Nápověda menu

Import a Export

Reklamní systém Sklik umožňuje importovat a exportovat rozsáhlé kampaně s velkým počtem sestav, inzerátů a klíčových slov. Využití je vhodné pro přehlednou editaci velkého množství dat, přenos kampaní mezi PPC systémy nebo jejich zálohování.

Import

Pro importování kampaní do účtu slouží nástroj Import kampaně, kterým lze do Skliku vložit kampaně z jiných reklamních systémů nebo editačních nástrojů. Import je schopen zpracovat soubory, které obsahují nepřesnosti.

Průběh importu: 1. krok

Vyhledání a otevření CSV souboru

  • Nahrát lze samostatný CSV soubor nebo komprimovaný souboru ve formátu ZIP. Maximální velikost CSV souboru je několik stovek MB. Do Skliku můžete totiž nahrát soubor, který obsahuje CSV s kampaněmi a také složku s bannery. Soubory nahrané v prvním kroku importu jsou pro případnou další práci dostupné po dobu 24 hodin.
Průběh importu: 1. krok – nahrání souboru

Nastavení importu

  • kódování CSV souboru
  • kurz pro přepočet měny
  • ignorování určitých částí CSV souboru

Průběh importu: 1. krok – nastavení importu

Jednotlivými volbami můžete ovlivnit výslednou podobu kampaní po naimportování zvoleného souboru. V případě změny kurzu pro přepočet měny se denní rozpočet a maximální cena za proklik po načtení souboru vynásobí nastaveným kurzem. Při hodnotě „1“ nedojde ke změně zdrojových dat.

Funkce najdi a nahraď

První krok importu obsahuje funkci „najdi a nahraď“. Funkce najde a nahradí textový řetězec v textu inzerátů a/nebo v cílových URL, dle vámi nastavených podmínek.

Např.:

Pokud se chystáte vyměnit variantu letních reklam za zimní, nebo opačně.

Průběh importu: 1. krok – najdi nahraď

V případě, že zadáte špatné kódování či načítáte špatný formát souboru, CSV se nepodaří načíst.

Průběh importu: 2. krok

  • Vyberte kampaně a sestavy, které chcete z načteného souboru naimportovat
  • Zvolte jeden ze tří způsobů importu:

Vytvořit či přepsat kampaně

– Pokud kampaně, sestavy ještě neexistují, dojde k jejich vytvoření. Původní kampaně budou přepsány. Existující sestavy, inzeráty a klíčová slova, která nejsou v importním souboru obsažena, budou smazána.

Duplikovat existující kampaně

– Pokud je v importním souboru uvedena existující kampaň, dojde k založení nové kampaně s aktuálním datem na konci jejího názvu. Dojde tedy k vytvoření nových kampaní s unikátními názvy – pojmenování kampaně + datum importu.

Aktualizační režim

– Aktualizuje sestavy v existující kampani. Budou vytvořeny pouze nově přidané sestavy do importního souboru. Stávající sestavy zůstanou beze změny. Slouží k dílčím úpravám konkrétních kampaní, sestav či inzerátů. Při importu zůstanou nedotčeny všechny existující kampaně, sestavy, atd., které nejsou uvedeny v importním souboru.

V pravé části obrazovky máte možnost vidět výpis zjištěných nejasností v souboru. Může se jednat o příliš nízké nebo chybějící ceny za proklik, nízké denní rozpočty a podobně. Pokud je to možné, systém za neplatné ceny dosadí výchozí hodnoty, případně chybný řádek ignoruje. Vypisujeme pouze důležité chybové hlášky a varování. Pokud víme, ke které kampani/sestavě chyba nebo varování patří, tak na něj lze kliknout a v levé části dojde k rozbalení struktury souboru na správném místě.

Průběh importu: 2. krok – výběr dat

Průběh importu: 3. krok

Po potvrzení importu jste následně informováni o celém procesu ukazatelem stavu. Jakmile dojde k dokončení importu, zobrazí se zpráva o výsledku.

Průběh importu: 3. krok – průběh a dokončení importu

Co v importu podporujeme?

Vyexportovaný CSV soubor z Google Ads Editoru je kompatibilní s reklamním systémem Sklik vyjma pokročilého nastavení kampaní (např. časové plánování, regionální cílení, atd.)

  • Podporujeme import sestav s přiřazenými retargetingovými seznamy.
  • Nastavení regionálního cílení u kampaní.
  • Časové plánování včetně procentuální změny ceny za proklik. Import podporuje plánování jen po celých hodinách.
  • Podpora sloupce Networks.

Sklik nepodporuje dynamickou proměnnou Keyword ve viditelné URL. Nicméně inzerát s viditelnou URL www.eshop.cz/{Keyword: auto} naimportujeme jako www.eshop.cz/Auto.

Pokud vám CSV soubor nejde naimportovat kontaktujte nás a sdělte nám co nejvíce informací, které se vašeho problému mohou týkat.

Export

Pro exportování kampaní z účtu slouží nástroj Exportovat kampaně do souboru. Data jsou ukládána do souboru ve formátu CSV, který je možné následně upravovat například prostřednictvím tabulkového procesoru Microsoft Excel či OpenOffice.org Calc.

Export kampaní – náhled

Další zajímavé informace o importu a exportu kampaní, naleznete na našem blogu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.