Nápověda menu

Příklady volání API Drak

Všechno důležité dění okolo API. Odebírej náš Sklik API newsletter.

Pro snadnější implementaci našeho Sklik API rozraní jsme si pro vás připravili vzorové příklady v nejčastěji používaných jazycích.

Příklady jsou dostupné i na Seznam githubu.

Python [JSON]

from requests import post
import json

class JsonSklik:
        
    def login(self):
      response = post("https://api.sklik.cz/drak/json/client.loginByToken",json=(""))
      res = response.json()
      if res["status"] == 200:
        self.session = res["session"]
        return True
      else:
        return False
  
    """
    Volani metody
    @return |Boolen  

    Other examples and date types
    OBJECT - "group":{"status":["active","suspend"],"isDeleted":False}
    ARRAY - 'ids': [1297587,123932]
    STRING[] - "displayColumns":["id","name"]
      import base64
      square = open('300_300.jpg',"rb").read().encode('base64')
    BINARY - 'image': square

    """
    def request(self):
      if self.login():
        response = response = post('https://api.sklik.cz/drak/json/ads.createReport', json=[{"session":self.session},
        {"dateFrom":"2018-01-22",
        "dateTo":"2018-02-23"}
        ])
        return response.json()
      else:
        return False

example = JsonSklik()
print example.request()

PHP [JSON]

<?php

/**
 * API DRAK JSON
 * Čisté volání API DRAK přes JSON pomocí nativních metod PHP
 */
class JsonSklik {

  /**
   * Session - Po přihlášení je vyžadované u každého volání pro autentizaci
   * @var string 
   */
  protected $session = '';
  
  /**
   * URL pro volání dotazu - API verze DRAK
   * @var string 
   */
  protected $url = 'https://api.sklik.cz/drak/json/';
  
  /**
   * Zavolání XML dotazu
   * @param string $url - kompletní adres
   * @param string $request - XML dotaz (ve formátu XML-RCP)
   * @see https://cs.wikipedia.org/wiki/XML-RPC#T%C4%9Blo
   * @return string
   */
  protected function call($url, $request) {
    $header[] = "Content-type: application/json";
    $header[] = "Content-length: " . strlen($request);
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);

    $data = curl_exec($ch);
    if (curl_errno($ch)) {
      return curl_error($ch);
    } else {
      curl_close($ch);
      return $data;
    }
  }
  
  /**
   * Přihlášení uživatele pomocí uživatelského jména a hesla
   */
  public function login() {
    $ses = array();
    $request = json_encode(
      array('')
    );
    $response = $this->call($this->url.'/client.loginByToken', $request);    
    $response = json_decode($response);
    if(isset($response->session)) {
      $this->session = $response->session;      
    }
  }
  /**
   * Volání metody. 
   * @return mixed
   */
  public function request() {
    $this->login();
    $method = 'client.stats';
    $request = json_encode(
      array(
        array('session'=>$this->session),
        array(
          'dateFrom' => '2017-02-20',
          'dateTo' => '2017-02-22',
          'granularity' => 'total'
        )
      )
    );    
    $response = $this->call($this->url.'/'.$method, $request);
    return json_decode($response);
  }
}
$test = new JsonSklik();
echo $test->request();
?>

JavaScript [JSON]

/**
 * Call API method
 * @param {String} method - API method 
 * @param {Object} parameters - parametrs for API method
 * @param {String} callback - Callback method after success API call
 * @param {Mixed} params - variables which will be push to callback method
 */
function sklikApi(method, parameters, callback, params) {
 $.ajax({
  contentType: 'application/json',
  method: 'POST',
  dataType: "json",
  url: 'https://api.sklik.cz/drak/json/' + method,
  data: JSON.stringify(parameters)
 }).done(function (response) {
  if (response.session) {
   session = response.session;
   if (callback) {
    callback(response, params);
   }
  } else {
   return false;
  }
 }).fail(function (jqXHR, textStatus) {
  return false;
 });
}

/**
 * Login user by Token
 */
function loginByToken() {
 //############# TOKEN
 var token = '';
 var userId = [010];
 sklikApi('client.loginByToken', token, createReport, { 'userIds': userId });
}

/**
 * Create method by API
 * @param {Object} parameters 
 */
function createReport(response, parameters) {
 var params =
  [{ 'session': session, 'userId': parameters.userId },
  {
   'campaign': { 'status': ['active'] },
   'group': { 'status': ['active'] },
   'dateFrom': '2018-01-08',
   'dateTo': '2018-02-08'
  },
  { 'statGranularity': 'monthly' }
  ];

 sklikApi(
  'keywords.createReport',
  params,
  printer,
  parameters
 );
}

/**
 * Print createReports response
 * @param {Object} response 
 * @param {Object} parameters 
 */
function printer(response, parameters) {
 console.log(response.totalCount);
}

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.