Nápověda menu

Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama je typ textové reklamy v obsahové síti Skliku. Skládá se ze 3 textových polí doplněných o 2 ilustrační obrázky, název firmy a možnost zobrazení vašeho firemního loga.

Sklik vždy vybere a zobrazí takovou kombinaci textových polí a obrázků, která nejlépe pasuje do dané reklamní jednotky a zajistí tak maximální výkon.

Kombinovaná reklama Sklik je kompatibilní s responzivní reklamou Google Ads a v obsahové síti se zobrazuje na textových plochách místo ETA inzerátů. Její nespornou výhodou je vyšší CTR díky možnosti zadání kvalitních obrázků a skvělý potenciál pro tvorbu nativní reklamy.

Před vytvářením kombinované reklamy si nezapomeťe pečlivě přečíst její pravidla a technické specifikace.

Jak kombinovaná reklama vypadá?

Jedna reklama se může v jedné ploše zobrazovat jako nativní reklama kopírující design hostitelského webu a v další ploše jako standardní textová reklama ve chvíli, kdy se zobrazí pouze Dlouhý titulek.

Volba zobrazených prvků a design reklamy se vždy přizpůsobí účelu dané reklamní plochy.

Příklad nativní kombinované reklamy na HP Seznam.cz:

Kombinovaná reklama v nativní podobě na HP Seznam.cz

Příklad standardní kombinované reklamy ve formátu 970×310:

Příklad kombinované reklamy

Příklad víceinzerátové standardní kombinované reklamy ve formátu 480×300:

Příklad víceinzerátové standardní kombinované reklamy

Z čeho se kombinovaná reklama skládá?

Do kombinované reklamy lze zadat více než 10 prvků – textů, obrázků a barev. Ve výsledné reklamě se následně nezobrazí všechny prvky – Sklik z nich automaticky vybere ty prvky, které nejlépe vyhovují účelu plochy, na které se reklama zobrazuje – s cílem dosažení maximálního výkonu.

Jak se kombinovaná reklama vytváří?

Kombinovaná reklama se vytváří pomocí jednotného průvodce pro tvorbu reklamy.

Kombinovaná reklama
Vytváření kombinované reklamy

Pro úpravu obrázků do správného poměru stran slouží nástroj pro ořezávání:

Ukázka „oříznutí“ obrázků

Přímo v průvodci uvidíte náhledy typových reklam, máte tak možnost vidět, jak bude Vaše kombinovaná reklama vypadat. Reklama se zobrazuje ve stovkách různých grafických zpracování, které se neustále optimalizují, aby měla na konkrétních plochách co nejvyšší výkon. Při vytváření reklamy máte k dispozici náhled nejvýznamnějších typů grafických zpracování.

Barva

Vzhled kombinované reklamy lze přizpůsobit nastavením hlavní a doplňkové barvy. Jejich využití je nejlépe vidět v náhledu reklamy při jejím vytváření nebo úpravě.

Náhled reklamy při jejím vytváření
Volba barvy
Ukázka použití barev

Nastavení barev není povinné, ale doporučujeme jej provést, aby reklama lépe odpovídala vizuálnímu stylu vaší značky. Pokud žádné barvy nenastavíte, použijí se neutrální barvy, nebo barvy zvolené provozovatelem webu. 

I pokud barvy u kombinované reklamy nastavíte, nezobrazí se vždy. U části reklamních ploch, zejména těch nativních nebo v těch umístěných pod článkem, se budou zobrazovat nadále reklamy nastavené provozovatelem daného webu.

Barva se zadává ve formě hexadecimálního kódu, např. #E7145C. Pro snazší zadání barvy se po nahrání loga ke kombinované reklamě vygeneruje barevná paleta reprezentující nejvýrazněji zastoupené barvy v logu, ze kterých můžete vybrat požadovanou barvu. Případně ji můžete změnit pomocí nástroje pro výběr barvy.

Pokud v Sklik účtu používáte pro kombinovanou reklamu většinou stále stejné logo, můžete si ho spolu s barvami nastavit přímo na stránce Nastavení. Při vytváření kombinované reklamy pak budou logo i barvy vyplněny automaticky z této stránky. V případě potřeby je můžete změnit.

Volitelné položky

  • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.
Měřící šablona

Proměnné pro měřicí šablonu

Cílovou URL reklamy je možné do Měřicí šablony zadat ve formě proměnné. K dispozici je několik variant:

  • {lpurl} – Parametr, který vkládá Cílovou URL. Musí se jednou escapovat.
  • {lpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
  • {unescapedlpurl} – Nekódovaná cílová URL
  • {escapedlpurl} – Kódovaná cílová URL. Kódují se znaky :, /, ?, = a %
  • {escapedlpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.

Příklad {lpurl}:
Měřicí šablona: http://www.mericiserver.com/?url={lpurl}
Cílová URL (z reklamy): https://domena.cz/dorty-pro-deti/
URL prokliku: http://www.mericiserver.com/?url=https%3A//domena.cz/dorty-pro-deti/%26id%3D5

Pokud použijete externí měřící šablonu, zkontrolujte si zda je cílová URL po prokliku správná a zda se správně započítávají zobrazení a prokliky. V případě užití měřící šablony negarantujeme správné započítávání statistik a funkčnost prokliku na cílovou URL.

Import a export: Kombinovanou reklamu je možné do Skliku importovat nebo z něj exportovat ve formátu ZIP. Kombinovaná reklama je kompatibilní s formátem Responzivní reklama, kterou využívá Google Ads a je plně editovatelná ve starší verzi (do verze 1.1) nástroje Google Ads Editor. Umístění, zájmy, zájmy o koupi, retargetingové seznamy však s Sklikem kompatibilní nejsou.

Jak se kombinovaná reklama zobrazuje:

  • Krátký titulek zobrazený bez popisku doplňujeme vždy o obrázek a informaci o brandu.
  • Dlouhý titulek může být zobrazen bez doplnění o další prvky.
  • Popisek a název firmy mohou být zkráceny vytečkováním.
  • Zobrazení názvu firmy negarantujeme, volíme jej dle účelu reklamní plochy.

V reklamě se vždy zobrazí Krátký nebo Dlouhý titulek, nikdy ne oba dva zároveň. Text titulků nikdy nezkracujeme. Zobrazení popisku a názvu firmy záleží na designu konkrétní reklamní plochy.

Dlouhý titulek musí obsahovat důležitou informaci sám o sobě. Ve většině grafických zpracování kombinované reklamy zobrazujeme kombinaci Krátký titulek + Popisek nebo samostatný Dlouhý titulek. Proto je důležité, aby z dlouhého titulku bylo uživateli patrné, co je předmětem reklamy a co najde na cílové stránce.

Pokud nabízíte výrobky či produkty z kategorie výživová a zdravotní tvrzení či tvrzení o zdravotních účincích potravin nebo doplňků stravy, dle Zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Musí Dlouhý titulek a současně Popisek obsahovat označení Doplněk stravyPotravina pro zvláštní výživuLék k vnitřnímu/vnějšímu užití.

Jak prvky kombinujeme?

obrázek + krátký titulek + popisek + favikona + název firmy
obrázek + krátký titulek + popisek + logo / název firmy s favikonou
obrázek + dlouhý titulek
obrázek + krátký titulek + logo / název firmy s favikonou
obrázek + krátký titulek + popisek
krátký titulek + popisek + favikona
dlouhý titulek + favikona

Kde se kombinovaná reklama zobrazí

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.