Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Nastavení kampaně Vyhledávání

Nastavení kampaně

Doba platnosti kampaně

Datum začátku a konce kampaně slouží pro odložení začátku a určení konce zobrazování dané kampaně. Začátek nebo konec kampaně můžete nastavit nezávisle na sobě. Datum konce kampaně, definuje den, kdy se již inzerce nebude vydávat.

 

Celkový počet prokliků definuje hranici, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně. Pro obnovení je nutné vynulovat odečet nebo zrušit omezení smazáním hodnoty Celkový počet prokliků.

Nastavení rozpočtu

Denní rozpočet je maximální částka, kterou jste ochotni utratit za jeden den. Po jeho vyčerpání se inzeráty kampaně přestanou zobrazovat. Denní rozpočet je možné kdykoliv změnit.

Pokud vaše kampaň v daný den vyčerpá denní rozpočet, zobrazování reklamy můžete znovu aktivovat navýšením denního rozpočtu.

Celkový rozpočet ode dne jeho nastavení, určuje výši celkové útraty, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně. Pro obnovení je nutné vynulovat odečet nebo zrušit omezení smazáním hodnoty Celkový rozpočet.

Zacílení místa zájmu

Reklamní systém Sklik vám umožňuje zacílit reklamu podle místa vašeho zájmu pomocí Regionálního cíleníRozšíření inzerátu o adresu.

Propojení s Firmy.cz

Regionální cílení

Regionální cílení

Časové plánování

Prostřednictvím Časového plánování máte možnost určit časový interval, ve kterém se (ne)má vaše kampaň zobrazovat. Rovněž můžete procentuálně navýšit či ponížit maximální cenu za proklik u sestav a klíčových slov v daném období.

Časové plánování

Časové plánování

Způsob střídání inzerátů

Způsob, jakým se mají střídat inzeráty v rámci sestavy, máte možnost zvolit v Nastavení kampaně, pro kterou bude platný napříč všemi jejími sestavami.

Způsob střídání inzerátů

  • Rovnoměrně – rovnoměrné střídání inzerátů zobrazuje všechny inzeráty ze sestavy zcela rovnoměrně. Hodí se jej tedy použít ve chvíli, kdy potřebujete co rychle porovnávat výkonnost jednotlivých inzerátů.
  • Optimalizovaně dle CTR – inzerát s vyšším CTR je ve vyhledávání vidět častěji než inzerát s nižším CTR. Na konkrétní poměr zobrazení má vliv rozdílnost CTR inzerátů a počet naměřených statistických dat.
  • Optimalizovaně dle CPA – při střídání inzerátů jsou preferovány inzeráty s nižší cenou za získání jedné konverze (CPA). Rozdíl v počtu zobrazení inzerátů z jedné sestavy opět ovlivňuje počet naměřených statistických dat a výše konverzního poměru jednotlivých inzerátů.
  • Optimalizovaně dle PNO – toto nastavení preferuje při výběru inzerátů ze sestavy inzeráty s nižším přepočteným podílem nákladů na obratu (PNO).
Algoritmus střídání dle konverzního poměru, resp. PNO, optimalizuje výdej tak, aby odhalil inzerát s nejvyšším konverzním poměrem, resp. nejnižším PNO, a následně jej upřednostňoval před ostatními inzeráty.

  • Pokud sestava konverze, resp. konverze s udanou hodnotou neměří, nebo žádné dosud nenastaly, algoritmus usiluje o optimalizaci CTR.
  • Pokud dosud nenastaly ani kliky, inzeráty se střídají rovnoměrně.

S rostoucím množstvím nasbíraných statistik jsou odhady přesnější, a tedy nepoměr zobrazení ve výdeji jednotlivých inzerátů vyšší, ve prospěch nejlepšího inzerátu.

Způsob zpoplatnění v obsahové síti

Pokud se vaše kampaň zobrazuje v Obsahové síti, máte možnost vybrat si ze dvou způsobů úhrady, tedy mezi výchozí platbou za proklik nebo platbou za 1000 zobrazení. U kampaní cílených do Vyhledávací i Obsahové sítě zároveň se při volbě CPT automaticky vypne zobrazování reklamy ve vyhledávání.

