Nepovolený obsah Vyhledávání

Nepovolený obsah

Před začátkem inzerce se ujistěte, zdali se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či pravidly omezený obsah:

Dle propagovaného produktu

Tabákové výrobky

Není dovoleno propagovat prodej tabákových výrobků. Povolujeme inzerci prodeje netabákových potřeb pro kuřáky, jako jsou například tabatěrky, humidory, dýmky, kuřácké papírky a podobně.

Dále nepovolujeme inzerci elektronických cigaret včetně všech jejich přilehlých doplňků, příslušenství a náplní v souladu s novelou zákona o regulaci reklamy, s platnou účinností od 7. 9. 2016.

Alkoholické nápoje

Lze propagovat s následujícím omezením:

 • nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu
 • nesmí nabádat k nestřídmému užívání
 • nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let
 • nesmí vytvářet pocit, že spotřeba alkoholu zajišťuje společenské či sexuální úspěchy či má léčebné vlastnosti
Cílová stránka musí obsahovat informaci o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let například formou vstupní brány.

Erotika a pornografie

Není povolena propagace materiálu a služeb souvisejících s erotikou a sexem, pornografie, a to včetně online obsahu (videa i text). Výjimku tvoří kategorie produktů a služeb povoleného erotického obsahu.

Inzerce se bude vydávat pouze na dotazy s erotickým a porno nábojem tak, aby byly vydány pouze inzeráty jejichž text, klíčová slova nebo cílová stránka jsou erotického, nebo pornografického charakteru.

Označení klíčových slov, inzerátů nebo webů a jeho obsahu jako erotické je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo inzeráty, které nevyhovují, zamítnout.

Omamné a psychotropní látky

Nepovolujeme prodej omamných a psychotropních látek, přírodních drog (například šalvěj divotvorná, konopí, lysohlávky), jejich semen a produktů poppers.

Inzerce na semena konopí je povolena jen na webových stránkách nabízející potraviny. Inzerce obsahující názvy seeds bank, jejich původ (např. z Nizozemí) nebo vlastnosti semen (např. autoflowering) bude zakázána.

Zdravotní tvrzení

V textu inzerátu není dovoleno zmiňovat výživová a zdravotní tvrzení či tvrzení o zdravotních účincích potravin nebo doplňků stravy.

Darování lidských tkání a buněk

Není povolena reklama podporující darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody. Dále také nepovolujeme reklamu týkající se potřeby nebo dostupnosti lidských tkání a buněk určených pro použití u člověka, jejímž účelem je nebo která může sloužit k získání finančního zisku, případně jiných srovnatelných výhod.

On-line sázení a loterie

Inzerce on-line sázení a loterie je možná pouze na základě doložené platné licence na provozování těchto her v ČR. V takovém případě kontaktujte infolinku na telefonním čísle 234 694 200 s žádostí o přidělení Account Managera, který s Vámi bude v této záležitosti jednat.

Více informací

Při vytváření účtu je potřeba předložit:

 • Název účtu, ze kterého bude inzerováno.
 • Seznam domén určených k propagaci.
 • Číslo, působnost a platnost licence.
 • Kopii platného povolení k provozování loterií a jiných podobných her.
 • Zápis na stránkách mfcr.cz z aktuálního seznamu provozovatelů loterií a sázkových her platného k danému dni.

Obsah inzerátu musí být v souladu s podmínkami Herní licence a příslušnými právními předpisy České republiky.

V případě změny či ukončení platnosti Herní licence je inzerent povinen o této skutečnosti informovat Provozovatele a odpovídajícím způsobem upravit obsah inzerátu či inzerát úplně odstranit.

Kontaktovat nás můžete pomocí emailové adresy sklik@firma.seznam.cz nebo kontaktního formuláře.

Nelegální software

Inzerce nesmí sloužit jako nástroj k propagaci prodeje či nelegálního šíření autorských děl. Obsahem cílové stránky nesmí být takzvaný „warez“, sériové klíče, hacky, cracky a jiné nástroje sloužící k ilegální aktivaci softwaru.

Zbraně

Není dovolena inzerce na střelné zbraně a střelivo dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Dále nepovolujeme inzerovat na doplňky střelných zbraní. Doplňkem je myšleno přídavné zařízení určené k doplnění zbraně za účelem rozšíření možností jejího použití, které však není nezbytné ke střelbě ze zbraně při jejím běžném použití.

Dle obsahu cílové stránky

Zakázané optimalizační techniky

Cílová stránka inzerce může být zamítnuta, pokud obsahuje zakázané optimalizační techniky zejména Cloaking, Doorway, Mirror nebo klamné přesměrování.

Nedostatečné informace

Nepovolujeme stránky, na kterých nejsou uvedeny dostatečné informace o propagovaném produktu nebo službě. Poskytnutí více informací nesmí být podmíněno zadáním osobních údajů (zpravidla internetové stránky nabízející poradenství, hubnutí, práci z domu, půjčky nebo IQ testy).

Duplicitní inzerce

Cílem Skliku je poskytovat uživatelům vyhledávače Seznam.cz a dalších zapojených partnerských webů sítě Sklik cílené, kvalitní a neopakující se nabídky. Není tedy dovoleno jednomu zadavateli propagovat ze dvou nebo více účtů stránky na totožné doméně, stránky na jiných doménách, které jsou však pro uživatele snadno zaměnitelné.

 • Totožný / obdobný předmět webu (náhled stránek)
 • Základní grafická podoba stránek (náhled webu, rozlišení grafické šablony, významných grafických prvků, atd.)
 • Texty (textová inzerce, texty na stránkách)

Více informací zde

Ochrana osobní údajů

Stránky musí mít jasně vymezené zásady ochrany osobních údajů. Pokud je uživatel na cílové stránce vyzván k poskytnutí osobních údajů, musí být zřejmé, jak bude s informacemi následně nakládáno.