Nápověda menu

6 nejčastějších chyb při importu .csv

 1. Nesprávný formát / ptříliš velký soubor / velké množství dat v účtu
 2. Chybějící povinné sloupce | Soubor – nemá potřebnou strukturu .csv
 3. Použitý nepodporovaný rozměr banneru (obrázku)
 4. Chybějící denní rozpočty
 5. Špatné kódování souboru
 6. Nepovolené znaky např. vykřičníky v titulku

1.

Nesprávný formát;
Příliš velký soubor;
Velké množství dat v účtu;

Nejčastější tato příčina spočívá v nesprávném formátu. Řešením bývá nahrání souboru zpět do Google Ads Editoru a opětovné vyexportování. Takto přeuložený soubor se již zpravidla úspěšně naimportuje.

Dále je možné tuto informaci pozorovat u velkých účtů. Převážně u těch účtů, ve kterých se nachází miliony položek (tisíce sestav, stovky tisíc klíčových slov).

Při importu došlo k chybě

Doporučením je využít aktualizační režim při importu souborů, nebo jiný importní systém, například API, PPC Bee.

2.

Chybějící povinné sloupce;
Zcela chybějící 1. řádek;
Celkově špatně vytvořený soubor – nemá potřebnou strukturu .csv;

K dispozici nejsou žádná data pro import
Chybějící sloupec

Tato chyba značí problém se samotnou základní strukturou .csv souboru. V této situaci nejčastěji chybí důležité sloupce, je chyba v prvním řádku, nebo nemá .csv soubor vůbec potřebnou strukturu.

Pakliže importem vytváříte kampaně a sestavy, které se v účtu ještě nenachází, je zapotřebí použít odpovídající strukturu souboru.

Export z Google Ads Editoru obsahuje potřebnou strukturu pro nahrání nových kampaní jen v případě, kdy exportujete všechny entity. V okamžiku, kdy z vybraného souboru vyberte jen některé kampaně či sestavy, je vygenerovaný soubor vhodný pouze pro aktualizační režim.

Při použití importního soubor, který podporuje pouze aktualizační režim, se musí název kampaně z tohoto souboru nacházet již v Sklik účtu. V opačném případě se import nezdaří.

Jako základní orientace v tom, jaký soubor z Ads Editoru generujete, poslouží zaškrtávací checkbox. Jestliže je zcela vyplněný, jedná o soubor, který je svou strukturou možné použít pouze pro aktualizační režim.

Naopak pokud je checkox zafajfkován, obsahuje soubor plnou strukturu a lze jej použít pro režim Vytvořit či přepsat a Duplikační režim.

Pro tvorbu .CSV souborů, doporučujeme využít export z Skliku, nebo .CSV export z Google Ads Editoru

3.

Použitý nepodporovaný rozměr banneru (obrázku);

Použitý nepodporovaný rozměr banneru (obrázku)

Podporované rozměry pro bannery naleznete zde.

Import tyto nepodporované rozměry přeskočí a reklamu nevytvoří.

4.

Chybějící denní rozpočty;
Nulové rozpočty;
Chybějící max CPC sestavy;

Denní rozpočet není uveden
Denní rozpočet je příliš nízký

Pokud v importním souboru chybí nastavená výše denního rozpočtu, nebo nastavená max CPC, doplní automaticky pro denní rozpočet defaultní nastavení ve výši 800 Kč. Pro max CPC se automaticky doplní 8 Kč.

V případě, že potřebujete upravit denní rozpočet přímo v souboru, upravte hodnotu ve sloupci “Budget”. Max CPC upravujte přímo ve sloupci “Max CPC”

Je potřeba vždy změnit na prvním řádku dané kampaně/sestavy v kaskádové struktuře .csv souboru.

Úprava .csv souboru

5.

Špatné kódování souboru;

Špatné kódování souboru

Podporujeme soubory .csv a .txt, které mají správnou strukturu. Následně musí být v kódování UTF-16, UTF-8, Windows 1250 nebo ISO-8859-2 (Latin 2). Jako oddělovač doporučujeme tabulátor.

Jak soubor přeuložíte?

Microsoft Excel:

Soubor > Uložit jako > Typ souboru – (Text (oddělený tabulátory)

CSV soubory umí otevřít Excel bez nutnosti cokoliv nastavovat. Je-li kódován v UTF-16 (Unicode), bude čeština korektně zobrazena.

V případě české verze může Microsoft Excel považovat číselnou hodnotu s desetinou tečkou za datum, proto doporučujeme nahradit tečku za čárku (Označte sloupec > Úpravy > Nahradit).

Pokud se vám nepodaří CSV soubor automaticky otevřít, musíte data naimportovat (Soubor > Otevřít > Typ souboru – Textové soubory). Následně je nutné nadefinovat pravidla pro import textu:

 • Typ zdrojových dat – oddělovač
 • Typ souboru (kódování)
 • Oddělovače – tabulátor
 • Oddělovač desetiných míst – čárka

OpenOffice.org Calc:

Soubor > Uložit jako > Typ souboru – Text CSV

Při otevírání CSV souboru je nutné nadefinovat následující pravidla pro import textu:

 • Znaková sada (kódování)
 • Oddělovací pole – tabulátor
 • Oddělovač textu – ponechte výchozí nastavení

Textový editor:

Nedoporučujeme používat textové procesory (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer), které na rozdíl od textových editorů slouží k vytváření formátovaného textu.

Pravděpodobné kódování CSV souboru

 • Google Ads Editor – UTF-16
 • Google Ads Editor a následná úprava v Poznámkovém bloku nebo Excelu – UTF-16
 • Microsoft Excel – UTF-16
 • OpenOffice.org – Windows-1250 (CP-1250)
 • PSPad – dle výchozího nastavení Windows-1250 (CP-1250)
 • Poznámkový blok – Windows-1250 (CP-1250)
 • Exportu z Skliku – dle výchozího nastavení UTF-16

Využijete možnosti tabulkového procesoru (např. Excel) a soubor “Uložit jako”, následně vyberte podporovaný typ souboru.

V importu podporujeme:

 • Textový soubor s oddělovači Microsoft Excelu (.csv)
 • Text (oddělený tabulátory) (*.txt)
 • Text v kódu Unicode (*.txt)
 • CSV UTF-8 (s oddělovači) (*.csv)
 • CSV (textový soubor s oddělovači) (*.csv)
Přeuložení souboru

6.

Nepovolené znaky např. vykřičníky v titulku;

Nepovolené znaky

Pokud se nachází vykřičník v titulcích či vícekrát v textu inzerce, nebude reklama vytvořena.

Při tomto upozornění doporučujeme v .csv souboru tyto vykřičníky vyhledat a vymazat. Vykřičníky máte možnost v tabulkovém procesoru (např. Excel) vyhledat pomocí funkce Ctrl +F. Kdy máte pomocí této funkce zároveň možnost hromadné změny těchto vykřičníků (třeba na tečku).

Úprava v .csv

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.