Nápověda menu

Import a Export

Import a export kampaní

Import kampaní

K čemu slouží importování?

Pro importování připravených kampaní do účtu slouží nástroj Import kampaní, kterým lze do Skliku vložit kampaně z jiných reklamních systémů (např. Google Ads) nebo editačních nástrojů (např. Google Ads Editor nebo MS Excel).

Jednotlivé kroky pro úspěšný import:

1. Nahrajte soubor

Nahrát lze samostatný CSV nebo TXT soubor případně komprimovaný souboru ve formátu ZIP. Do Skliku můžete totiž nahrát soubor, který obsahuje CSV s kampaněmi a také složku s bannery. Soubory nahrané v prvním kroku importu jsou pro případnou další práci dostupné po dobu 7 dní. 

  • Maximální velikost 125 MB pro CSV a TXT
  • Maximální velikost 250 MB pro ZIP
  • Pro stabilní import a snížení rizika chyby při importu doporučujeme maximálně poloviční hodnoty
Nahrání souboru

2. Nastavte možnosti importu

Jednotlivými volbami můžete ovlivnit výslednou podobu kampaní po naimportování zvoleného souboru.

Import kampaní

Typ importu

Jedním ze tří typů importu nastavíte jak chcete kampaně importovat. Na výběr máte z možností aktualizace, přepisu nebo duplikace.

Vytvořit či aktualizovat kampaně

Vytvoří nové kampaně nebo aktualizuje stávající kampaně, které se shodují v názvu. Mód je vhodný i pro dílčí úpravy konkrétních kampaní nebo sestav – např. změna cen, aktualizace textů reklam, doplnění dalších cílení. Systém nemaže žádné entity v kampaních ani sestavách, které nejsou součástí importovaných kampaní a sestav, nebo se v importovaném souboru nenachází ve stavu deleted.

Přepsat existující kampaně

Import uvede existující kampaně do stavu popsaného importním souborem. Existující sestavy, reklamy, cílení a nastavení, které nejsou obsaženy v importovaných kampaních, budou smazány.

Zvolíte-li navíc některou z možností „Nepřeji si importovat“, systém při importu toto nastavení ignoruje a v souladu s principem typu importu systém v již existujících kampaních toto nastavení smaže (příp. nastaví výchozí hodnoty).

Příklad: „V účtu je již kampaň s nastaveným regionálním cílením a kombinovanou reklamou. V nastavením importu vyberete, že si nepřejete importovat „regionální cílení“, „kombinovanou reklamu“ a „nastavení cen za proklik“. Importní nástroj tyto konkrétní části ze souboru odstraní a po úspěšném importu dojde k tomu, že vaše kampaň nebude obsahovat žádné kombinované reklamy, odstraní se regionální cílení a nastaví se defaultní hodnoty pro ceny za proklik. Jelikož se jedná o formu přepisu a soubor tyto informace neobsahuje, dojde ke smazaní. Pokud chcete vaše kampaně pouze upravovat využijte typ “Vytvořit či aktualizovat kampaně“.

Duplikovat existující kampaně

Pokud je v importním souboru obsažena existující kampaň (shoda dle názvu), dojde k založení nové kampaně s aktuálním datem na konci jejího názvu.

Kódování souboru

Kódování souboru nastavujeme automaticky. Pouze pokud vám importní nástroj sdělí, že soubor má špatné kódování, zvolte prosím správnou znakovou sadu ručně.

Podporované kódování:

  • UTF-16
  • UTF-8
  • Windows-1250
  • ISO 8859-2 (latin 2)

Případně vám může pomoci s určením správného kódování pravděpodobné kódování CSV souboru.

Kurz pro přepočet měny

Máte-li ceny za proklik a rozpočty v importovaném souboru v jiné měně nebo chcete jednoduše ceny v souboru navýšit například o 15 %, můžete zadat kurz pro přepočet měny. Například zadáním kurzu 1,15 zvýšíte všechny ceny v souboru o 15 %. Výsledek bude zaokrouhlen na desetníky směrem nahoru. Při hodnotě „1“ nedojde ke změně zdrojových dat.

