Kombinovaná reklama Vyhledávání

Kombinovaná reklama

Pro kombinovanou reklamu platí stejná pravidla inzerce jako pro textovou reklamu. Kombinovaná reklama musí také splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů společnosti Seznam.cz.
Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zdali se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či omezený obsah. Níže pak naleznete parametry a pravidla specifická pro kombinovanou reklamu.

Obrázky

 • Pro všechny obrázky platí limit na maximální velikost souboru 1 MB.
 • Obě loga mohou mít průhledné pozadí, obdélník a čtverec nikoli. Zde naleznete obecná pravidla pro loga.
 • Obrázek může být na některých plochách (např. HP Seznam.cz) oříznutý o cca 7 %. Důležité vizuální prvky by se proto neměly nacházet na jeho okrajích.
 • Čtvercový a obdélníkový obrázek nesmí obsahovat text, který zabírá více než 20 % velikosti obrázku.
 • Obrázky nesmějí obsahovat animace.
 • Obrázek nesmí být náhled stránky.
 • Obrázek musí vyplňovat celou plochu, bez okrajů.
 • Podporované obrázkové formáty: JPEG, JPG, PNG, GIF
Typ obrázku Minimální rozměry Maximální velikost Doporučený rozměr Poměr stran Povinný
Obdélník 600×314 px 1MB 1200 x 628 px 1,91:1 ano
Čtverec 300×300 px 1MB 1200 x 1200 px 1:1 ano
Logo 128×128 px 1MB 1200 x 1200 px 1:1 ne
Obdelníkové logo 512×128 px 1MB 1200 x 300 px 4:1 ne

Texty

  Krátký titulek – Krátký titulek je omezen počtem 25 znaků a je povinný.
  Dlouhý titulek – Dlouhý titulek je omezen počtem 90 znaků a je povinný.
  Popis – Popis je omezen počtem 90 znaků a je povinný.
  Název firmy – Může obsahovat obchodní název nebo značku. Je omezen na 25 znaků a je povinný.
  Měřicí šablona – Nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.
  Cílová URL pro mobil – Nepovinné pole pro zadání cílové URL, která se má použít na mobilním zařízení. Tento parametr se zatím nepoužívá, ale je možné jej vyplnit pro budoucí použití.
Při vytváření Kombinovaných reklam na produkty a výrobky z řad Doplňků stravy | Léků k vnitřnímu/vnějšímu užití | Potravin pro zvláštní výživu. Je nutné mít tato označení Doplňěk stravy | Lék k vnitřnímu/vnějšímu užití | Potravina pro zvláštní výživu zmíněné zároveň v Dlouhém titulkuPopisku.
Typ textu Maximální délka Povinný
Krátký titulek 25 znaků ano
Dlouhý titulek 90 znaků ano
Popis 90 znaků ano
Název firmy 25 znaků ano
Cílová URL 1024 znaků ano
Měřící šablona 1024 znaků ne
Cílová URL pro mobil 1024 znaků ne

 • Grafický prvek na obrázku musí vyplňovat více než 75 % plochy obrázku.
 • Texty a obrázky musí být jasně čitelné, relevantní, obsahově a kvalitativně srozumitelné.
 • Obsah reklamy by měl být vodorovný, čitelný zleva doprava bez naklopení či přetočení o 180°.
 • Reklama může obsahovat napodobeniny ovládacích prvků za předpokladu, že bude možné dosáhnout jimi prezentovaného cíle přímo na cílové stránce.
 • Reklama nesmí napodobovat textové inzeráty, systémová nebo webová upozornění, dialogová okna či prostředí operačního systému. Nesmí mít průhledné pozadí.
 • Reklamní sdělení nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce a jiné prvky, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví, nebo práva třetích osob (bližší specifikace je uvedena v bodě 2.3 Obchodních podmínek společnosti Seznam.cz, a.s.).