Nápověda menu

Umístění

Reklamní systém Sklik vám umožňuje v obsahové síti vybrat web, subdoménu, část webu, nebo i konkrétní stránku, kde se má vaše inzerce zobrazovat.

V detailu sestavy pod záložkou Umístění, máte možnost vidět statistiky jednotlivých webů i stránek, kde se zobrazuje vaše reklama. Lze libovolně přidávat či vyloučit weby, subdomény, nebo i konkrétní stránky z obsahové sítě. U jednotlivých webů máte možnost nastavit rozdílná CPC.

Ukázka zvolených umístění

Webové stránky, které nejsou obsaženy v naší obsahové síti, nelze přidávat ani vylučovat.

Automatická umístění

Sklik sám dle zadaných klíčových slov vybere relevantní umístění. Toto nastavení je při zapnutí obsahové sítě ve výchozím nastavení aktivní.

  • Na stránce Automatická umístění naleznete seznam domén a kompletních URL stránek, kde se vaše inzerce zobrazovala a příslušné statistické údaje.
  • Domény z Automatických Umístění můžete přesouvat do vlastních zvolených Umístění nebo je nastavit jako Vyloučená Umístění.

Vlastní umístění

Při využití tohoto nastavení je možné zadat pouze jednotlivá umístění, nebo umístění a zároveň klíčová slova. V případě zadání klíčových slov bude systém vybírat umístění obdobně kontextově jako u Automatických umístění, ale pouze v rámci zadaných webů.

Můžete přidávat

  • celý web (novinky.cz)
  • subdoménu (temata.novinky.cz)
  • část webu (www.novinky.cz/cestovani)
  • konkrétní stránku (http://www.novinky.cz/cestovani/guatemala.html)

Konkrétní stránku do systému lze vložit pouze bez údajů za oddělovači ? a #

Pro spolehlivý výdej reklamy cílené na umístění doporučujeme cílit na jedno umístění (např. novinky.cz) max. ze 100 aktivních sestav zároveň. V případě vyššího počtu sestav s totožným cílením může docházet k omezování výdeje vašich kampaní.

Sklik rozeznává různé druhy zápisu:

  • Zápis novinky.cz – cílení na celou doménu včetně všech subdomén.
  • Zápis www.novinky.cz – cílení na konkrétní subdoménu, která nezahrnuje ostatní subdomény na konkrétní doméně.
  • Při zápisu www.novinky.cz se tedy nebude zobrazovat inzerce na subdoméně tema.novinky.cz.

Kombinací obou variant umístění získáte maximální pokrytí obsahové sítě s detailními statistikami.

Vyloučení umístění

Vyloučit můžete také celou doménu, subdoménu, část webu nebo konkrétní stránku. Vždy včetně konkrétního protokolu http či, https.

Ukázka kde se definují vyloučená umístění

Pokud využijete více typů cílení, nezapomeňte si přečíst o tom, jak mezi sebou tato cílení fungují. Více se dozvíte na stránce kombinace typů cílení.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.