Nepřeji si importovat

Tímto nastavením můžete při importu zcela ignorovat některá nastavení a položky kampaní i sestav, které jsou uvedeny v importním souboru (jakoby nebyly jeho součástí).

Nepřeji si importovat

Pozor:

V kombinaci s módem „Přepsat existující kampaně“ dojde ke smazání vámi vybraných entit z případných existujících kampaní.

Najdi a nahraď

Tato funkce najde a nahradí textový řetězec v cílových URL dle vámi nastavených podmínek. Textové řetězce upravujeme ve všech cílových URL případně v URL textového inzerátu, banneru, klíčového slova nebo Sklik Odkazu.

Najdi na nahraď

3. Validace importního souboru a nastavení

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” na stránce s nastavením spustíme validaci souboru. Při validaci kontrolujeme soubor na základě vámi zvolených nastavení. Soubor při validaci rozdělíme na kampaně, sestavy a jednotlivé reklamní formáty tak, abyste v následujícím kroku mohli s nimi dále pracovat.

Ověřování importovaných dat

4. Zkontrolujte data pro import

Importér vás tímto krokem informuje o konfliktech v importovaném souboru. Pokud vznikly nějaké konflikty, měli byste mít možnost soubor jednoduše upravit. Úpravy lze učinit buď ručně přímo v souboru na základě čísla řádku, který se v rámci vypsaného konfliktu dozvíte (v tomto případě musíte nahrát upravený soubor znovu), nebo v nastavení importu.

Kontrola importovaných entit

V tomto kroku máte možnost odebrat kampaně, které si nepřejete importovat. Můžete také zvolit, že nechce importovat nejen celou kampaň, ale i sestavu nebo dokonce jen některé reklamní formáty, klíčová slova či jednotlivá nastavení sestav a kampaní.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-11-1024x329.png.
Odebrání kampaně

5. Import kampaní

Samotný import kampaní probíhá na pozadí systému. Můžete tedy odejít na jiné stránky, nebo i dokonce zavřít prohlížeč. Můžete se také pohybovat v rozhraní Skliku, ale nedoporučujeme provádět úpravy a mazání kampaní, dokud proces importu neskončí. Po jeho úspěšném dokončení se dozvíte počty jednotlivých entit, které se úspěšně naimportovaly.

Import na pozadí systému
Úspěšné dokončení importu

Export

Pro exportování kampaní z účtu slouží nástroj Exportovat kampaně do souboru. Data jsou ukládána do souboru ve formátu CSV, který je možné následně upravovat například prostřednictvím tabulkového procesoru Microsoft Excel či OpenOffice.org Calc.

Export kampaní – náhled

Další zajímavé informace o importu a exportu kampaní, naleznete na našem blogu.

Co import a export podporuje?

Typ nastaveníImportExport
Název kampaněANOANO
Typ kampaněANOANO
Nastavení rozpočtu
Denní rozpočetANOANO
Sdílený rozpočetANOANO
Celkový rozpočetANOANO
Začátek kampaněANOANO
Konec kampaněANOANO
Ukončit po x proklicíchNENE
Telefonní čísloANOANO
Propojení s Firmy.czANOANO
Volba regionuANOANO
Časové plánováníANOANO
Cílení na zařízení (kampaň)ANOANO
Způsob střídání reklamANOANO
Partnerské vyhledávačeANOANO
Frekvence zobrazení reklamy
Počet zobrazeníNENE
Vyloučený obsahANOANO
Způsob zpoplatnění (CPC/CPT)ANOANO
Reklamní formáty
Rozšířený textový inzerátANOANO
Kombinovaná reklamaANOANO
BannerANOANO
BrandingANOANO
VideoNENE
BumperNENE
HTML5NENE
Externí kódNENE
OdkazyANOANO
PopiskyANOANO
Typy cílení
Klíčová slovaANOANO
UmístěníANOANO
TémataANOANO
RetargetingANOANO
ZájmyANOANO
VěkANOANO
PohlavíANOANO
Zájmy o koupiANOANO
Zařízení (sestava)ANOANO

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.