Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Kombinovaná reklama Vyhledávání

Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama je typ textové reklamy v obsahové síti Skliku. Inzerent zadává vstupní prvky – 3 hlavní textová pole, 2 ilustrační obrázky, název firmy2 typy firemního loga, ze kterých Sklik automaticky poskládá reklamu tak, aby se přizpůsobila jakémukoliv reklamnímu prostoru.

Co je to kombinovaná reklama? >>

Pro kombinovanou reklamu platí stejná pravidla inzerce jako pro textovou reklamu. Kombinovaná reklama musí také splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů společnosti Seznam.cz.

Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, jestli se prostřednictvím Skliku nechystáte propagovat nepovolený či omezený obsah. Níže pak naleznete parametry a pravidla specifická pro kombinovanou reklamu.

Pravidla pro textová pole

TEXTOVÉ POLE MAXIMÁLNÍ DÉLKA POVINNÉ ZADÁNÍ
Krátký titulek 25 znaků ANO
Dlouhý titulek 90 znaků ANO
Popisek 90 znaků ANO
Název firmy 25 znaků ANO

Jak se zobrazuje:

 • V inzerátech zobrazujeme vždy jeden z titulků – krátký nebo dlouhý, dle velikosti reklamního prostoru. Nikdy nezobrazujeme oba dva titulky zároveň. Text titulků nikdy nezkracujeme.
 • Krátký titulek zobrazený bez popisku doplňujeme vždy o obrázek a informaci o brandu.
 • Dlouhý titulek může být zobrazen bez doplnění o další prvky.
 • Zobrazení názvu firmy negarantujeme, volíme jej dle účelu reklamní plochy.
 • Popisek a název firmy mohou být zkráceny vytečkováním.
Pokud nabízíte výrobky či produkty z kategorie výživová a zdravotní tvrzení či tvrzení o zdravotních účincích potravin nebo doplňků stravy, dle Zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.. Musí Dlouhý titulek a současně Popisek obsahovat označení Doplněk stravy, Potravina pro zvláštní výživu, Lék k vnitřnímu/vnějšímu užití.

Postupy pro zadávání:

 • Název firmy – musí obsahovat obchodní název nebo značku. Pokud je kampaň propojena s Firmy.cz, vyplní se název automaticky (za podmínky, že název firmy z Firmy.cz splňuje limit na počet znaků (25 znaků). Pokud kampaň není propojena s Firmy.cz, nebo pokud název propojené firmy přesahuje limit na počet znaků, zůstane pole nevyplněné a Název firmy je nutné vyplnit ručně.
Dlouhý titulek musí obsahovat důležitou informaci sám o sobě. Ve většině grafických zpracování Kombinované reklamy zobrazujeme kombinaci Krátký titulek + Popisek nebo samostatný Dlouhý titulek.

Pravidla pro odkazy

POLE MAXIMÁLNÍ DÉLKA POVINNÉ ZADÁNÍ
Cílová URL 1024 znaků ANO
Měřící šablona 1024 znaků NE
 • Cílová URL – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerát dostane
 • Měřicí šablona – Nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.

Pravidla pro ilustrační obrázky

TYP
OBRÁZKU
MINIMÁLNÍ
ROZMĚRY
MAXIMÁLNÍ
VELIKOST
DOPORUČENÝ
ROZMĚR
POVINNÉ
ZADÁNÍ
Obdélník (1,91:1) 600×314 px 1 MB 1200×628 px ANO
Čtverec (1:1) 300×300 px 1 MB 1200×1200 px ANO

Jak se zobrazuje:

 • Do reklamní jednotky vybíráme vždy jeden z obrázků dle velikosti reklamního prostoru. Nikdy nezobrazujeme oba obrázky zároveň.
 • Negarantujeme zobrazení obrázku v každém inzerátu (volíme dle účelu reklamní plochy).
 • V některých nativních plochách mohou být obrázky oříznuty cca o 7 %.

