Nápověda menu

Časové plánování

Reklamní systém Sklik umožňuje v nastavení kampaně určit časový interval, ve kterém se mají reklamy v kampani zobrazovat a také procentuální úpravu maximálních cen za proklik u sestav a klíčových slov v uvedeném časovém intervalu.

Při nastavení Časového plánování není možné optimalizovat denní rozpočet kampaně ve Vyhledávací síti.

Časový interval

  • Umožňuje naplánovat zobrazování reklamy v konkrétní hodiny nebo dny v týdnu.
  • Nastavením Časového intervalu můžete vypnout zobrazování reklam určitém čase.
  • Časový interval nezvýší ani nesníží denní rozpočet kampaně.

Jelikož se statistická data zpracovávají dávkově a se zpožděním, mohou se tak prokliky v inzerentském rozhraní zobrazit až po skončení vámi nastaveného intervalu. Jedná se o řádně započtené prokliky, uskutečněné v průběhu naplánovaného období.

Ukázka časového plánování v nastavení kampaně

Procentuální úprava cenové nabídky

Časové plánování obsahuje rozšířené nastavení, které umožňuje upravit nabízenou cenu za proklik, či maximální cenu za tisíc zobrazení, během zvoleného časového období.

Pokud vaše reklama dosahuje nejlepších výsledků v určitou hodinu nebo den, můžete navýšením nad 100 % zvýšit cenu za proklik, či za tisíc zobrazení během této doby. Samozřejmě lze nastavit i nižší hodnotu, než je 100 %, a snížit tak cenovou nabídku v uvedeném čase.

Ukázka procentuální úpravy cen

Pokud máte u jednotlivých klíčových slov nastavenou rozdílnou cenu za proklik, procentuální úprava cenové nabídky zafunguje u všech nastavených cen.

Označení časového období:

  • Můžete používat CTRL nebo SHIFT a pomocí myši vybírat jednotlivé sloupce, řádky, celé bloky nebo jen buňky.
  • Můžete vybrat celý jeden blok kliknutím na časové rozmezí, např. 12:00–16:00.
  • Můžete vybrat celý jeden den kliknutím na název určitého dne, např. Pondělí.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.