Nápověda menu

Sloupce přehledu

V rozhraní Skliku si můžete nastavit, jaké sloupce a v jakém pořadí se vám budou zobrazovat.

V účtu klikněte na tlačítko Sloupce přehledu.

V okně, které se následně otevře, si za použití checkboxů označte metriky, které chcete v rozhraní Skliku zobrazovat.

Uchopením 6bodového ovládacího prvku vlevo od názvu metriky a jeho přetažením na požadovanou pozici upravíte pořadí sloupců tak, aby vám vyhovovalo (na obrázku níže zvýrazněn červeně).

Kliknutím na checkbox Uložit nastavení si můžete pojmenovat a uložit nastavení sloupců. Také si můžete zvolit, zda chcete pořadí sloupců použít jen pro stávající účet nebo pro všechny spravované účty.

Kliknutím na tlačítko Uložit a aplikovat uložíte všechny provedené změny.

Položky se mohou mírně lišit v závislosti na tom, zda Sloupce přehledu otevřete na úrovni kampaně, sestavy atd.

Co jaký sloupec znamená

 • Rozpočet – zobrazuje výši rozpočtu.
 • Max. CPC – zobrazuje nastavenou maximální cenu za proklik.
 • CPT – zobrazuje nastavenou cenu za tisíc zobrazení.
 • CPT Ø – udává průměrnou cenu za tisíc zobrazení. Vzorec pro výpočet je: cena / počet zobrazení * 1000.
 • Cílová URL – zobrazí nastavenou cílovou URL adresu.
 • Zobrazení – udává počet zobrazení za vybrané období.
 • Prokliky – udává počet prokliků za vybrané období.
 • CTR – zahrne do přehledu míru proklikovosti, tj. podíl mezi počtem zobrazení reklamy a tím, kolik uživatelů ji prokliklo.
 • CPC Ø – udává průměrnou cenu za proklik.
 • Cena –udává celkovou cenu za všechny realizované prokliky.
 • Pozice Ø – udává průměrnou pozici, na které se inzerce zobrazovala.
 • Konverze – zobrazí počet naměřených akcí (konverzí).
 • Konverzní poměr – generuje podíl v počtu uživatelů, kteří po prokliku došli na stránku s konverzním kódem.
 • Cena konverze – uvádí náklady na získání jedné konverze.
 • Hodnota konverze – zobrazí hodnotu konverze (zpravidla se jedná o hodnotu objednávky).
 • PNO – udává podíl nákladů na obratu → poměr nákladů (cena za všechny prokliky) vůči obratu z prodaného zboží (celková hodnota všech konverzí).
 • Podíl zobrazení – udává souhrnné číslo v procentech, které udává, v kolika případech se reklama zobrazila.
 • Kvalita – určuje, jak si vedla klíčová slova v konkurenci s ostatními inzerenty ve vyhledávací síti.
 • Datum vytvoření – zobrazí údaje o tom, kdy byla položka vytvořena.
 • Míra přeskočení – vyjadřuje, v kolika % byla videoreklama přeskočena.
 • Počet zhlédnutí – udává počet zhlédnutí za určité období.
 • Míra zhlédnutí – vyjadřuje v kolika % se reklama přehrála až dokonce bez ohledu na délku reklamy.
 • Cena za zhlédnutí Ø – udává průměrnou cenu za zhlédnutí.
 • 25 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do čtvrtiny své délky.
 • 50 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do poloviny své délky.
 • 75 % – indikuje, jak často bylo video přehráno do tří čtvrtin své délky.
 • 100 % – indikuje, jak často bylo video přehráno až do konce.
 • Zásah reklamy (unikátní uživatelé) – Představuje hodnotu o počtu zasažených uživatelů za dané časové období.
 • Noví uživatelé – Představuje hodnotu součtu nově zasažených uživatelů ve zvoleném období.
 • Průměrná frekvence – představuje hodnotu průměrné frekvence zobrazení za dané období, vypočítává se jako poměr unikátních uživatelů a počtu vydaných impresí.
 • Win rate – Představuje procentuální podíl případů, kdy kampaň nebo sestava v aukci vyhrála a zobrazila se vůči celkovému počtu aukcí, kterých se v Skliku zúčastnila.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.