Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ochranné známky Vyhledávání

Používání chráněných označení

Držitel ochranné známky může požádat, aby jeho ochranná známka využívala v Skliku určité ochrany. Ochrana spočívá v tom, že text ochranné známky bude moci používat v inzerátu pouze držitel ochranné známky nebo další subjekty, kterým držitel známky udělí povolení používat text ochranné známky v textu inzerátu, a to s výjimkou, dojde-li k tzv. vyčerpání práv z ochranné známky.

Text ochranné známky lze využít v entitách:

  • Standardní inzerát: titulek, popis 1 a popis 2
  • Rozšířený inzerát: titulek 1, titulek 2 a popis

Na viditelné URL se ochrana nevztahuje.

Uvedené shodně funguje ve vyhledávací i obsahové síti a pouze pro textové inzeráty. Evidujeme tedy pouze textové a kombinované ochranné známky.

Upozorňujeme, že použití ochranné známky třetí strany v textu inzerátu již nyní podléhá Pravidlům pro text inzerátu, která zakazují zmiňování konkurence. Necháváme tedy na uvážení inzerentů zda této možnosti využijí.

Inzerenti mohou ve vyhledávání inzerovat na dotaz, který se shoduje s názvem cizí ochranné známky (například „Sklik“), a to pouze za předpokladu, že jim držitel ochranné známky udělí povolení. Pokud však dojde k vyčerpání práv z ochranné známky dle ust. § 11 zákona o ochranných známkách, jsou inzerenti, kterým takové právo svědčí (např. prodejci vašich produktů), oprávněni v textu inzerátu znění vaší ochranné známky využít či na ni cílit.

Je však nutno vzít na vědomí, že z výše uvedeného existují výjimky. I přestože dojde k vyčerpání práv k ochranné známce, může vlastník ochranné známky bránit jejímu užívání v rámci inzerce, pokud inzerent užíváním ochranné známky vážně poškozuje její dobré jméno nebo je jinak této ochranné známce, nebo jejímu vlastníku na újmu, nebo inzerent ochrannou známku, které může vzbuzovat dojem, že mezi inzerentem a majitelem ochranné známky existuje hospodářské propojení, nebo inzerce průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby. I přes vyčerpání práv k ochranné známce nelze takovouto známku taktéž použít, pokud inzerent užíváním ochranné známky zasahuje do investiční funkce ochranné známky, avšak pouze za předpokladu, že zásadním způsobem zabraňuje tomu, aby vlastník ochranné známky tuto používal k získání či udržení dobré pověsti, kdy tato pověst umožňuje vzbudit zájem spotřebitelů a udržet si jejich přízeň.

Provozovatel může zamezit zobrazování inzerce, pokud bude obsahovat ochrannou známku, jejíž užití je zjevně protiprávní, a protiprávnost takového užití je objektivně jednoznačná. Musí si být také vědom toho, že pokud používá v inzerci slovní spojení obsahující ochrannou známku jiného vlastníka nebo slovní spojení odlišené od takové ochranné známky pouze diakritikou, interpunkčními znaménky či národní doménou (nebo jinou doménou prvního řádu), kdy používáním se zde rozumí i cílení na takovouto ochrannou známku v inzerci, je provozovatel oprávněn zamezit zobrazování takovéto inzerce a tím porušování práv vlastníka ochranné známky.

Pokud jste majitel ochranné známky a máte za to, že došlo k jejímu zneužití třetí osobou v rámci inzerce, můžete použít tento kontaktní formulář a s důvěrou se na nás obrátit.

Přihlášení chráněného označení

  • Zde uveďte všechny Sklikové účty, které mohou využívat Vámi zadanou ochrannou známku. Jednotlivé e-maily oddělujte čárkou. Chcete-li zadat více než 14 účtů, kontaktujte prosím podporu Skliku na sklik@firma.seznam.cz