Nápověda menu

Externí kód

Externí kód představuje alternativu ke všem podporovaným reklamním formátům v obsahové síti Skliku. Jeho odlišnost spočívá ve formě zadávání, protože místo standardní reklamy se do Skliku vkládá kód vygenerovaný v systému třetí strany. Tento kód v sobě nese veškeré informace o reklamě, která se pak na cílové stránce vykresluje přímo z externího reklamního systému.

Z čeho se externí kód skládá?

Rozměry – výběr správného rozměru z nabídky, např. 300×250 px. Vždy je třeba při vytváření reklamy hodnotu v Skliku zkontrolovat, zda se shoduje se skutečnými rozměry reklamy. U video reklamy se rozměry nezadávají.

Název – slouží pouze pro snazší orientaci v účtu.

Externí kód – do tohoto pole zkopírujte vygenerovaný kód ze systému třetí strany. Typicky to bude iframe, script, ins, v případě videa pak URL, na které bude reklamní kód dle specifikace VAST.

URL pro měření imprese – volitelně je možné použít URL pro externí měření impresí, podobně jako u jiných reklamních formátů.

Jak se externí kód vytváří?

1. Zvolte jeden z podporovaných reklamních formátů (Banner, Branding, HTML5 banner, Videospot, Bumper).

2. Po zpřístupnění vkládání reklam pomocí externího kódu se ve vašem účtu při vytváření reklamy zobrazí nový přepínač, pomoci kterého zvolíte, jestli chcete reklamu vytvořit standardním způsobem (např. nahráním obrázku), nebo pomocí externího kódu. Zvolte tuto variantu.

Volba externího kódu

3. Zvolíte-li možnost Externí kód, zobrazí se vám nový formulář, do kterého kód vložíte a vyplníte všechny povinné položky:

  • Rozměry (neplatí pro video ve formátu VAST)
  • Název
  • Externí kód
Vytvoření externího kódu

4. Reklamu uložte a v náhledu zkontrolujte, že se zobrazuje správně. Po jejím schválení administrátory už se reklama začne zobrazovat v obsahové síti Skliku.

Které reklamní formáty je možné vkládat externím kódem?

Jaké zdroje externích kódů Sklik podporuje?

Přehled podporovaných Externích kódů

V případě, že byste do budoucna rádi využili i jiné zdroje externího kódu, které nejsou v současné době podporovány: Bude potřeba vaše součinnost. O vámi poptávaném zdroji externího kódu potřebujeme znát co nejvíce detailů. Nového partnera můžeme přidat po technickém prověření funkčnosti a otestování výdeje reklamy. Kontaktovat nás se žádostí a s co nejvíce detaily můžete na adrese sklik@firma.seznam.cz.

Proměnné v externím kódu

V externích kódech dochází k automatickém doplňování speciálních proměnných.

__SKLIK_CLICKTHRU_URL__ – tato proměnná označuje místo pro vložení Cílové URL při výdeji reklamy.

__SKLIK_TIMESTAMP__  – tato proměnná označuje místo pro doplnění časové značky, která slouží jako prevence cachování impresí. Nepoužívá se u všech externích kódů.

Jak reklamy vložené externím kódem vyhledat?

Reklamy, které vložíte do Skliku formou externího kódu, můžete vyhledat pomocí pokročilého filtru:

  1. Formát > Externí kód – vyfiltruje všechny reklamy vložené externím kódem
  2. Formát externího kódu > Banner (branding, atd.) – vyfiltruje pouze bannery (branding, atd.) vložené pomocí externího kódu
Nastavení filtru pro Externí kód

Video jako externí kód

  • Externí kód pro video se do Skliku vkládá jako URL adresa, na které je umístěn externí kód dle specifikace VAST. Podporovány jsou VAST kódy ve verzi 4.

Ukázka URL adresy:

https://track.adform.net/serving/videoad/?bn=12345678&v=3&ord=__SKLIK_TIMESTAMP__
  • U externího kódu pro video se nezadávají rozměry.
  • Výdejová šablona předává veškeré dostupné interakce a měřené události (video start, stop, délku přehrání videa, zvuk on & off). Videometriky nejsou v Sklik rozhraní zatím dostupné, ale najdete je ve svém adservingovém nástroji (pokud to umožňuje).
  • Formáty typu VPAID a MOAT nejsou v Skliku podporovány a za jejich nasazení a výdej reklamy neručíme.

Kdo může využívat externí kód?

Využití externího kódu v obsahové síti Skliku je prémiová funkce, která je přístupná pouze se zvláštním oprávněním. V případě, že chcete tuto funkci využívat, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo Konzultanta Skliku. V ostatních případech využijte formulář.

Pokud svého obchodního zástupce či Konzultanta Skliku neznáte, nebo jste jej zapomněli. Zažádejte si o jeho přidělení u kolegů pomocí:

Import, export

Externí kód není možné importovat ani exportovat.

API

Externí kód nelze vytvářet ani upravovat přes API.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.