Způsob zpoplatnění

Cílení na zařízení

Pomocí multiplikátorů cenových nabídek můžete snadno zvyšovat nebo snižovat nastavené maximální ceny za proklik a ceny za tisíc zobrazení dle typu zařízení.

Příklad: Hodnota 300 % znamená zvýšení nabídky o 300 %, tedy 100 % + 300 % = 400 %. Místo 3 Kč vstoupíte do aukce s až 12 Kč za klik.

Cílení na zařízení – multiplikátor

Nastavený multiplikátor funguje pro vyhledávací i obsahovou síť.

Import a export multiplikátory cenových nabídek podporuje a zápis je kompatibilní s AdWords Editorem.

Výjimkou jsou Multimediální zařízení, které při importu a exportu odpovídají typu zařízení Televizní obrazovky. Tento typ zařízení je však v Google Ads podporován pouze u kampaní typu video a obsahová síť a pokud budete s tímto zařízením pracovat u vyhledávacích nebo produktových kampaních a zpracovávat je v AdWords Editoru, bude je třeba po následném importu do Skliku nastavit v takových kampaních ručně.

Přechodné období do 6. března 2019

Aktuálně je možné využívat multiplikátorů i zapínat resp. vypínat typ zařízení na úrovni kampaně v jejím nastavení:

Cílení na zařízení – multiplikátor

V případě, že v kampani nastavíte jakýkoliv mulitplikátor, nastavení multiplikátoru má na všech 4 typech zařízení okamžitě přednost před nastavení pomocí původního typu nastavení sítí prostřednictvím checkboxů.

Kampaním, kterým uživatelé do 6. března 2019 nenastaví jakoukoliv úpravu cenové nabídky pro alespoň jedno zařízení, ani během této doby nezaškrtnou checkbox Zachovat nastavení, bude u všech zařízení nastaveno 0 %.

V případě, že máte kampaně rozdělené dle jednotlivých typů zařízení a chcete toto rozdělení ponechat (např. kvůli odlišným textům reklam), je třeba abyste v těchto
kampaních do 6. března 2019 zaškrtnuli Zachovat nastavení. V takovém případě se vypnutým typům zařízení při migraci 6. března 2019 nastaví v multiplikátoru -100 % a reklama z této kampaně se na daném zařízení nebude vydávat nadále.

Pokud například máte v kampani vypnutý mobil z důvodu jeho nižšího výkonu a nemáte k této kampani vytvořenou totožnou kampaň s cílením na mobil, můžete již dnes v multiplikátoru nastavit např. -30 %, čímž se začne reklama na mobilních telefonech vydávat s takto poníženou nabídkou. Pokud multiplikátor nenastavíte, ani do 6. března nezaškrtnete Zachovat nastavení, bude se od 6. března vydávat reklama na mobilech s výchozím nastavení 0 % – tedy přesně dle nastavené max. CPC.

Zároveň tohoto dne přestane být ve všech účtech dostupné dosavadní nastavení dle checkboxů s jednotlivými zařízeními.

Reklamy cílené pomocí retargetingu, dynamického retargetingu a zájmů o koupi zobrazujeme uživatelům napříč více jejich zařízeními – tzv cross device.
Ve statistickém reportu máte možnost zvolit Typ zařízení, kde v rámci jedné kampaně uvidíte rozpad statistik dle zařízení. Zařízení, které se nám nepodaří rozpoznat, automaticky zařadíme do skupiny PC.
Pokud chcete cílit na jednotlivé typy zařízení s vlastním rozpočtem nebo třeba použít jiné texty inzerátů, musíte pro každé zařízení vytvořit vlastní kampaň.

Kopírování nastavení kampaně

Vedle možnosti Uložit nastavení, můžete využít variantu Uložit a kopírovat nastavení. Tato varianta vám pomůže přenést nastavené hodnoty (regionální cílení, časové plánování, atd.) i do jiných kampaní snadno a rychle.

Kopírovat nastavení kampaně