Nápověda menu

Otevření CSV

Soubor ve formátu CSV můžete otevřít v libovolném textovém editoru (Poznámkový blok, WordPad, PSPad). Pro pohodlnější práci však doporučujeme vzhledem k charakteru CSV dat některý z tabulkových procesorů (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc).

Při úpravě úpravě CSV souboru dbejte na správnost kódování. V současné době však programy obvykle soubory ukládají v původním kódování.

Microsoft Excel

CSV soubory se zpravidla primárně otevírají v Excelu bez nutnosti cokoliv nastavovat. Je-li kódován v UTF-16 (Unicode), bude čeština korektně zobrazena.

V případě české verze může Microsoft Excel považovat číselnou hodnotu s desetinou tečkou za datum, proto doporučujeme nahradit tečku za čárku (Označte sloupec > Úpravy > Nahradit).

Pokud se vám nepodaří CSV soubor automaticky otevřít, musíte data naimportovat (Soubor > Otevřít > Typ souboru – Textové soubory). Následně je nutné nadefinovat pravidla pro import textu:

  • Typ zdrojových dat – oddělovač
  • Typ souboru (kódování)
  • Oddělovače – tabulátor
  • Oddělovač desetiných míst – čárka

OpenOffice.org Calc

Při otevírání CSV souboru je nutné nadefinovat následující pravidla pro import textu:

  • Znaková sada (kódování)
  • Oddělovací pole – tabulátor
  • Oddělovač textu – ponechte výchozí nastavení

Pravděpodobné kódování CSV souboru

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.