Nápověda menu

Umístění

Reklamní systém Sklik vám umožňuje v obsahové síti vybrat web, subdoménu, část webu, nebo i konkrétní stránku, kde se má vaše inzerce zobrazovat.

V detailu sestavy pod záložkou Umístění máte možnost vidět statistiky jednotlivých webů i stránek, kde se zobrazuje vaše reklama. Lze libovolně přidávat či vyloučit weby, subdomény, nebo i konkrétní stránky z obsahové sítě. U jednotlivých webů máte možnost nastavit rozdílná CPC.

Zvolená umístění

Webové stránky, které nejsou obsaženy v naší obsahové síti, nelze přidávat ani vylučovat.

Automatická umístění

Sklik sám dle zadaných klíčových slov vybere relevantní umístění. Toto nastavení je při zapnutí obsahové sítě ve výchozím nastavení aktivní.

 • Na stránce Automatická umístění naleznete seznam domén a kompletních URL stránek, kde se vaše inzerce zobrazovala a příslušné statistické údaje.
 • Domény z Automatických Umístění můžete přesouvat do vlastních zvolených Umístění nebo je nastavit jako Vyloučená Umístění.

Vlastní umístění

Při využití tohoto nastavení je možné zadat pouze jednotlivá umístění, nebo umístění a zároveň klíčová slova. V případě zadání klíčových slov bude systém vybírat umístění obdobně kontextově jako u Automatických umístění, ale pouze v rámci zadaných webů.

Můžete přidávat

 • celý web (novinky.cz)
 • subdoménu (temata.novinky.cz)
 • část webu (www.novinky.cz/cestovani)
 • konkrétní stránku (http://www.novinky.cz/cestovani/guatemala.html)

Weby, na kterých se může zobrazovat Vaše reklama naleznete ZDE.

Konkrétní stránku do systému lze vložit pouze bez údajů za oddělovači ? a #

Pro spolehlivý výdej reklamy cílené na umístění doporučujeme cílit na jedno umístění (např. novinky.cz) max. ze 100 aktivních sestav zároveň. V případě vyššího počtu sestav s totožným cílením může docházet k omezování výdeje vašich kampaní.

Sklik rozeznává různé druhy zápisu:

 • Zápis novinky.cz – cílení na celou doménu včetně všech subdomén.
 • Zápis www.novinky.cz – cílení na konkrétní subdoménu, která nezahrnuje ostatní subdomény na konkrétní doméně.
 • Při zápisu www.novinky.cz se tedy nebude zobrazovat inzerce na subdoméně tema.novinky.cz.

Kombinací obou variant umístění získáte maximální pokrytí obsahové sítě s detailními statistikami.

Vyloučení umístění

Vyloučit můžete také celou doménu, subdoménu, část webu nebo konkrétní stránku. Vyloučit požadovanou stránku lze provést jak na úrovni kampaně, tak i na úrovni jednotlivých sestav.

Vyloučení na úrovni kampaně

Vyloučení na úrovni kampaně

Vyloučení webů na úrovni kampaně lze zadávat jak s protokolem http, tak https. Pokud nezadáte žádný, automaticky se doplní http://, který bude zahrnovat i vyloučení webu s protokolem https. Přidání vyloučených umístění se řídí stejnými pravidly zápisu jak je uvedeno v předchozím bodu.

 • Zápis https://novinky.cz – vyloučí zobrazování reklam na celé doméně včetně všech subdomén.
 • Zápis https://www.novinky.cz – vyloučí ze zobrazování reklam subdoménu, která nezahrnuje ostatní subdomény na konkrétní doméně.
 • Zápis https://www.novinky.cz/cestovani – vyloučí ze zobrazování reklam zvolenou část webu
 • Zápis https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/skalni-mesta-se-neotevrou-40318933 – vyloučí ze zobrazování reklam zvolenou konkrétní URL adresu s článkem

Na protokol se u umístění nehledí. Pokud tedy zvolíte vyloučení: http://novinky.cz, reklama se nebude zobrazovat na http://novinky.cz ani na https://novinky.cz.

Vyloučení na úrovni sestavy

Vyloučení na úrovni sestavy

Na úrovni sestavy lze vyloučit umístění pro jednotlivé sestavy. Vyloučení se zároveň sčítá s vyloučením na úrovni kampaně. V tomto případě není nutné zadávat protokol http ani https, protože se po přidání automaticky odmazává. Vyloučení tedy bude vypadat například jako na seznamu níže.

 • Zápis novinky.cz – vyloučí zobrazování reklam na celé doméně včetně všech subdomén.
 • Zápis www.novinky.cz – vyloučí ze zobrazování reklam subdoménu, která nezahrnuje ostatní subdomény na konkrétní doméně.
 • Zápis www.novinky.cz/cestovani – vyloučí ze zobrazování reklam zvolenou část webu
 • Zápis www.novinky.cz/cestovani/clanek/skalni-mesta-se-neotevrou-40318933 – vyloučí ze zobrazování reklam zvolenou konkrétní URL adresu s článkem

Protokol je automaticky odmazáván z důvodu, že se na něj u umístění nehledí. Pokud tedy zvolíte vyloučení: www.novinky.cz, reklama se nebude zobrazovat na http://www.novinky.cz ani na https://www.novinky.cz.

Pokud využijete více typů cílení, nezapomeňte si přečíst o tom, jak mezi sebou tato cílení fungují. Více se dozvíte na stránce kombinace typů cílení.

Majitelé webů, které jsou zapojeny v programu Seznam Partner, si mohou pomocí Filtru konkurence dle svého uvážení nastavit doménu reklam, kterou si na svých webech nepřejí zobrazovat.

Dále si majitelé webů mohou nastavit, zda na svých reklamních plochách budou erotickou inzerci zobrazovat či nikoliv.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.