Nápověda menu

Vlastní seznamy zákazníků

V obsahové síti umožňujeme zacílit na uživatele, kteří reprezentují vámi nahrané emailové adresy.

Jak funguje cílení postavené na identifikaci dle e-mailové adresy?

Základem, a tím nejdůležitějším pro využití tohoto typu cílení, jsou vlastní seznamy e-mailových adres. Například seznam Vašich registrovaných uživatelů, kteří odebírají Váš newsletter. Vámi “vlastněné” e-mailové adresy jednoduše nahrajete do svého Sklik účtu a ostatní již zařídíme. Konkrétně zajistíme “vyčištění” vašeho seznamu, které probíhá pomocí párování na naše e-mailové adresy registrovaných uživatelů. Adresy, které neznáme samozřejmě ihned mažeme. Výsledný seznam adres prochází druhou fází validace, která spočívá v ověření, zda ke každé adrese máme od uživatele souhlas pro výdej cílené reklamy. Takto ověřený výsledný list nakonec projde posledním párováním na jiný digitální identifikátor, který v reklamním systému využíváme pro výdej reklamy. Po dokončení tohoto procesu neprodleně smažeme všechny nahrané adresy, náš reklamní systém s nimi nijak nepracuje, aby nemohlo dojít k jejich případnému zneužití. E-mailové adresy v žádném případě nesdílíme s žádnými externími subjekty.

Nahrání emailových seznamů

Rozhraní pro vlastní nahrání najdete v sekci Nástroje -> Retargeting pod novým typem retargetingového seznamu „E-mailový„.

Ukázka rozhraní pro nahrání mailových adres

Před vlastním nahráním seznamu je potřeba odsouhlasit dodatečné podmínky pro používání této služby. Smluvní podmínky může v účtu přijmout jen do něj přihlášený uživatel (na základě emailu + hesla), nikoliv účet s přidělenými přístupy. K importu emailových adres fyzicky dojde až po jejich odsouhlasení.

Dodatečné podmínky

Jak emaily nahrát?

Pro nahrání publik a následné spuštění kampaně je minimální počet 200 spárovaných validovaných adres se souhlasem s cílenou reklamou.

Pro nahrávání emailových seznamů jsou připraveny 2 možnosti:

 1. Manuální nahrání seznamu ve formátu csv. Soubor musí obsahovat 1 emailovou adresu na řádek. V případě, že bude soubor obsahovat nevalidní email, např: kvetinka88.seznam.cz, bude tento záznam přeskočen/ignorován. Maximální velikost pro ručně importovaný seznam je 500 MB.
 2. Automatické nahrávání pomocí API viz dokumentace. Limity pro používání API jsou také popsané v dokumentaci.

Jaké emailové adresy lze nahrát?

Můžete nahrávat emailové adresy na různých doménách (ne pouze @seznam.cz), což vám umožňuje pracovat s různými typy emailů. Využít různé domény můžete např. pro efektivní správu kampaní a oslovování jednotlivých publik dle vaší segmentace.

Jak nahrát hashované emailové adresy?

Hashované emaily můžete nahrávat pomocí stejných metod, přímo přes rozhrani Skliku, nebo API. Pro hashování použijte níže uvedenou normalizaci a standardizovanou metodu SHA-256

Postup hashování

 1. Odstraňte bílé znaky (před a za) a převeďte adresu na malá písmena.
 2. Převeďte ji na UTF-8 encoded řetězec.
 3. Zahashujte SHA-256 algoritmem.
 4. Zkonvertujte na hexadecimální řetězec.

Nebo rovnou využijte připravených ukázek kódů pro hashování v různých jazycích.

Jak přidat/odebrat emaily do/ze seznamu

 1. Změna prostřednictvím webového rozhraní se provádí opětovným nahráním souboru. Tedy není možné odebírat konkrétní emaily, nebo přidávat nové. Je potřeba nahrát znova vždy celý emailový seznam, který obsahuje dané změny.
 2. Změna prostřednictvím API funguje rozdílně. Obsahuje dvě metody, jedna pro přidání nového emailu, druhá na smazání.

Možnosti segmentace

Vlastní publika můžete škálovat pouze na základě vlastní znalosti zákazníků. Je tedy na Vás, zda budete nahrávat celkový seznam vlastněných emailových adres, nebo je na své straně pomocí interních nástrojů a znalosti zákazníků rozdělíte do Vámi preferovaných publik, které následně budou tvořit jednotlivé strategie. Obecně se dá říci, že s těmito publiky můžete pracovat jako s retargetingovými seznamy, např.:

 • přihlásili se k odběru newsletteru;
 • neaktivní zákazníci;
 • pravidelně nakupující zákazníci;
 • zákazníci, kteří koupili konkrétní produkt a chcete jim nabídnout doplňkový produkt/produkty;
 • atd…

Počet reálně spárovaných adres? Jak velké bude cílové publikum?

Při importu bude docházet k ověřením/validacím:

 1. Dojde k deduplikaci a validaci nahraných adres (zda jde o adresy, které mohou být reálnou adresou. V rozhraní se zobrazí počet validních emailů.
 2. V druhém kroku bude seznam validních emailů „profiltrován“ přes databázi registrovaných uživatelů.
 3. V posledním kroku dojde k ověření, zda ke všem spárovaným adresám má Seznam.cz povolené cílení. Po tomto kroku bude číslo aktualizováno a zobrazí finální počet spárovaných adres.

Proces párování a vytvoření seznamu je odvislý od počtu importovaných adres. Seznamy v řádu tisíců až desetitisíců adres mohou trvat několik minut, velké seznamy obsahující stovky tisíc adres by se měly aktivovat do hodiny od importu.

Podporované reklamní formáty

Vlastní seznamy zákazníků lze kombinovat se všemi typy podporovaných reklamních formátů.

Dynamický banner lze kombinovat.

Kombinace s ostatními typy cílení

 • Vlastní seznamy uživatelů lze kombinovat s ostatními typy cílení.
 • Nepůjde však vytvářet kombinace klasických retargetingových seznamů se seznamy vytvořenými pomocí importu emailových adres.
 • Vlastní seznamy lze použít pro vyloučení v Obsahové síti.
 • Vlastní seznamy nelze použít pro vyloučení z Vyhledávací sítě.
 • Vlastní seznamy nemají nastavenou délku členství jako klasické retargetingové seznamy. Délku, či aktualizaci zajistíte pomocí opětovného nahrání, který původní soubor nahradí.

Smluvní podmínky

Tyto podmínky se vztahují na inzerenty, kteří v rámci služby Seznam Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., využívají vlastní seznamy uživatelů a nenahrazují žádné podmínky, které se vztahují na váš nákup reklamy od společnosti Seznam.cz.

Smluvní podmínky vztahují na inzerenty, kteří využívají vlastní seznamy uživatelů

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.