Nápověda menu

Obsahová síť

Je tvořena skupinou webů českého internetu a dalšími partnerskými weby, které na svých stránkách zobrazují kontextovou reklamu Skliku.

Jakou reklamu můžete v obsahové síti vídat?

  • Uvidíte reklamu, která souvisí s obsahem stránky.
  • Jste v cílové skupině, kterou chce inzerent oslovit svoji reklamou.
  • Nebo jste si daný produkt či nabídku mohli v minulosti prohlížet na webu inzerenta.
Kombinovaná reklama a banner

Obsahové weby

V Obsahové síti Skliku oslovíte 95 % uživatelů českého internetu na více než 3 000 webů.

Příklad webů, na kterých se může zobrazovat vaše reklama:

                       

               

Obsahová reklama má obecnější charakter a je tedy vhodná pro oslovení širokého spektra uživatelů.

Obsahovou reklamu doporučujeme nastavit podle toho, kde chcete svou reklamu tematicky zobrazovat, respektive jaké obecenstvo máte vzhledem k typu vaší nabídky zájem oslovit.

Weby – které je možné si filtrovat dle kategorií a formátů reklam

Přehled webů v obsahové síti – dle kategorií a formátů reklam, na kterých můžete inzerovat. Jedná se o TOP cca 1 000 webů OS. Obsahuje pouze weby, kde došlo během sledovaného období k alespoň 1000 impresí za formát. Je-li tedy u webu uvedeno ano. Je to z důvodu zvýšení spolehlivosti, aby nebyl případný formát označen „ano“ na základě náhodné (či chybné) imprese.

Weby – Branding

Přehled webů v obsahové síti – kde se zobrazuje Branding.

Weby – Outstream

Seznam webů, na kterých dochází k zobrazování Outstreamového videa.

Seznam webů, na kterých dochází k zobrazování Instreamového videa.

Weby – Témata

V tabulce naleznete nejvýznamnější weby, které spadají do daného Tématu. Systém vyhodnocuje stránky průběžně, takže tabulka nemusí obsahovat kompletní seznam webů v daném tématu.

Typy cílení

V obsahové síti lze využít různých typů cílení.

Retargeting

Abyste jej mohli začít využívat, je třeba umístit na stránky tzv. retargetingový kód.

Témata

Naše partnerské stránky v obsahové síti Sklik jsou rozděleny do tematických okruhů a vy si můžete zvolit, jaké tematické zaměření mají mít jednotlivá URL, na nichž si přejete svou reklamu zobrazovat.

Umístění

Reklamní systém Sklik vám umožňuje v obsahové síti vybrat web, subdoménu, část webu, nebo i konkrétní stránku, kde se má vaše inzerce zobrazovat.

Zájmy

Pomocí zájmů uživatelů (záložka Zájmy) oslovujete uživatele na základě jejich dlouhodobého chování.

Zájmy o koupi

Cílení na nákupní chování (záložka Zájmy o koupi) obsahuje kategorie uživatelů na základě krátkodobého chování a to zájmu o určitý typ produktu nebo služby.

Klíčová slova

Cílení pomocí klíčových slov nastavujte na základě tematického zaměření vaší inzerce v kontextu s obsahem dané stránky a předpokládané analýzy výskytu klíčových slov v těle stránky.

Filtr na věk

Filtr na věk není standardním typem cílení a nelze ho tedy využít samostatně. Jedná se o pomocný filtr ostatních typů cílení.

Filtr pohlaví

Filtr pohlaví není standardním typem cílení a nelze ho tedy využít samostaně. Jedná se o pomocný filtr ostatních typů cílení.

Vlastní seznamy zákazníků

V obsahové síti umožňujeme zacílit na uživatele, kteří reprezentují vámi nahrané emailové adresy.

DRTG návštěvníků Seznamu

Toto cílení nabízí inzerentům rozšíření zásahu na relevantní publika, vhodné cílení pro využití v rámci akvizičních kampaní s větším zaměřením na výkon.

Formáty reklam v Obsahové síti

HMTL5 banner

Technologie HTML5 představuje kombinaci jazyků HTML, CSS a JS s vlastnostmi, které se velmi dobře hodí k vytváření poutavých animovaných bannerů.

Jak mohou bannery vypadat se můžete podívat zde.

Externí kód

Externí kód představuje alternativu ke všem podporovaným reklamním formátům v obsahové síti Skliku. Jeho odlišnost spočívá ve formě zadávání, protože místo standardní reklamy se do Skliku vkládá kód vygenerovaný v systému třetí strany. Tento kód v sobě nese veškeré informace o reklamě, která se pak na cílové stránce vykresluje přímo z externího reklamního systému.

Které reklamní formáty je možné vkládat externím kódem?

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.