Nápověda menu

Cílení

Vhodnou volbou typů cílení a poutavým reklamním sdělením můžete oslovit uživatele podle toho, co zrovna hledají nebo o co se zajímají.

Retargeting

Retargeting je funkce systému Sklik určená k oslovení uživatelů, kteří již jednou navštívili vaše stránky.

Témata

Naše partnerské stránky v obsahové síti Sklik jsou rozděleny do tematických okruhů a vy si můžete zvolit, jaké tematické zaměření mají mít jednotlivá URL, na nichž si přejete svou reklamu zobrazovat.

Umístění

Reklamní systém Sklik vám umožňuje v obsahové síti vybrat web, subdoménu, část webu, nebo i konkrétní stránku, kde se má vaše inzerce zobrazovat.

Zájmy

Pomocí zájmů uživatelů (záložka Zájmy) oslovte uživatele na základě jejich dlouhodobého chování.

Zájmy o koupi

Cílení na nákupní chování (záložka Zájmy o koupi) obsahuje kategorie uživatelů na základě chování krátkodobého a to zájmu o určitý typ produktu nebo služby.

Inzerce Skliku se zobrazuje na základě klíčových slov, která si inzerent sám stanoví. Klíčové slovo je textový řetězec tvořený jedním nebo více slovy. Význam klíčových slov musí dle pravidel inzerování souviset s inzercí, textem reklam a obsahem cílové stránky.

Klíčová slova Obsahová síť

Reklama Sklik se zobrazuje na základě tematického zaměření vaší inzerce v kontextu s obsahem dané stránky a předpokládané analýzy výskytu klíčových slov v těle stránky.

Filtr na věk

Pro určení věku našich uživatelů využíváme dvě různé metody. U přihlášených uživatelů (v případě jejich souhlasu) využíváme jimi zadaná data z uživatelského profilu. Tato metoda pokrývá přibližně 65 % všech zobrazení napříč našemi službami, protože pro tyto uživatele umíme data využít na všech jeho zařízeních. U nepřihlášených uživatelů využíváme metody strojového učení, které na základě chování uživatele na našich stránkách tyto údaje s vysokou přesností odhadne.

Filtr pohlaví

Stránky, které uživatelé navštěvují, jsou rozděleny na spíše mužské a spíše ženské. Uživatelé jsou následně roztřídění podle toho, zda navštívili více mužských, nebo ženských stránek. V případě, že nelze s jistotou určit pohlaví, není uživatel zařazen do žádné skupiny. V takovém případě je jeho pohlaví nastaveno jako Neznámé.

Vlastní seznamy zákazníků

Základem a tím nejdůležitějším pro využití tohoto typu cílení jsou vlastní seznamy e-mailových adres. Například seznam Vašich registrovaných uživatelů, kteří odebírají Váš newsletter. 

Lookalike – podobná publika

V obsahové síti umožňují cílit na uživatele, kteří na webových stránkách společnosti Seznam.cz vykazují podobné chování jako publika zdrojových retargetingových seznamů. Pomocí tohoto cílení tak můžete oslovit větší počet relevantních uživatelů.

DRTG návštěvníci Seznamu

Toto cílení nabízí inzerentům rozšíření zásahu na relevantní publika, vhodné cílení pro využití v rámci akvizičních kampaní s větším zaměřením na výkon

Kombinace typů cílení

V obsahové síti je možné u jedné sestavy zvolit všechny typy cílení, popřípadě různé typy cílení vzájemně kombinovat.

Individuální nastavení Max. CPC u různých typů cílení

V obsahové síti je možné u jedné sestavy zvolit všechny typy cílení, a pro různá cílení použít rozdílné Max. CPC. Na této stránce zjistíte, kdy systém v jakých posloupnostech tu kterou Max. CPC použije.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.