Nápověda menu

Konverze

Cílem inzerce je zpravidla kromě přivedení nových uživatelů na cílovou stránku také provedení akce uživatelem, která má pro inzerenta určitý význam.

Konverze je stav, kdy návštěvník vašich stránek, dosáhne stanoveného cíle. Tím může být například uskutečnění objednávky, registrace nového uživatele, přihlášení k odběru zpravodaje, stažení demoverze programu, zobrazení ceníku nebo jiné významné stránky.

Na základě měření konverzí získáte možnost sledovat a vyhodnocovat účinnost reklamy a návratnost investice. Ve statistikách uvidíte, kolik uživatelů u vás nakoupilo, kolik bylo zapotřebí prokliků k získání konverzního návštěvníka nebo jaká je hodnota uskutečněných objednávek.

Princip měření

Aby mohl systém rozpoznat, že uživatel z reklamy Sklik dosáhl stanoveného cíle, musí inzerent nebo jeho webmaster vložit na konverzní stránku vygenerovaný konverzní kód.

Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Pokud se tak uživatel do 30 dnů od návštěvy přes reklamu Sklik dostane na konverzní stránku, započítá se konverze ke dni změření.

Soubor cookie slouží pouze k měření efektivity reklamních kampaní. Získané informace nejsou využívány k jiným účelům.

Konverzní stránka

Jedná se o stránku potvrzující provedení dané akce, například stránka s poděkováním za nákup, registraci nebo odeslání formuláře. V případě většiny měřitelných akci mluvíme o unikátní stránce, na kterou se uživatel dostane pouze za předpokladu, že dokončí nákupní proces, odešle vyplněný formulář nebo splní jinou podmínku.

Hodnota konverze

Díky měření hodnoty konverze lze jednoduše sledovat, zda jsou konverzní uživatelé ziskoví. Jako hodnotu konverze doporučujeme zadat obrat – hodnotu objednávky.

  • Měřené akci neodpovídá žádná hodnota = není potřeba hodnotu konverze vyplňovat, jedná se o nepovinný parametr.
  • Pokud je cena objednávky pokaždé jiná = máte možnost do měřícího kódu prostřednictvím proměnné dynamicky dosazovat aktuální hodnotu objednávky.
  • Cena objednávky je vždy stejná = vyplňte její cenu jako hodnotu.

Tuto úpravu na konverzní stránce může provést webmaster vašich stránek. Nebo můžete použít Google tag manager (návod od H1).

Děkovací stránka

Ukázka hodnoty konverze v konverzním kódu:

<!-- Měřicí kód Sklik.cz -->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = X;
var seznam_value = 199;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js" async></script>

Pokud nezadáte při vytváření konverzního kódu hodnotu, vyplní se automaticky místo hodnoty var seznam_value = null;. Takto nastavený kód nebude do Skliku odesílat žádné data o hodnotě, ale pouze se započítá provedení nějaké akce. Toto se hodí například ke sledování registrací uživatelů, stažení souboru, přihlášení k newsletteru apod.

Bez odesílání hodnoty konverze neuvidíte v Sklik účtu sloupce PNO a Hodnota konverze.

Jak přejít na nový Konverzní kód

Zde si můžete kód zkopírovat a následně upravit:


<!-- Měřicí kód Sklik.cz -->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = X;
var seznam_value = Y;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js" async></script>

Kód si zkopírujte a místo X vložte číslo, které najdete v současném kódu za c= viz ukázka:

Původní konverzní kód s vyplněnou hodnotou c=

Ukázka: vložená hodnota X:

<!-- Měřicí kód Sklik.cz -->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = 100060883;
var seznam_value = Y;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js" async></script>

V případě, že měříte hodnoty konverzí (objednávek), máte možnost si za hodnotu Y vložit konkrétní hodnu.

Pokud je vaše cena objednávek pokaždé jiná vložte za hodnotu Y vaši stávající proměnnou, která vám hodnotu objednávek propisuje (v=).

Původní konverzní kód s vyplněnou hodnotou v=

Ukázka: konverzní kód s vyplněnou hodnotou Y:

<!-- Měřicí kód Sklik.cz -->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = 100060883;
var seznam_value = 199;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js" async></script>

Ukázka: pokud neměříte hodnotu objednávky, ponechejte “null“.

<!-- Měřicí kód Sklik.cz -->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = 100060883;
var seznam_value = null;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js" async></script>

Nový konverzní kód také samozřejmě najdete v detailu stávající konverze v rozhraní Skliku, odkud si jej můžete na stránku zkopírovat.

V případě, že nový konverzní kód nasadíte, ale původní kód neodeberete, budou se vám do konce přechodného období měřit konverze 2x.

V reklamním systému Sklik jsou uváděny ceny bez DPH, proto pro správný výpočet PNO (podíl nákladů na obratu) doporučujeme uvádět pouze celočíselnou hodnotu konverze také bez DPH.

Zrušení měření konverzí

Chcete-li přestat konverze měřit, je nutné odebrat konverzní kód z webové stránky.

Smazání konverze z rozhraní Skliku nezamezí následnému započítávání konverzí.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.