Nápověda menu

Dynamické reklamy

Do textu reklamy máte možnost vložit dynamickou proměnnou, která bude při jeho zobrazení ve Vyhledávací síti nahrazena klíčovým slovem, na něž se reklama zobrazila. Vašireklamu můžete díky proměnné automaticky přizpůsobit danému uživateli a vaší nabídce.

Úspěch dynamiky tkví v univerzálním znění reklamy, bohaté volbě úzce souvisejících klíčových slov a jejich vhodném rozdělení do sestav. Proměnná se zapisuje do složených závorek v následujícím tvaru:

{keyword:náhradní slovo}

Náhradní slovo je v zápisu povinné a zobrazí se tehdy, když řádek obsahující doplněné klíčové slovo překračuje povolený počet znaků.

Ukázky použití keyword

Velká a malá písmena

Protože se klíčová slova při ukládání do systému převádějí na malá písmena, máte možnost v dynamické reklamě ovlivnit velikost počátečních písmen v proměnné následujícími tvary zápisu:

  • keywordKlíčové slovo bude zobrazeno malými písmeny.
  • Keyword – Velké bude pouze počáteční písmeno klíčového slova.
  • KeyWord – Velká budou počáteční písmena všech slov klíčového slova
Ukázka jak fungují velká písmena u zápisu keyword

Na vašem webu doporučujeme využívat favicony. Objevují se v některých typech reklam na vybraných webech Seznam.cz a vizuálně tak zvyšují povědomí o značce. Pokud favicony nevyužíváte, zobrazí se u takových reklam prázdná plocha a vy tak přicházíte o tuto přidanou hodnotu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.