Nápověda menu

Import a Export

Import kampaní BETA

Jedná se o náhradu stávajícího importéru, který je stále dostupný, ale v průběhu roku 2021 dojde k jeho ukončení.

K čemu slouží importování?

Pro importování připravených kampaní do účtu slouží nástroj Import kampaní, kterým lze do Skliku vložit kampaně z jiných reklamních systémů (např. Google Ads) nebo editačních nástrojů (např. Google Ads Editor nebo MS Excel).

Jednotlivé kroky pro úspěšný import:

1. Nahrajte soubor

Nahrát lze samostatný CSV nebo TXT soubor případně komprimovaný souboru ve formátu ZIP. Do Skliku můžete totiž nahrát soubor, který obsahuje CSV s kampaněmi a také složku s bannery. Soubory nahrané v prvním kroku importu jsou pro případnou další práci dostupné po dobu 7 dní. 

 • Maximální velikost 125 MB pro CSV a TXT
 • Maximální velikost 250 MB pro ZIP
 • Pro stabilní import a snížení rizika chyby při importu doporučujeme maximálně poloviční hodnoty
Nahrání souboru

2. Nastavte možnosti importu

Jednotlivými volbami můžete ovlivnit výslednou podobu kampaní po naimportování zvoleného souboru.

Import kampaní

Typ importu

Jedním ze tří typů importu nastavíte jak chcete kampaně importovat. Na výběr máte z možností aktualizace, přepisu nebo duplikace.

Vytvořit či aktualizovat kampaně

Vytvoří nové kampaně nebo aktualizuje stávající kampaně, které se shodují v názvu. Mód je vhodný i pro dílčí úpravy konkrétních kampaní nebo sestav – např. změna cen, aktualizace textů reklam, doplnění dalších cílení. Systém nemaže žádné entity v kampaních ani sestavách, které nejsou součástí importovaných kampaní a sestav, nebo se v importovaném souboru nenachází ve stavu deleted.

Přepsat existující kampaně

Import uvede existující kampaně do stavu popsaného importním souborem. Existující sestavy, reklamy, cílení a nastavení, které nejsou obsaženy v importovaných kampaních, budou smazány.

Zvolíte-li navíc některou z možností “Nepřeji si importovat”, systém při importu toto nastavení ignoruje a v souladu s principem typu importu systém v již existujících kampaních toto nastavení smaže (příp. nastaví výchozí hodnoty).

Příklad: “V účtu je již kampaň s nastaveným regionálním cílením a kombinovanou reklamou. V nastavením importu vyberete, že si nepřejete importovat “regionální cílení”, “kombinovanou reklamu” a “nastavení cen za proklik”. Importní nástroj tyto konkrétní části ze souboru odstraní a po úspěšném importu dojde k tomu, že vaše kampaň nebude obsahovat žádné kombinované reklamy, odstraní se regionální cílení a nastaví se defaultní hodnoty pro ceny za proklik. Jelikož se jedná o formu přepisu a soubor tyto informace neobsahuje, dojde ke smazaní. Pokud chcete vaše kampaně pouze upravovat využijte typ “Vytvořit či aktualizovat kampaně”.

Duplikovat existující kampaně

Pokud je v importním souboru obsažena existující kampaň (shoda dle názvu), dojde k založení nové kampaně s aktuálním datem na konci jejího názvu.

Kódování souboru

Kódování souboru nastavujeme automaticky. Pouze pokud vám importní nástroj sdělí, že soubor má špatné kódování, zvolte prosím správnou znakovou sadu ručně.

Podporované kódování:

 • UTF-16
 • UTF-8
 • Windows-1250
 • ISO 8859-2 (latin 2)

Kurz pro přepočet měny

Máte-li ceny za proklik a rozpočty v importovaném souboru v jiné měně nebo chcete jednoduše ceny v souboru navýšit například o 15 %, můžete zadat kurz pro přepočet měny. Například zadáním kurzu 1,15 zvýšíte všechny ceny v souboru o 15 %. Výsledek bude zaokrouhlen na desetníky směrem nahoru. Při hodnotě „1“ nedojde ke změně zdrojových dat.

Nepřeji si importovat

Tímto nastavením můžete při importu zcela ignorovat některá nastavení a položky kampaní i sestav, které jsou uvedeny v importním souboru (jakoby nebyly jeho součástí).

