přímo s inzerenty, kteří dle Vašeho přesvědčení primárně porušují Vaše práva.

Jako vlastník ochranné známky přesto můžete prostřednictvím níže uvedeného formuláře společnost Seznam.cz požádat, aby Vaše ochranná známka byla v reklamním systému Sklik chráněna.

Každou žádost směřující k ochraně před zásahem do práv z ochranné známky posuzujeme individuálně.

Případná ochrana je poskytována pouze slovním ochranným známkám nebo kombinovaným ochranným známkám, které jsou jako „kombinované“ i nadále zapsány a vedeny v relevantním registru ochranných známek.

Obrazové ochranné známky s ohledem na jejich charakter, který je zejména tvořen logem či obrázkem (v němž textová složka může, ale nemusí převažovat) při zohlednění principů fungování reklamního systému Sklik být chráněny nemohou.

Případná ochrana pravděpodobně nebude poskytnuta v těchto případech:

 1. došlo k vyčerpání práv k ochranné známce dle příslušných právních předpisů;
 2. jedná se o ochrannou známku odpovídající generickým nebo všeobecně užívaným slovním spojením;
 3. ochranná známka je užívána subjekty, které se zaměřují na prodej výrobků či služeb, součástek, komponentů či náhradních dílů nebo jiných souvisejících výrobků či služeb, které s danou ochrannou známkou souvisí;
 4. ochranná známka je užívána subjekty, které poskytují informace o výrobcích a službách, které s danou ochrannou známkou souvisí.

Upozorňujeme, že použití ochranné známky třetí strany v textu reklamy již nyní podléhá Pravidlům pro text reklamy, která zakazují zmiňování konkurence. Necháváme tedy na uvážení Vás jako inzerentů, zda této možnosti využijete.

Pokud jste vlastníkem ochranné známky, máte dojem, že v rámci reklamního systému Sklik dochází k porušování Vašich práv k ochranné známce a chcete zajistit nápravu, zašlete potřebné údaje pomocí kontaktního formuláře.

Přihlášení chráněného označení

 • Upozorňujeme, že žádosti bez konkrétního popisu toho, jakým způsobem je do Vašich práv k ochranné známce zasahováno, nebudeme bohužel schopni kvalifikovaným způsobem posoudit.
 • Max. velikost souboru: 32 MB.
 • Max. velikost souboru: 32 MB.
 • Max. velikost souboru: 32 MB.
 • Max. velikost souboru: 32 MB.
 • Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.