Nápověda menu

Doporučení pro videoreklamu

Jaká jsou nejdůležitější doporučení pro efektivní videoreklamu v Skliku?

    • Nejlepším vodítkem pro aktuální cenové hladiny je kromě vlastního testování i platný ceník reklamy, kde sledujte řádky Videospot na Seznam.cz a Bumper na Seznam.cz a sloupce cílené reklamy dle sezonality pro videospot a přibližně polovina těchto hodnot pro bumper.
    • Vyberte si cílení, která vystihují vaši cílovou skupinu. V případě, že máte na video omezený rozpočet, například 2000 Kč na den, je lepší je investovat na lidi se zájmem týkající se vašich produktů, než investovat tu samou částku na všechny uživatele bez rozdílu.
    • Pokud je cílem akvizice nebo oslovení nových zákazníků, vylučte retargetingem stávající zákazníky.
    • Nastavte si frekvenci zobrazení, kolikrát může uživatel vidět reklamu (videa) z jedné sestavy za jeden den. Doporučujeme 3.
    • Pokud chcete měřit jinou konverzní akci než u běžných kampaní Skliku, založte si pro inzerci videa v Skliku nový účet.

Jak by měl vypadat Videospot?

Vždy záleží na cíli kampaně.

Pokud je cílem prostý zásah, tak je důležité, aby se hlavní sdělení o značce a produktu událo v prvních pěti vteřinách. Shlédnutí celého spotu je pak v tomto případě příjemný bonus. Ideální délka spotu je 15-30 vteřin.

Pokud je cílem odvyprávět příběh nebo chcete, aby uživatel co nejdéle sledoval reklamu, pak je důležité upoutat uživatele v prvních 5 vteřinách příběhem nebo překvapivým momentem tak, aby byl ochoten pokračovat v přehrávání reklamy. Délka spotu zde pak nehraje roli.

Přeskočitelná reklama se obecně lépe hodí na „komplikovanější“ kreativní sdělení nebo ve chvíli, kdy sdělení obsahuje dějovou linku

Jak by měl vypadat Bumper?

Hlavní výhodou Bumper spotu je nižší cena za oslovení uživatele ve srovnání s klasickou přeskočitelnou reklamou.

Vzhledem k délce se Bumper primárně hodí pro krátké dynamické produktové sdělení.

Související odkazy:

Technická specifikace pro Videospot – přeskočitelný (Sklik)
Technická specifikace pro Bumper (Sklik)

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.