Nepovolený obsah Vyhledávání

Nepovolený obsah

Před začátkem inzerce se ujistěte, zdali se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či pravidly omezený obsah:

Dle propagovaného produktu

Tabákové výrobky

Není dovoleno propagovat prodej tabákových výrobků. Povolujeme inzerci prodeje netabákových potřeb pro kuřáky, jako jsou například tabatěrky, humidory, dýmky, kuřácké papírky a podobně.

Dále nepovolujeme inzerci elektronických cigaret včetně všech jejich přilehlých doplňků, příslušenství a náplní v souladu s novelou zákona o regulaci reklamy, s platnou účinností od 7. 9. 2016.

Alkoholické nápoje

Lze propagovat s následujícím omezením:

 • nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu
 • nesmí nabádat k nestřídmému užívání
 • nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let
 • nesmí vytvářet pocit, že spotřeba alkoholu zajišťuje společenské či sexuální úspěchy či má léčebné vlastnosti
Cílová stránka musí obsahovat informaci o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let například formou vstupní brány.

Erotika a pornografie

Není povolena propagace materiálu a služeb souvisejících s erotikou a sexem, pornografie, a to včetně online obsahu (videa i text). Výjimku tvoří kategorie produktů a služeb povoleného erotického obsahu.

Inzerce se bude vydávat pouze na dotazy s erotickým a porno nábojem tak, aby byly vydány pouze inzeráty jejichž text, klíčová slova nebo cílová stránka jsou erotického, nebo pornografického charakteru.

Označení klíčových slov, inzerátů nebo webů a jeho obsahu jako erotické je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo inzeráty, které nevyhovují, zamítnout.

Omamné a psychotropní látky

Nepovolujeme prodej omamných a psychotropních látek, přírodních drog (například šalvěj divotvorná, konopí, lysohlávky), jejich semen a produktů poppers.

Inzerce na semena konopí je povolena jen na webových stránkách nabízející potraviny. Inzerce obsahující názvy seeds bank, jejich původ (např. z Nizozemí) nebo vlastnosti semen (např. autoflowering) bude zakázána.

Zdravotní tvrzení

V textu inzerátu není dovoleno zmiňovat výživová a zdravotní tvrzení či tvrzení o zdravotních účincích potravin nebo doplňků stravy, dle Zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb..

LÉKY

 • Lék se musí nacházet v databázi SÚKL: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
 • Zakázána je reklama na léky na lékařský předpis, anebo obsahují omamné a psychotropní látky (výjimka pouze léky na lékařský předpis v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví – klient musí doložit písemné potvrzení o schválení vakcinační akce ze strany Ministerstva);
 • Reklama na volně prodejné léky musí vždy obsahovat:
  • informaci, že jde o lék;
  • přesný název léku (tak jak je uveden v databázi SÚKL);
  • informaci o správném užití léku;
  • výzvu k pečlivému přečtení příbalové informace; např: „Lék k vnitřnímu / vnějšímu použití. Před užitím čtěte obal nebo příbalovou informaci.“. Případně obdobu letáku, např. “obal” nebo “etiketu”;
  • V textové reklamě Skliku je třeba mít minimálně “Lék k vnějšímu použití”, nebo “Lék k vnitřnímu použití.”
   • V případě, že se informace do reklamního formátu nevejde (např. Produktové inzeráty a Dynamický retargeting v Skliku), je třeba aby informaci obsahovala cílová stránka;
   Neplatí např. pro inzerci na dotaz „chřipka“ a reklamu s odkazem na celou kategorii léků na cílové stránce.
   • Reklama nesmí vyvolávat dojem, že porada s lékařem není třeba;
   • Reklama nesmí obsahovat zjevně přehnaná a nepravděpodobná tvrzení týkající se uzdravení a zdraví (např. “už nikdy nebudete mít chřipku”);
   • reklama se nesmí dovolávat doporučení vědců a zdravotnických odborníků a zvyšovat tím šanci na odbyt léku;
   • reklama nesmí tvrdit, že lék je účinný jen proto, že je přírodního původu;
   • reklama nesmí vyobrazovat přehnaným způsobem konkrétní projevy nemoci;

SPECIÁLNÍ POTRAVINY

 • Potravina se musí nacházet v jedné z těchto databází:
  • Registr oznámených potravin: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/ROP/Potravina
  • Registr rozhodnutí hlavního hygienika (do 1.1.2015): https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/
   • pokud produkt nelze v těchto rejstřících dohledat, musí klient doložit dokumenty potvrzující řádné nahlášení produktu u Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva zemědělství. Označení dokumentu není rozhodující, musí v něm však být uveden název produktu. Doručení je třeba prokázat doručenkou pošty, razítkem podatelny nebo výpisem z datové zprávy. Akceptovatelné jsou i prokazatelně zaslané „skeny“ obalů s potřebnými informacemi.
  • Potravinám nesmí být přisuzovány preventivní či léčebné účinky a dále zvláštní charakteristické vlastnosti, pokud tyto vlastnosti mají všechny obdobné potraviny.
  • V reklamě je zakázáno zobrazení nebo zmiňování lékaře, medicínských symbolů apod.
  • Není možné se odvolávat na nekonkrétní vědecké studie.
  A. Doplňky stravy

   Podle čeho poznat?

  • Doplňují běžnou stravu;
  • Koncentrovaný zdroj vitamínů, minerálů, nebo jiných účinných látek;
  • Užíváno v malých dávkách či odměřeném množství (kapsle, pilulky, sáčky);
   Reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text „doplněk stravy“ (možné i ve viditelné URL, tj. i bez diakritiky); toto pravidlo platí také pro textové inzeráty v Skliku, nativní inzeráty a další.