Nepřeji si importovat

Pozor:

V kombinaci s módem „Přepsat existující kampaně“ dojde ke smazání vámi vybraných entit z případných existujících kampaní.

Najdi a nahraď

Tato funkce najde a nahradí textový řetězec v cílových URL dle vámi nastavených podmínek. Textové řetězce upravujeme ve všech cílových URL případně v URL textového inzerátu, banneru, klíčového slova nebo Sklik Odkazu.

Najdi na nahraď

3. Validace importního souboru a nastavení

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” na stránce s nastavením spustíme validaci souboru. Při validaci kontrolujeme soubor na základě vámi zvolených nastavení. Soubor při validaci rozdělíme na kampaně, sestavy a jednotlivé reklamní formáty tak, abyste v následujícím kroku mohli s nimi dále pracovat.

Ověřování importovaných dat

4. Zkontrolujte data pro import

Importér vás tímto krokem informuje o konfliktech v importovaném souboru. Pokud vznikly nějaké konflikty, měli byste mít možnost soubor jednoduše upravit. Úpravy lze učinit buď ručně přímo v souboru na základě čísla řádku, který se v rámci vypsaného konfliktu dozvíte (v tomto případě musíte nahrát upravený soubor znovu), nebo v nastavení importu.

Kontrola importovaných entit

V tomto kroku máte možnost odebrat kampaně, které si nepřejete importovat. Můžete také zvolit, že nechce importovat nejen celou kampaň, ale i sestavu nebo dokonce jen některé reklamní formáty, klíčová slova či jednotlivá nastavení sestav a kampaní.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-11-1024x329.png.
Odebrání kampaně

5. Import kampaní

Samotný import kampaní probíhá na pozadí systému. Můžete tedy odejít na jiné stránky, nebo i dokonce zavřít prohlížeč. Můžete se také pohybovat v rozhraní Skliku, ale nedoporučujeme provádět úpravy a mazání kampaní, dokud proces importu neskončí. Po jeho úspěšném dokončení se dozvíte počty jednotlivých entit, které se úspěšně naimportovaly.

Import na pozadí systému
Úspěšné dokončení importu

Export

Pro exportování kampaní z účtu slouží nástroj Exportovat kampaně do souboru. Data jsou ukládána do souboru ve formátu CSV, který je možné následně upravovat například prostřednictvím tabulkového procesoru Microsoft Excel či OpenOffice.org Calc.

Export kampaní – náhled

Další zajímavé informace o importu a exportu kampaní, naleznete na našem blogu.

Co import BETA a export podporuje?

Typ nastaveníImportExport
Název kampaněANOANO
Typ kampaněANOANO
Nastavení rozpočtu
Denní rozpočetANOANO
Sdílený rozpočetNENE
Celkový rozpočetNENE
Začátek kampaněANONE
Konec kampaněANONE
Ukončit po x proklicíchNENE
Telefonní čísloANONE
Propojení s Firmy.czNENE
Volba regionuANOANO
Časové plánováníANOANO
Cílení na zařízení (kampaň)ANOANO
Způsob střídání reklamNENE
Partnerské vyhledávačeNENE
Frekvence zobrazení reklamy
Počet zobrazeníNENE
Časový úsek mezi jednotlivými zobrazenímiNENE
Vyloučený obsahANOANO
Způsob zpoplatnění (CPC/CPT)NENE
Reklamní formáty
Rozšířený textový inzerátANOANO
Kombinovaná reklamaANOANO
BannerANOANO
BrandingANOANO
VideoNENE
BumperNENE
HTML5NENE
Externí kódNENE
SitelinkyANOANO
PopiskyNENE
Typy cílení
Klíčová slovaANOANO
UmístěníANOANO
TémataANOANO
RetargetingANOANO
ZájmyANOANO
VěkANOANO
PohlavíANOANO
Zájmy o koupiNENE
Zařízení (sestava)ANOANO

Import původní

Import

Pro importování kampaní do účtu slouží nástroj Import kampaně, kterým lze do Skliku vložit kampaně z jiných reklamních systémů nebo editačních nástrojů. Import je schopen zpracovat soubory, které obsahují nepřesnosti.

