Nápověda menu

RTG dle doby strávené na webu

V krocích níže přiblížíme, jak lze upravit RTG kód v TAG Manageru, kdy url adresu pro RTG obohatíme o hodnotu dle doby strávené na webu.

Návod pracuje z části se scriptem od Julien Coquet a s funkční cookies první strany, neobsahující osobní informace, která vyprší po zavření prohlížeče.

Jak na členění retargetingového publika dle doby strávené na webu?

1. Ve značkách vytvoříte vlastní HTML značku nazvanou Time count

A to s následujícím obsahem:

doména je zde nahrazena Proměnnou, kterou si nadefinujte:

<script>
  (function(){
  	var cc = {{Cookie – Time count}}-0+1;
        var dn = "{{Domena}}"; // prefix with dot to include all subdomains
  	document.cookie="jcoTimeCount="+cc+";domain="+dn+";path=/;";
  }());
</script>
Vlastní HTML značka – Time count

2. Ve chvíli, kdy máte vytvořenou značku, se přesuňte do sekce PROMĚNNÉ, ve které je již integrovaná proměnná Page URL, a vytvořte 2 nové proměnné: „Cookie – Time count“ a „Domena“.

Proměnná Cookie – Time count

Pracuje s Cookie první strany. Typ proměnné bude Soubor cookie první strany a Název proměnné bude Cookie – Time count. Název cookie bude jcoTimeCount.

Cookie – Time count = konfigurace proměnné

Zároveň nastavte, že hodnota null a undefined se má převádět na 0.

Proměnná Domena – Time count

Jako poslední si nadefinujte hodnotu proměnné Doména pro značku Time Count, proměnná bude konstanta, název Domena, a hodnota url adresa webu, na kterém bude probíhat segmentace publik dle doby na webu (v ukázkovém případě seznam.cz). Url adresa webu bude u hodnoty začínat symbolem tečky – zapsáno bude .seznam.cz.

Domena = konfigurace proměnné

3. Nastavte novou značku rtgUrl

V tuto chvíli máme nastavené pravidlo a proměnnou a můžeme tak upravit HTML značku rtgUrl, aby se do ní propisovala doba strávená na webu pro RTG publikum v Skliku.

Značku nazveme například Sklik – rtgUrl – doba, přičemž kód upravíme tak, aby rtgUrl obsahovalo integrovanou proměnnou {{Page URL}} a nově vytvořenou proměnnou {{Cookie – Time count}}.

Zápis značky bude následující:

<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script>
<script>
	var retargetingConf = {
		rtgId: 0000,
rtgUrl: "{{Page URL}}?doba={{Cookie – Time count}}"
	};
	if (window.rc && window.rc.retargetingHit) {
		window.rc.retargetingHit(retargetingConf);
	}
</script>

4. V tuto chvíli máte nadefinovanou značku a proměnné, ale musíte nadefinovat, kdy se mají značky spustit, což provedete v sekci Pravidla, zde si vytvoříte nové pravidlo nazvané Časovač.

Pravidlo Časovač nastavíte jako Typ pravidla: Časovač, Název události: gtm.timer, Interval 15000 (jedná se o milisekundy, tedy 15 sekund) a Omezení: 10.

Nastavíte, aby se pravidlo spouštělo pouze pokud Page URL obsahuje adresu vašeho webu (v tomto případě používáme na ukázku seznam.cz). (Interval a Omezení je možné upravit dle potřeby, ovšem je potřeba myslet na to, že interval je v milisekundách).

Zároveň je potřeba brát v potaz, že časovač se přenáší mezi jednotlivými podstránkami webu, proto bychom zde doporučili pracovat s vyšším Omezením počtu spuštění časovače.

5. Máte nastavené značky, proměnné a pravidla. Zbývá vám nadefinovat, kdy se mají značky spustit, a proto se vraťte zpátky ke značce Sklik, kde přidejte spouštějící pravidla.

