Nápověda menu

Kombinovaná reklama

Pro kombinovanou reklamu platí společná pravidla inzerce. Kombinovaná reklama musí také splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů společnosti Seznam.cz.

Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zdali se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či omezený obsah.

Reklamní sdělení nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce a jiné prvky, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví, nebo práva třetích osob

Níže pak naleznete parametry a pravidla specifická pro kombinovanou reklamu.

Technické specifikace

Pro ilustrační obrázky

TYP
OBRÁZKU
MINIMÁLNÍ
ROZMĚRY
MAXIMÁLNÍ
VELIKOST
DOPORUČENÝ
ROZMĚR
POVINNÉ
ZADÁNÍ
Obdélník (1,91:1)600×314 px1 MB1200×628 pxANO
Čtverec (1:1)300×300 px1 MB1200×1200 pxANO

Pro textové pole

TEXTOVÉ POLEMAXIMÁLNÍ DÉLKAPOVINNÉ ZADÁNÍ
Krátký titulek 25 znakůANO
Dlouhý titulek 90 znakůANO
Popisek 90 znakůANO
Název firmy 25 znakůANO

Pro loga

TYP
LOGA
MINIMÁLNÍ
ROZMĚRY
MAXIMÁLNÍ
VELIKOST
DOPORUČENÝ
ROZMĚR
POVINNÉ
ZADÁNÍ
Obdélníkové (4:1)512×128 px1 MB1200×300 pxNE
Čtvercové (1:1)128×128 px1 MB1200×1200 pxNE

Pro odkazy

POLE MAXIMÁLNÍ DÉLKA POVINNÉ ZADÁNÍ
Cílová URL1024 znakůANO
Měřící šablona1024 znakůNE

Pro barvy

POLE TVAR POVINNÉ ZADÁNÍ
Hlavní barvaHEX kódNE
Doplňková barvaHEX kódNE

Pravidla pro textová pole

 • Krátký titulek (max. 25 znaků) – první řádek reklamy. Zobrazí se v případě, že se dlouhý titulek nevejde do vymezeného reklamního prostoru. Obvykle obsahuje upozornění na novinku na trhu, výprodej, akce na produkty nebo jednoduše název produktu.
 • Dlouhý titulek (max. 90 znaků) – zobrazí se místo krátkého titulku v případě, že to dovolí reklamní prostor. Obsahuje stejné sdělení jako Krátký titulek, ale blíže rozvedené.
 • Popisek (max. 90 znaků) – doplňuje titulek a vyzývá uživatele k určité akci. Do popisku lze také vypsat například detaily produktu, akce nebo další upřesnění.
 • Název firmy (max. 25 znaků) – musí obsahovat obchodní název nebo značku. Pokud je kampaň propojena s Firmy.cz, vyplní se název automaticky (za podmínky, že název firmy z Firmy.cz splňuje limit na počet znaků (25 znaků). Pokud kampaň není propojena s Firmy.cz, nebo pokud název propojené firmy přesahuje limit na počet znaků, zůstane pole nevyplněné a Název firmy je nutné vyplnit ručně.

Text titulku a popisku musí dávat smysl samostatně bez nutného navázání na předchozí sdělení.

Pravidla pro odkazy

 • Cílová URL – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na reklamu dostane.
 • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.

