Nápověda menu

Ztracená zobrazení

Ve statistických reportech a v inzerentském rozhraní naleznete u kampaní (jen u aktivních ve vyhledávací síti), sestav a klíčových slov informace o tzv. ztracených zobrazeních, které vám mohou pomoci v analýze důvodů, proč se vaše kampaň nezobrazuje na všechny dotazy, které by ji měly při správném nastavení spustit.

Na této stránce vás seznámíme s pojmy jako:

  • Podíl zobrazení (včetně bubliny níže na obrázku).
  • Ztracená zobrazení

Podíl zobrazení

Ve sloupci Podíl zobrazení naleznete souhrnné číslo v procentech, které udává, v kolika případech se kampaň zobrazila.

Pokud v tomto sloupci máte číslo 100 %, tak se vaše inzeráty v dané kampani zobrazily ve všech případech, ve kterých měly.

Nižší hodnoty si však vyžadují bližší zkoumání. Po najetí myší získáte informace o důvodech nezobrazení inzerce, protože celkové číslo lze rozdělit na 3 důvody nezobrazení inzerátů.

Ztracená zobrazení

  • Rozpočet kampaně – inzeráty v této kampani nebyly zobrazeny, protože běh kampaně je ve sledovaném období omezen nízkým rozpočtem.
  • Časové plánování – inzeráty nebyly zobrazeny, protože kampaň má nastaveno omezení výdeje v některé hodiny nebo/a dny.
  • Nízký rank – některé inzeráty nebyly zobrazeny, protože jejich kombinace relevance, zpětné vazby a ceny nedostačuje pro umístění v zóně pro výdej inzerce na daném webu.

Jak snížit počet ztracených zobrazení?

Pokud chcete zvýšit podíl zobrazení vašich kampaní musíte docílit častějšího zobrazování vašich reklam. Jak toho docílit vám řeknou jednotlivé složky podílu zobrazení, podle kterých se můžete rozhodnout, jakou metodu optimalizace kampaní zvolíte.

Rozpočet kampaně

Zvyšte rozpočet kampaně. Je možné, že u kampaně je zobrazen návrh optimálního rozpočtu kampaně. Nemůžete-li zvýšit denní rozpočet, můžete adekvátně snížit ceny za proklik v sestavách této kampaně.

Časové plánování

Nastavené časové plánování brzdí běh vaší kampaně. Zvažte, zda je pro vás výhodné zobrazovat inzeráty pouze v některé dny či hodiny. Doporučujeme omezovat kampaně pomocí časového plánování až po nasbírání dostatečného množství dat o výkonu kampaní v čase.

Rank

Pokud budete usilovat o zvýšení pokrytí u klíčových slov v Sklik účtu, máme pro vás jednoduchá doporučení:

  • Vyzkoušejte přesnější typy shod klíčových slov – je vhodné přidat do kampaní všechny typy shod. Nejlepší z hlediska kvality je přesná shoda, dále frázová shoda a nakonec volná shoda v uvedeném pořadí. Frázovou a volnou shodu je vhodné přidávat do kampaní z důvodu získávání nových vyhledávacích dotazů, které je do kampaní žádoucí průběžně přidávat. Bez práce s hledanými dotazy je přidání těchto shod méně přínosné.
  • Využijte v kampani/sestavě vylučující slova – doplňte do kampaní vylučující slova na nerelevantní vyhledávací dotazy pro uživatele. Nerelevantní klíčová slova poznáte podle velmi nízké míry prokliku, často se blížící ve vyhledávání nule. Vylučující slova najdete v našeptávači Seznam.cz, dále v nástroji pro návrh klíčových slov a také mezi vyhledávacími dotazy, které se na vaše klíčové slovo zobrazily.
  • Upravte inzerát v sestavě tak, aby byl atraktivnější. – na atraktivitu inzerátu má vliv mnoho faktorů. Mezi nejdůležitější patří vyzdvihnutí vašich konkurenčních výhod, silná značka, výzva k akci a shoda mezi vyhledávacím dotazem a inzerátem. Čím atraktivnější inzerát pro uživatel bude, tím lepší budete mít zpětnou vazbu. Pokud máte v inzerátu a vyhledávacím dotazu totožná slova, zvýrazní se pro uživatele tučně. To pomáhá ve viditelnosti právě vašeho inzerátu pro uživatele ve výsledcích vyhledávání. Vliv má také obsažení klíčového slova v inzerátu přímo pro relevanci. To znamená, že pokud inzerát neobsahuje klíčové slovo v titulku nebo řádcích reklamního textu, může být systémem vyhodnocený jako nerelevantní.
  • Upravte max CPC – máte možnost nabídnou vyšší cenu za proklik. Tím se zvýší šance Vašeho inzerátu dostat se do zobrazované zóny.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.