Nápověda menu

Možnosti multiplikátoru

Pro Produktovou inzerci na Seznamu:

Možnosti multiplikátoru v rozhraní Skliku

Multiplikátor nabídek v Skliku slouží k procentuální úpravě výše nabídky (CPC).

Je aplikován pouze v případě, že má inzerent v administraci Zboží.cz nastaveno biddování skrze Sklik. Nastavení biddování je mimo jiné možné zkontrolovat v hlavičce kampaně Zboží.cz v Skliku.

Nastavené biddování

V skliku se oproti Zboží.cz (které pracuje s MAX_CPC a MAX_CPC_SEARCH) nastavuje pouze jedna nabídka CPC a sice na úrovni sestavy nebo produktové skupiny. Rozlišení nabídky pro detail produktu a hledání se řeší pouze multiplikátorem nabídek.

V nastavení kampaně jsou k dispozici 3 úrovně úpravy nabídek

  • Cílení na zařízení
  • Podle umístění
  • Podle typu aukce na Zboží.cz

Jednotlivé hodnoty těchto multiplikátorů se v kombinaci sčítají a celkem mohou tvořit zvýšení CPC maximálně o 900% nebo snížení CPC maximálně o 90%.

Příklad:
Při nastavené CPC 10 Kč a kombinaci multiplikátorů:

Cílení na zařízení – Mobil– 20%
Úprava nabídek podle umístění – Seznam.cz+ 30%
Úprava nabídek podle typu aukce na Zboží.cz – Hledání+ 20%

Bude výsledná nabídka CPC pro tuto kombinaci zvýšena o 30% na 13 Kč.

Platební model CPC se řídí platebními pravidly Zboží.cz, včetně minimální nabídnuté ceny dle aktuálního ceníku (základního nebo sezonního). 


Je-li výsledná nabídka nižší než minimální ceníková cena za proklik, vstupuje nabídka do aukce právě s touto minimální ceníkovou cenou za proklik.


Pokud má inzerent v administraci Zboží.cz nastaveno biddování z XML feedu nebo přes administrační rozhraní Zboží.cz nastavuje multiplikátor přímo v rozhraní Zboží.cz.

Možnosti multiplikátoru v rozhraní Zboží.cz

Multiplikátor nabídek v administraci Zboží.cz slouží k procentuální úpravě výše nabídky pro detail produktu (MAX_CPC) a nabídky pro vyhledávání (MAX_CPC_SEARCH) pro Zboží.cz a vyhledávání Seznam.cz v kombinaci se zařízením.

Je aplikován pouze v případě, že má inzerent v administraci Zboží.cz nastaveno biddování z XML feedu nebo přes administrační rozhraní Zboží.cz.

Nastavení multiplikátoru se provádí v části Nastavení aukce na záložce Úprava max. CPC.

Maximální nabízenou cenu za proklik můžete zvýšit až o 900 % nebo snížit až o 90 %.
Pokud bude výsledná nabídka nižší než minimální ceníková cena za proklik, bude se vydávat právě za minimální cenu za proklik podle aktuálního ceníku.

Příklad:
Při maximální CPC 5 Kč a zvýšení o 200 % bude výsledná hodnota 15 Kč.
Při snížení max. CPC 5 Kč o 50 % bude výsledná hodnota 2,5 Kč

Multiplikátorem Na webu Zboží.cz

Ovlivňujeme Nabídky a Produkty na webu Zboží.cz.

  • Detail produktu – TOP = Detail produktu – Doporučené nabídky (MAX_CPC)
  • Výpis a vyhledávání nabídek = Nabídky napříč celým Zbožím (MAX_CPC_SEARCH)

Multiplikátorem Vyhledávání na Seznam.cz

Ovlivňujeme Zboží inzeráty a Produktové upoutávky ve vyhledávání na Seznamu, Obrázcích a Sbazaru.

  • Detail produktu – TOP = Produktová upoutávka – zobrazuje se pouze na Seznam.cz na mobilu (MAX_CPC)
  • Výpis a vyhledávání nabídek = Zboží inzeráty na Seznam.cz, Obrázky.cz, Sbazar.cz (MAX_CPC_SEARCH)
Multiplikátor na Zboží.cz

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.