Nápověda menu

Duplicitní inzerce

Cílem Skliku je poskytovat uživatelům vyhledávače Seznam.cz a dalších zapojených partnerských webů sítě Sklik cílené, kvalitní a neopakující se nabídky. Není tedy dovoleno jednomu zadavateli propagovat ze dvou nebo více účtů stránky na totožné doméně nebo stránky na jiných doménách, které mají stejný nebo pro uživatele snadno zaměnitelný obsah.

Označení duplicitních webů/textů (nebo obsahu) jako zaměnitelných je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo reklamy, které na takový web odkazují, zamítnout, jakož i účty, které jsou duplicitní (v takovém případě Provozovatel zamítne inzerci novějšího účtu); kritériem je míra odlišitelnosti pro běžné uživatele služeb Seznam.cz.

Stejné domény

Doména je cílová / viditelná URL adresa. Skládá se z domény druhého (např. seznam) a prvního řádu (např .cz). Hovoří-li se o doménách, obecně se myslí kombinace domény 2. a 1. řádu.

Řády se oddělují vždy tečkou:

 • koncovka .cz je doména 1. řádu
 • seznam.cz je doména 2. řádu (tzn. doména)
 • pocasi.seznam.cz je doména 3. řádu (tzn. subdoména)
 • např. www.pocasi.seznam.cz/ je doména 4.řádu

V případě, že se vyskytne v Skliku inzerce z více účtů na stejné domény, posuzujeme doménu prvního a druhého řádu. Pokud se shodují, dochází k blokování inzerce. Je proto důležité, aby každý z účtů cílil na vlastní doménu.

Příklad stejné domény:

 • www.novinky.cz
 • www.novinky.cz/tema
 • tema.novinky.cz

Snadno zaměnitelné stránky

Více stránek na samostatných doménách, se stejným nebo zaměnitelným obsahem (tzv. duplicitní obsah), jsou v hlavních rysech totožné, obdobné či běžnému uživateli služeb Seznam.cz bez potřeby podrobnějších znalostí snadno zaměnitelné.

Hlavní rysy:

 1. Základní grafická podoba stránek:
  1. náhled webu je totožný, obdobný či obsahově velmi blízký
  2. rozlišení grafického zpracování je totožné, obdobné či obsahové velmi blízké
  3. rozlišení významných grafických prvků je totožné či obdobné
 2. Předmět webu:
  1. nabídka zboží či služby je totožná, obdobná či obsahově velmi blízká
  2. cena zboží či služby je totožná nebo se liší pouze minimálním rozdílem
 3. Podobné texty:
  1. texty na stránkách jsou totožné, obdobné či obsahově velmi blízké
 4. Obchodní záměr:
  1. je-li zřejmé, že se jedná o společné zamýšlené jednání provozovatele/ů tak, aby dosáhli neoprávněného zvýhodnění prezentovaného webu a/nebo totožného obsahu v systému Sklik na úkor dalších provozovatelů

Duplicitní inzerce

Pokud více účtů obsahuje totožné textace reklam, přistupujeme k blokaci. Starší reklamy ponecháme aktivním. Tímto chceme uživatelům Seznam.cz zajistit neopakující se nabídku nejen cílových stránek, ale i reklam, které se jim zobrazují. Každý z účtů by tedy měl mít i své unikátní textové/grafické reklamy.

Označení webu jako duplicitní

Pokud dojde ke shodě domény, vzhledu stránky, propagovaného zboží atd. (vše popsané výše), bude systém začleňovat weby do skupin, které budou obsahovat weby se stejnou duplicitou. Začleněním do skupiny dojde k jejich vzájemnému propojení. Jednotlivá kritéria popsaná v nápovědě pro označení duplicitního webu slouží k určení duplicit a stačí, když dojde ke shodě minimálně v jednom bodu. Účty, u kterých dojde k propojení se budou i nadále v inzerentském rozhraní tvářit jako suverénní účty. Propojeny budou pouze tak, že se z každé skupiny vydá systémem pouze jedna reklama na jeden dotaz uživatele. Jinou funkčnost a nastavení účtů případné propojení systém neovlivňuje.

Jak se vyhnout duplicitám?

V případě systémového označení účtů / webů může uživatel upravit své stránky tak, aby odpovídaly pravidlům a smluvním podmínkám. Je potřeba vyhnout se jednotlivým bodům na základě, kterých systém duplicitu vyhodnotí.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.