Pravidla pro ilustrační obrázky

 • Obrázky mohou být tematicky stejné, jen s jinými rozměry
 • Obrázky musí souviset s textem reklamy a s obsahem cílových stránek
 • Nejsou povoleny obrázky, které obsahují uměle vložený text
 • V obrázku je povoleno originální logo výrobce produktu, či výrobku (nikoliv však logo eshopu). Pokud je logo výrobce produktu, či výrobku a eshopu identické, logo nelze použít v ilustračním obrázku
 • Obrázek či fotografie může obsahovat pouze originální text produktů či výrobků, bez dodatečně přidaného textu. Příkladem jsou: oblečení a doplňky, přebaly a obaly produktů a výrobků, obrázek/fotografie konkrétního výrobku a produktu, dále fotografie a obrázky provozoven, billboardů, časopisů, knih, her apod.
 • Obrázky nesmí obsahovat grafiku, která by připomínala ovládací prvky (např. CTA tlačítka)
 • Obrázek může být na některých plochách (např. HP Seznam.cz) oříznutý o cca 7 %. Hlavní grafické sdělení by proto mělo být centrované a důležité vizuální prvky by se neměly nacházet na jeho okrajích
 • Obrázek musí pokrývat celý prostor grafické plochy, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala
 • Obrázek nesmí obsahovat logo eshopu. Pro logo je vyhrazen prostor pro loga
 • Obrázek nesmí být náhled stránky
 • Ilustrační obrázek nesmí napodobovat textové reklamy, systémová nebo webová upozornění, dialogová okna či prostředí operačního systému – Nesmí mít průhledné pozadí
 • Nejsou povoleny animované obrázky. Použít lze jen statické obrázky.
 • Podporované obrázkové formáty: JPEG, JPG, PNG, GIF

V reklamě se vždy zobrazí buď obdélník nebo čtverec, nikdy ne oba dva zároveň.

Jako ilustrační obrázek nelze použít:

 • Reklamní banner.
 • Obrázky s textem a ovládacími prvky vyvolávají efekt bannerové slepoty a snižují výkon reklamy.
 • Nezapomínejte dále, že není možné využívat obrázky, které obsahují uměle vložený text.

Příklady správného zadání obrázku:

Pokud je logo výrobce produktu, či výrobku a eshopu identickélogo nelze použít v ilustračním obrázku
Pokud je logo výrobce produktu, či výrobku a eshopu identickélogo nelze použít v ilustračním obrázku

Příklady nesprávného zadání obrázku:

Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle vložený text.
Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle vložený text.
Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle vložený text, logo a CTA tlačítko.
Obrázky podobného typu budou zamítnuty, protože obsahují uměle přidaný text a grafika není vycentrovaná.

Pravidla pro zadávání loga

 • Vyberte si rozměr loga (obdélníkové nebo čtvercové), který lépe sedí poměrům stran vašeho logotypu a toto logo nahrajte
 • Zadávejte logo vašeho eshopu
 • Obě loga zadávejte pouze v případě, že máte obdélníkovou i čtvercovou verzi logotypu
 • Nikdy nevkládejte obdélníkové logo do čtvercové plochy a naopak
 • Obrázek loga vložte tak, aby se roztáhl na celou grafickou plochu (bez zbytečných okrajů)
 • Obrázek loga musí mít bílé nebo průhledné pozadí
 • Podporované obrázkové formáty: JPEG, JPG, PNG, GIF

Jak se zobrazuje:

 • Vždy se zobrazí buď obdélníkové logo, nebo čtvercové logo – nikdy ne obě zároveň
 • Zobrazení loga negarantujeme, volíme jej dle účelu reklamní plochy (vyskytuje se cca v 50 % grafických zpracování Kombinované reklamy)
 • Logo není povinné, pokud jej nezadáte, zobrazíme místo něj Název firmy

Příklady správného zadání loga:

Čtvercové logo – správné zadání
Obdelníkové logo – správné zadání

Příklady nesprávného zadání loga:

Obdelníkové logo ve čtverci – nesprávné zadání!
Čtvercové logo v obdélníku – nesprávné zadání.
Logo se zbytečnými okraji – nesprávné zadání.

Doporučení pro logo:

 • Není vhodné vkládat logo se sloganem psaným malými písmeny
 • Logo by mělo obsahovat textový název firmy
 • Preferujte obdélníkové logo

Další prvky:

 • Díky zpracování cílové URL se může v grafice reklamy dále použít:
  • Favikona – pokud má váš web favikonu, může se u kombinované reklamy zobrazit
  • Viditelná URL – pokud to design reklamní plochy vyžaduje (např. u nativních ploch), zobrazí se u kombinované reklamy doména vašeho webu, extrahovaná z cílové URL

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.