Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Konverze Vyhledávání

Konverze

Cílem inzerce je zpravidla kromě přivedení nových uživatelů na cílovou stránku také provedení akce uživatelem, která má pro inzerenta určitý význam.

Konverze je stav, kdy návštěvník vašich stránek, dosáhne stanoveného cíle. Tím může být například uskutečnění objednávky, registrace nového uživatele, přihlášení k odběru zpravodaje, stažení demoverze programu, zobrazení ceníku nebo jiné významné stránky.

Na základě měření konverzí získáte možnost sledovat a vyhodnocovat účinnost reklamy a návratnost investice. Ve statistikách uvidíte, kolik uživatelů u vás nakoupilo, kolik bylo zapotřebí prokliků k získání konverzního návštěvníka nebo jaká je hodnota uskutečněných objednávek.

Princip měření

Aby mohl systém rozpoznat, že uživatel z reklamy Sklik dosáhl stanoveného cíle, musí inzerent nebo jeho webmaster vložit na konverzní stránku vygenerovaný konverzní kód.

Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Pokud se tak uživatel do 30 dnů od návštěvy přes reklamu Sklik dostane na konverzní stránku, započítá se konverze ke dni změření.

Soubor cookie slouží pouze k měření efektivity reklamních kampaní. Získané informace nejsou využívány k jiným účelům.

Konverzní stránka

Jedná se o stránku potvrzující provedení dané akce, například stránka s poděkováním za nákup, registraci nebo odeslání formuláře. V případě většiny měřitelných akci mluvíme o unikátní stránce, na kterou se uživatel dostane pouze za předpokladu, že dokončí nákupní proces, odešle vyplněný formulář nebo splní jinou podmínku.

Konverzní kód

Měřící kód vytvoříte ve vašem účtu pod záložkou Nástroje > Sledování konverzí > Vytvořit novou konverzi. Jakmile nastavíte patřičné parametry, systém vygeneruje unikátní fragment HTML kódu, který je potřeba vložit do těla konverzní stránky.

Hodnota konverze

Díky měření hodnoty konverze lze jednoduše sledovat, zda jsou konverzní uživatelé ziskoví. Jako hodnotu konverze doporučujeme zadat obrat – hodnotu objednávky.

Pokud měřené akci neodpovídá žádná hodnota, není potřeba hodnotu konverze vyplňovat, jedná se o nepovinný parametr.

Pokud není cena objednávky vždy stejná, máte možnost do měřícího kódu prostřednictvím proměnné dynamicky dosazovat aktuální hodnotu objednávky, a to za doposud vygenerovanou pevnou hodnotu konverze. Tuto úpravu na konverzní stránce může provést webmaster vašich stránek.

V reklamním systému Sklik jsou uváděny ceny bez DPH, proto pro správný výpočet PNO (podíl nákladů na obratu) doporučujeme uvádět pouze celočíselnou hodnotu konverze také bez DPH.

Sklik má vestavěnou ochranu proti opakovaným načtením stránky, která by způsobila umělé zvýšení počtu konverzí. Proto je další konverze započtena až po uplynutí pěti minut. Opakované návštěvy konverzní stránky, které byly uskutečněny před tímto časovým limitem, jsou ignorovány.