  • inzerát nesmí naznačovat, že potravinový doplněk léčí.
  • Inzerce Produktových inzerátů a Dynamického retargetingu je možná, pokud se text “doplněk stravy” nachází na cílové stránce.
   Obecná reklama (bez názvu a obrázku výrobku) nemusí obsahovat daná označení.

  B. Potraviny pro zvláštní výživu

   Reklama musí obsahovat zřetelný text „potravina pro zvláštní výživu“.

   • V případě Produktového inzerátu, Dynamického retargetingu je potřeba, aby se tato informace nacházela na cílové stránce.

   Od roku 2016 dle Nařízení EU č. 609/2013 spadají do této kategorie tyto potraviny:

  • počáteční a pokračovací kojenecká výživa;
   Reklama na počáteční kojeneckou výživu je zakázána.
   Reklama na pokračovací kojeneckou výživu nesmí obsahovat pojem jako „humanizované“ nebo „maternizované“ nebo podobný výraz a nesmí vyvolávat dojem, že plně nahrazuje přirozené kojení.

    Zakázány jsou formulace “maminky doporučují”, “schváleno maminkami” apod.
    Bežná fotografie miminka, maminky je v pořádku.
  • obilné příkrmy a potraviny pro malé děti;
  • potraviny pro zvláštní lékařské účely;
    – potraviny určené pro dietní výživu pod lékařským dohledem, pro pacienty s problém ypřijímat, trávit, zpracovávat či vstřebávat obvyklé potraviny (klasické potraviny bez lepku atd. zde nepatří)
   Zadavatel může v reklamě využít výše zmíněná označení, ale současně v reklamě musí být také informace “potravina pro zvláštní výživu”. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy toto označení nadále využívá a Seznam.cz má povinnost do reklamy tuto informaci uvádět.

  Darování lidských tkání a buněk

  Není povolena reklama podporující darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody. Dále také nepovolujeme reklamu týkající se potřeby nebo dostupnosti lidských tkání a buněk určených pro použití u člověka, jejímž účelem je nebo která může sloužit k získání finančního zisku, případně jiných srovnatelných výhod.

  On-line sázení a loterie

  Inzerce on-line sázení a loterie je možná pouze na základě doložené platné licence na provozování těchto her v ČR. V takovém případě kontaktujte infolinku na telefonním čísle 234 694 200 s žádostí o přidělení Account Managera, který s Vámi bude v této záležitosti jednat.

  Grafická reklama musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění:
  „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“

  Více informací

  Při vytváření účtu je potřeba předložit:

  • Název účtu, ze kterého bude inzerováno.
  • Seznam domén určených k propagaci.
  • Číslo, působnost a platnost licence.
  • Kopii platného povolení k provozování loterií a jiných podobných her.
  • Zápis na stránkách mfcr.cz z aktuálního seznamu provozovatelů loterií a sázkových her platného k danému dni.

  Obsah inzerátu musí být v souladu s podmínkami Herní licence a příslušnými právními předpisy České republiky.

  V případě změny či ukončení platnosti Herní licence je inzerent povinen o této skutečnosti informovat Provozovatele a odpovídajícím způsobem upravit obsah inzerátu či inzerát úplně odstranit.

  Kontaktovat nás můžete pomocí emailové adresy sklik@firma.seznam.cz nebo kontaktního formuláře.

  Nelegální software

  Inzerce nesmí sloužit jako nástroj k propagaci prodeje či nelegálního šíření autorských děl. Obsahem cílové stránky nesmí být takzvaný „warez“, sériové klíče, hacky, cracky a jiné nástroje sloužící k ilegální aktivaci softwaru.

  Zbraně

  Není dovolena inzerce na střelné zbraně a střelivo dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Dále nepovolujeme inzerovat na doplňky střelných zbraní. Doplňkem je myšleno přídavné zařízení určené k doplnění zbraně za účelem rozšíření možností jejího použití, které však není nezbytné ke střelbě ze zbraně při jejím běžném použití.

  Dle obsahu cílové stránky

  Zakázané optimalizační techniky

  Cílová stránka inzerce může být zamítnuta, pokud obsahuje zakázané optimalizační techniky zejména Cloaking, Doorway, Mirror nebo klamné přesměrování.

  Nedostatečné informace

  Nepovolujeme stránky, na kterých nejsou uvedeny dostatečné informace o propagovaném produktu nebo službě. Poskytnutí více informací nesmí být podmíněno zadáním osobních údajů (zpravidla internetové stránky nabízející poradenství, hubnutí, práci z domu, půjčky nebo IQ testy).

  Duplicitní inzerce

  Cílem Skliku je poskytovat uživatelům vyhledávače Seznam.cz a dalších zapojených partnerských webů sítě Sklik cílené, kvalitní a neopakující se nabídky. Není tedy dovoleno jednomu zadavateli propagovat ze dvou nebo více účtů stránky na totožné doméně, stránky na jiných doménách, které jsou však pro uživatele snadno zaměnitelné.

  • Totožný / obdobný předmět webu (náhled stránek)
  • Základní grafická podoba stránek (náhled webu, rozlišení grafické šablony, významných grafických prvků, atd.)
  • Texty (textová inzerce, texty na stránkách)

  Více informací zde

  Ochrana osobní údajů

  Stránky musí mít jasně vymezené zásady ochrany osobních údajů. Pokud je uživatel na cílové stránce vyzván k poskytnutí osobních údajů, musí být zřejmé, jak bude s informacemi následně nakládáno.