  • První spouštějící pravidlo u Sklik bude již předefinované: ALL PAGES (toto pravidlo nastavíte z důvodu, aby se RTG kód načetl ve chvíli, kdy se načte kontejner TAG Manageru).
  • Druhým pravidlem bude Časovač, který jsme si předdefinovali o krok dříve.

Toto pravidlo vám každých 15 sekund znovu spustí RTG kód, jenž bude v části {{Page URL}}_doba obohacený o hodnotu spuštění {{Cookie – Time count}}. Zároveň zde nastavíte, že značka Sklik se bude spouštět před značkou Time count.

Spouštějící pravidla
Hodnota Cookie – Time count (pravidlo Časovač)Doba na podstránceHodnota propsaná v RTG kódu
115 sekunddoba=1
230 sekunddoba=2
345 sekunddoba=3
460 sekunddoba=4
575 sekunddoba=5

U značky Time count nastavíte pravidla pro spuštění na Časovač. Systém bude na každé podstránce webu počítat od nuly 15ti sekundový interval, než spustí značku Cookie – Time count, tedy pokud by uživatel byl na podstránce pouze 13 sekund a pak přešel na další podstránku, tak se mu doba=1 nepropíše do RTG kódu.

Značka si pamatuje předchozí hodnoty dokud nedojde k zavření prohlížeče, tedy pokud na první podstránce stráví uživatel 16 sekund, na druhé také 16 sekund, tak u třetí podstránky při stráveném čase 15 sekund se do RTG kódu bude propisovat hodnota doba=3.

U značky Time count je možné nastavit navíc pravidlo All Pages, následně toto pravidlo změní chování tak, že TAG Manager bere v potaz pro spuštění značky Time Count buď 15ti sekundový interval, anebo návštěvu nové podstránky.

Hodnota Cookie – Time count (pravidlo Časovač + All pages)Doba na podstránce anebo nová podstránkaHodnota propsaná v RTG kódu
1načtená podstránka webudoba=1
215 sekund nebo nová podstránkadoba=2
330 sekund nebo nová podstránkadoba=3
445 sekund nebo nová podstránkadoba=4
560 sekund nebo nová podstránkadoba=5

Všechny nově vytvořené elementy nezapomeňte vypublikovat a následně si spustit náhledový režim. Ve kterém byste měli vidět, že se Sklik spustil v Container Loaded a v Timer.

Přičemž v Container Loaded budete vidět při zobrazení „Values“ doplněnou hodnotu u Cookie – Time count. Po 15ti sekundách od načtení kontejneru se načte značka Sklik – retargeting znovu s další hodnotou.

Skliku se do url adresy pomocí RTG kódu předá, že uživatel na stránce dosáhl hodnoty doba=1, strávil zde 15 sekund – při použití pravidla Časovač.

Nastavení RTG publik v Skliku:

V Skliku následně můžete vytvářet RTG publika dle potřeby formou kombinace URL OBSAHUJE doba=1 (anebo doba=2, doba=3, doba=4, doba=5 …) a k tomu jakoukoliv další podmínku na url adresu.

Nové RTG publikum: Seznam – Doba 1 / 15 sekund

V případě, že budete chtít vytvořit RTG publikum uživatelů, kteří přišli na stránku Seznam.cz a zároveň zde byli alespoň 15 sekund, tak využijete následující pravidlo url obsahuje seznam a současně url obsahuje doba=1.

Nastavení RTG publik

Stejným způsobem, pouze s aktualizovanou položkou DOBA budete vytvářet i publika pro doba=2, doba=3 … na tyto RTG publika lze jak zacílit, tak je použít i jako vylučující.

Nově vytvořená RTG publika lze využít na zefektivnění cílení na uživatele, kteří na stránce byli delší dobu a pomocí zacílení na nově vytvořené RTG publikum lze u těchto uživatelů nastavit vyšší maxCPC.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.