Postupy pro zadávání:

 • Obrázky mohou být tematicky stejné, jen s jinými rozměry.
 • Obrázky musí souviset s textem reklamy a s obsahem cílových stránek.
 • Nejsou povoleny obrázky, které obsahující uměle vložený text.
 • V obrázku je povoleno originální logo výrobce produktu, či výrobku (nikoliv však eshopu).
 • Obrázek či fotografie může obsahovat pouze originální text produktů či výrobků, bez dodatečně přidaného textu. Příkladem jsou: oblečení a doplňky, přebaly a obaly produktů a výrobků, obrázek/fotografie konkrétního výrobku a produktu, dále fotografie a obrázky provozoven, billboardů, časopisů, knih, her apod.
 • Obrázky nesmí obsahovat grafiku, která by připomínala ovládací prvky (např. CTA tlačítka).
 • Obrázek může být na některých plochách (např. HP Seznam.cz) oříznutý o cca 7 %. Hlavní grafické sdělení by proto mělo být centrované a důležité vizuální prvky by se neměly nacházet na jeho okrajích.
 • Obrázek musí pokrývat celý prostor grafické plochy, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala.
 • Obrázek nesmí obsahovat logo eshopu. Pro logo je vyhrazen prostor pro loga.
 • Obrázek nesmí být náhled stránky.
 • Ilustrační obrázek nesmí napodobovat textové inzeráty, systémová nebo webová upozornění, dialogová okna či prostředí operačního systému. Nesmí mít průhledné pozadí.
 • Nejsou povoleny animované obrázky.
 • Podporované obrázkové formáty: JPEG, JPG, PNG, GIF (Nejsou povoleny animované obrázky).
 • Logo použité v kombinované reklamě se musí shodovat s logem, které používá propagovaný web (zpravidla v záhlaví). Viz. následující obrázek.
Obrázek slouží jako ilustrační materiál, ne jako náhrada bannerové reklamy. Reklamní slogany a CTA tlačítka v obrázcích vyvolávají „efekt bannerové slepoty“ a snižují výkonnost reklamy.

Příklady správného zadání obrázku:

Jaké obrázky bychom do kombinované reklamy nepovolili:


Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle vložený text.


Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle vložený text.


Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle vložený text, logo a CTA tlačítko.


Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle přidaný text a grafika není vycentrovaná.

Pravidla pro zadávání loga

TYP
LOGA
MINIMÁLNÍ
ROZMĚRY
MAXIMÁLNÍ
VELIKOST
DOPORUČENÝ
ROZMĚR
POVINNÉ
ZADÁNÍ
Obdélníkové (4:1) 512 × 128 px 1 MB 1200 × 300 px NE
Čtvercové (1:1) 128 × 128 px 1 MB 1200 × 1200 px NE

Jak se zobrazuje:

 • Vždy se zobrazí buď obdélníkové logo, nebo čtvercové logo – nikdy ne obě zároveň.
 • Zobrazení loga negarantujeme, volíme jej dle účelu reklamní plochy (vyskytuje se cca v 50 % grafických zpracování Kombinované reklamy)
 • Logo není povinné, pokud jej nezadáte, zobrazíme místo něj Název firmy.

Postupy pro zadávání:

 • Vyberte si rozměr loga (obdélníkové nebo čtvercové), který lépe sedí poměrům stran vašeho logotypu a toto logo nahrajte.
 • Obě loga zadávejte pouze v případě, že máte obdélníkovou i čtvercovou verzi logotypu.
 • Nikdy nevkládejte obdélníkové logo do čtvercové plochy a naopak.
 • Obrázek loga vložte tak, aby se roztáhl na celou grafickou plochu (bez zbytečných okrajů).
 • Obrázek loga musí mít bílé nebo průhledné pozadí.
 • Podporované obrázkové formáty: JPEG, JPG, PNG, GIF

Příklady správného zadání loga:

Čtvercové logo – správné zadání.

Obdélníkové logo – správné zadání.

 

Příklady nesprávného zadání loga:

Obdélníkové logo ve čtverci – nesprávné zadání.

Čtvercové logo v obdélníku – nesprávné zadání.

Logo se zbytečnými okraji – nesprávné zadání.

Doporučení pro logo:

 • Není vhodné vkládat logo se sloganem psaným malými písmeny.
 • Logo by mělo obsahovat textový název firmy
 • Preferujte obdélníkové logo

Obecná pravidla

 • Pro kombinovanou reklamu platí stejná pravidla inzerce jako pro textovou reklamu
 • Kombinovaná reklama musí také splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů společnosti Seznam.cz.
 • Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zda-li se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či omezený obsah. Níže pak naleznete parametry a pravidla specifická pro kombinovanou
  reklamu.
 • Reklamní sdělení nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce a jiné prvky, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví, nebo práva třetích osob