Nápověda menu

Automatické tagování cílových URL

Nástroj pro automatické tagování cílových URL naleznete v nástrojové liště v inzerentském rozhraní Skliku.

Víme, že někteří inzerenti mají zcela specifické a pokročilé požadavky na analýzu výkonu jednotlivých kampaní, dosahování cílů, konverzí a měření dalších metrik. Proto jsme se rozhodli připravit dva režimy:

Výchozí nastavení – sada UTM parametrů a jejich hodnot, která vyhoví většině inzerentů a bude fungovat bez speciálního nastavení měřicího kódu Google Analytics.

Pokročilé nastavení – velmi detailní nastavení UTM parametrů, jejich pojmenováni i nastavení hodnot. Používejte jen pokud víte, co děláte. Jinak si můžete nenávratně poškodit data týkající se Skliku v Google Analytics.

Pokročilé nastavení lze snadno vrátit do výchozího stavu pomocí tlačítka “Obnovit výchozí nastavení”. Resetování je před uložením nutné potvrdit.

Možnosti nastavení

Kromě možnosti vypnout a zapnout automatické tagování, naleznete v horní části obrazovky náhled výsledné URL. Náhled reaguje na nastavení parametrů i hodnot.

http://www.mujweb.cz/?utm_source=seznam&utm_medium={medium}&
utm_campaign={campaign}&utm_content={adtitle}

Umístit parametry za ? nebo #

Přepínač ovládá, zda se parametr do URL doplní za otazník (výchozí nastavení) nebo za mřížku. Výchozí nastavení je otazník.

Doplňování parametrů si poradí se situacemi jako jsou:

  • „Chci doplňovat za otazník a URL již otazník a nějaké parametry (nikoliv UTM) obsahuje.“
    • V takovém případě spořádaně doplníme parametry na konec URL za  znak &.
  • „Chci doplňovat za otazník a URL obsahuje parametry za mřížkou (nikoliv UTM).“
    • Nástroj doplní parametry za otazník před parametry za mřížkou.
  • Totéž nástroj umí při doplnění parametrů za mřížku. Poradí si i s kombinacemi uvedených i spousty dalších možností.

Odebírat diakritiku z parametrů

Tato volba je ve výchozím nastavení vypnutá a nedochází k odstraňování diakritiky z hodnot UTM parametrů.

Pro enkódování českých znaků do URL používáme transkripci UTF-8, to může způsobit, pokud je váš web v jiném kódování, že některé hodnoty parametrů v Google Analytics mohou mít češtinu proloženou nesmyslnými znaky. Zapnutí odebírání diakritiky tyto potíže vyřeší.

UTM parametry

Nástroj umí do URL doplnit až pět UTM parametrů. Dva z nich jsou povinné, nejde je z doplňování parametrů vyřadit. Další tři jsou nepovinné, pokud je nechcete používat, stačí smazat text v příslušných polích. Náhled na výslednou URL vám může pomoci v orientaci, jak vlastně budou parametry do URL doplněny.

Názvy UTM parametrů (utm_source, atd) je dokonce možné libovolně editovat, aby si každý inzerent mohl libovolně upravit podobu výsledné URL. Tato možnost zaručuje i podporu jiných měřicích nástrojů, než je defaultně podporovaný Google Analytics.

Hodnoty parametrů

Sklik již delší dobu podporuje tzv. dynamické proměnné v cílové URL, rozhodli jsme se rozšířit počet těchto parametrů o další, aby bylo možné komfortně nastavit podobu doplněných hodnot parametrů.

Dynamické proměnné lze v rámci hodnoty jednoho parametru řetězit a použít textové oddělovače. Například zápisem “{campaign}-{adgroup}” lze do proměnné vložit název kampaně a sestavy oddělené pomlčkou. Podobných kombinací dynamických proměnných a oddělovačů lze jistě vymyslet mnoho. Pro zjištění, které kombinace mohou nejvíce vyhovovat právě vaším kampaním, můžete čerpat v článku na Medio blog(u).

V nástroji můžete u každé hodnoty parametru použít našeptávač obsahující seznam podporovaných dynamických proměnných a popis hodnoty, která se doplní do cílového URL. Kliknutím vložte dynamickou proměnnou do příslušného pole ve formuláři.

Přehled celého nastavení

Tabulka s přehledem UTM parametrů, jejich výchozího pojmenování, nastavených hodnot a výsledné hodnoty v URL:

UTM parametrPovinnýZapnutýVýchozí název
parametru
Výchozí
hodnota
Výsledná hodnota
v URL
Zdroj kampaněAnoAnoutm_sourceseznam„seznam“
Médium kampaněAnoAnoutm_medium{medium}„cpc“ nebo „cpt“
Název kampaněNeAnoutm_campaign{campaign}Název kampaně
Obsah kampaněNeAnoutm_content{adtitle}Titulek reklamy
Klíčové slovoNeNeutm_term{keyword}Klíčové slovo

Máte UTM parametry natvrdo v cílových URL?

Máte-li v účtu cílové URL, ze kterých nechcete nebo nemůžete natvrdo umístěné UTM parametry odstranit, nemusíte se tím trápit. Vaše natvrdo přítomné UTM parametry budeme umět upravit, aby jejich hodnoty vždy odpovídaly nastavení v nástroji Automatické tagování.

Doporučujeme však všechny URL od natvrdo umístěných UTM parametrů očistit. Pro odstranění natvrdo umístěných UTM můžete použít funkci exportu kampaní z Skliku. Poté proveďte odstranění UTM parametrů (například Google Ads Editorem) a soubor naimportujte v aktualizačním režimu zpět.

Pozor!

V situaci, kdy reklamy obsahují natvrdo UTM parametry za # a vkládat je chcete pomocí automatického tagování za ?, nedojde k jejich odstranění z reklamy. UTM obsažené natvrdo v reklamě se zachová. Výsledná URL pak vypadá například takto: http://www.eshop.cz/kosik/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc#utm_source=zbozi.cz&utm_medium=referral

Sklik dokáže zpracovat URL adresu obsahující kombinaci např. hashtagu (#) a otazníku, ale Google Analytics takovou URL může oříznout nevyžádaným způsobem. Proto je vhodné si propsání nestandardního tagování v Google Analytics nejdříve otestovat.

V tomto speciálním případě tedy nahrazení UTM nefunguje. Je potřeba mít nastavený shodný symbol nebo ideálně UTM odstranit.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.