Průběh importu: 1. krok

Vyhledání a otevření CSV souboru

 • Nahrát lze samostatný CSV soubor nebo komprimovaný souboru ve formátu ZIP. Maximální velikost CSV souboru je několik stovek MB. Do Skliku můžete totiž nahrát soubor, který obsahuje CSV s kampaněmi a také složku s bannery. Soubory nahrané v prvním kroku importu jsou pro případnou další práci dostupné po dobu 24 hodin.
Průběh importu: 1. krok – nahrání souboru

Nastavení importu

 • kódování CSV souboru
 • kurz pro přepočet měny
 • ignorování určitých částí CSV souboru
Průběh importu: 1. krok – nastavení importu

Jednotlivými volbami můžete ovlivnit výslednou podobu kampaní po naimportování zvoleného souboru. V případě změny kurzu pro přepočet měny se denní rozpočet a maximální cena za proklik po načtení souboru vynásobí nastaveným kurzem. Při hodnotě „1“ nedojde ke změně zdrojových dat.

Funkce najdi a nahraď

První krok importu obsahuje funkci „najdi a nahraď“. Funkce najde a nahradí textový řetězec v textu reklam/nebo v cílových URL, dle vámi nastavených podmínek.

Např.:

Pokud se chystáte vyměnit variantu letních reklam za zimní, nebo opačně.

Průběh importu: 1. krok – najdi nahraď

V případě, že zadáte špatné kódování či načítáte špatný formát souboru, CSV se nepodaří načíst.

Průběh importu: 2. krok

 • Vyberte kampaně a sestavy, které chcete z načteného souboru naimportovat
 • Zvolte jeden ze tří způsobů importu:

Vytvořit či přepsat kampaně

– Pokud kampaně, sestavy ještě neexistují, dojde k jejich vytvoření. Původní kampaně budou přepsány. Existující sestavy, reklamy a klíčová slova, která nejsou v importním souboru obsažena, budou smazána.

Duplikovat existující kampaně

– Pokud je v importním souboru uvedena existující kampaň, dojde k založení nové kampaně s aktuálním datem na konci jejího názvu. Dojde tedy k vytvoření nových kampaní s unikátními názvy – pojmenování kampaně + datum importu.

Aktualizační režim

– Aktualizuje sestavy v existující kampani. Budou vytvořeny pouze nově přidané sestavy do importního souboru. Stávající sestavy zůstanou beze změny. Slouží k dílčím úpravám konkrétních kampaní, sestav či reklam. Při importu zůstanou nedotčeny všechny existující kampaně, sestavy, atd., které nejsou uvedeny v importním souboru.

V pravé části obrazovky máte možnost vidět výpis zjištěných nejasností v souboru. Může se jednat o příliš nízké nebo chybějící ceny za proklik, nízké denní rozpočty a podobně. Pokud je to možné, systém za neplatné ceny dosadí výchozí hodnoty, případně chybný řádek ignoruje. Vypisujeme pouze důležité chybové hlášky a varování. Pokud víme, ke které kampani/sestavě chyba nebo varování patří, tak na něj lze kliknout a v levé části dojde k rozbalení struktury souboru na správném místě.

Průběh importu: 2. krok – výběr dat

Průběh importu: 3. krok

Po potvrzení importu jste následně informováni o celém procesu ukazatelem stavu. Jakmile dojde k dokončení importu, zobrazí se zpráva o výsledku.

Průběh importu: 3. krok – průběh a dokončení importu

Co v importu podporujeme?

Vyexportovaný CSV soubor z Google Ads Editoru je kompatibilní s reklamním systémem Sklik vyjma pokročilého nastavení kampaní (např. časové plánování, regionální cílení, atd.)

 • Podporujeme import sestav s přiřazenými retargetingovými seznamy.
 • Nastavení regionálního cílení u kampaní.
 • Časové plánování včetně procentuální změny ceny za proklik. Import podporuje plánování jen po celých hodinách.
 • Podpora sloupce Networks.

Sklik nepodporuje dynamickou proměnnou Keyword ve viditelné URL. Nicméně reklama s viditelnou URL www.eshop.cz/{Keyword: auto} naimportujeme jako www.eshop.cz/Auto.

Pokud vám CSV soubor nejde naimportovat kontaktujte nás a sdělte nám co nejvíce informací, které se vašeho problému mohou týkat.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.