Nápověda menu

Nejčastější dotazy

Přejděte k potřebným informacím nebo si je vyhledejte. Můžete také požádat o pomoc na našich sociálních sítích nebo kontaktovat naše odborníky podpory.

Důvodem, proč se reklama nezobrazuje, může být to, že byla reklama zamítnuta či pozastavena. Zkontrolujte si tento status v rozhraní vašeho účtu.

Nejčastější důvody zamítnutí reklam:

≫ Obecné pro všechny reklamní formáty:

 • Nedostatečné údaje o provozovateli, Chybí informace o zpracování osobních údajů, Neověřitelné ceny/slevy, Neplatné URL, Chybí vstupní brána, a další…

≫ Pro konkrétní reklamní formáty:

 • Bannery, Branding, Kombinovaná reklama, Textové inzeráty

Důvodem k zamítnutí nemusí být pouze chyba v inzerátu, ale může se také jednat o nesoulad s pravidly pro cílovou stránku.

Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz si přečtěte zde: https://www.technickaspecifikace.cz/cz/pravidla/obecna-pravidla-pro-tvorbu-reklamnich-formatu/

Sklik je chráněn proti umělému vyklikávání několika mechanismy, mezi něž patří šifrování odkazu, limity počtu kliků na IP adresy a důkladné zaznamenávání všech akcí, abychom byli schopni případné podvody odhalovat nejen automaticky, ale i zpětně po přezkoumání administrátory.

≫ Více o ochraně proti neplatnému klikání

Změna hesla

Přihlašovací jméno a heslo je stejné napříč všemi službami Seznamu. Heslo máte možnost změnit prostřednictvím správy Seznam účtu. Po přihlášení naleznete v levém navigačním rozcestníku záložku Zabezpečení účtu.

Podrobnější návod na změnu hesla naleznete v nápovědě Seznam účtu.

Ztráta hesla

Pokud si heslo pamatujete, ale systém vám hlásí, že je neplatné, může to mít následující příčiny:

 • uživatelské jméno zadáváte s názvem domény (tj. včetně části za zavináčem)
 • máte zvolenou špatnou doménu (tj. část jména za zavináčem)
 • máte zapnutou klávesu Caps Lock, nebo zapadlou klávesu Shift.

Pokud systém i nadále odmítá vaše heslo, či pokud jste heslo zapomněli, přečtete si nápovědu Jak na zapomenuté heslo.

Zadání údajů o poslední platbě

Pokud jste provedli platbu do Peněženky, můžeme ověřit vaši totožnost pomocí údajů z této platby, které jsou potřeba zaslat na podporu Skliku prostřednictvím následujícího formuláře.

≫Více informací jak změnit heslo

K přečerpání rozpočtu může dojít:

Pokud nejsou dodržena doporučení při nastavování, nebo úpravách rozpočtů, CPC či CPT.

Přečerpání můžete pozorovat:

I. Ve vyhledávací síti

Jelikož se statistiky systému Sklik zpracovávají dávkově a nejsou vždy zcela aktuální, může se stát, že systém nestačí kampaň zastavit včas a denní rozpočet bude překročen.

Rozpočet může být překročen také v situaci, kdy je výrazný nepoměr mezi nastaveným denním rozpočtem a cenou za proklik klíčových slov.

II. V obsahové síti

Vaše reklama se může zobrazit u článků na webech v obsahové síti, kde je typická nárazově velmi vysoká návštěvnost a systém tak nestihne včas kampaň zastavit. Počet návštěv se pak může lišit podle umístění článku, například na hlavní stránce nebo v konkrétní rubrice.

Rozpočet může být překročen, pokud dojde k výraznému navýšení CPT nebo CPC či úpravě výše rozpočtu kampaně.

III. U celkového rozpočtu kampaně

Celkový rozpočet kampaně může být přečerpán i výrazně, pokud dojde ke změně nastavení denního rozpočtu, nebo max CPC či CPT v době, kdy se blíží dočerpání stanoveného celkového rozpočtu.

≫ Více informací o přečerpání rozpočtu

Převod kreditu mezi účty

Mezi účty, které jsou autorizované a vedené na stejné IČ, lze kredit převádět. Je možné převádět pouze kredit, který není starší než tři roky a zároveň pouze kredit dobitý přes objednávku, kartou nebo Snadnou platbou. Více informací naleznete v Nápovědě Klientské zóny

Dobití do nesprávného účtu

Pokud jste nesprávně dobili, kontaktujte prosím finanční oddělení s žádostí o navrácení peněz zpět na váš bankovní účet. Poté dobijte finance do správného účtu.

Převod kreditu nelze provést

S hláškou, která informuje o nemožnosti převodu kreditu se můžete setkat ve chvíli, kdy chcete převést kredit, který byl dobil dříve, než byl účet autorizován (nebyly vyplněné fakturační údaje). V takovém případě je nutné se s žádostí o převod kreditu obrátit na email fakturace@firma.seznam.cz.

Zobrazila se vám při importu .CSV chybová hláška? Může být různá…

Nejrychlejší způsob jak poodhalit, kde v .CSV vzniká problém, je importní soubor nahrát do AdWords Editoru. Tento krok Vám může pomoci odhalit chybu, na kterou se budete moci zaměřit a odstranit ji.

≫ 6 nejčastějších chyb při importu

Návštěvy a prokliky

Pokud využíváte analytický nástroj pro měření návštěvnosti stránek, mohou se statistiky Skliku od statistik těchto nástrojů lišit. Každý nástroj počítá jinou „veličinu“. Nástroje pro měření návštěvnosti (např. Google Analytics, dále jen “GA”) počítají návštěvy, nikoliv prokliky. Může se tak stát, že dvě nebo i více kliknutí jednoho uživatele přiřadí jedné návštěvě. Není neobvyklé, že uživatel klikne na inzerát, stránku si prohlédne a zavře a během nějaké doby se na ní zase vrátí opětovným kliknutím na inzerát. Pokud se tak stane, v závislosti na metodice jednotlivých nástrojů, obě kliknutí, která Sklik započítá, se mohou jevit jako jedna návštěva a různé nástroje pro měření návštěvnosti mohou za stejné období interpretovat různý počet návštěv.

Konverze

Měřící kód reklamního systému Sklik započítává pouze konverze uživatelů z reklamy Sklik.

Google Analytics měří konverze pro jakýkoliv zdroj návštěvnosti, přičemž přičítá konverzi poslednímu zdroji. Pokud tedy uživatel klikl na reklamu Sklik, ale nakonec provedl konverzi po příchodu z jiného zdroje, pak je konverze přiřazena právě k němu, například zbožovému srovnávači nebo jinému reklamnímu systému, který následoval po prokliku Sklik reklamy. Sklik informace o klicích uživatele na jiné zdroje před provedením konverze nemá, proto konverzi přičte vždy.

Nastavení filtrů v Google Analytics

Aby vám v Google Analytics část návštěvnosti z Skliku opticky nechyběla a tím i konverze, které přivádí, je třeba přidat filtry, které naleznete v blogu Skliku.

≫ Více o rozdílných statistikách napříč měřícími nástroji

Proč mám u Google Analytics jiné zdroje o lokaci uživatelů?

Google využívá pro lokalizování IP adres zcela jiný zdroj dat, nad kterým si následně provádí své vlastní zpřesňování. Což ale neznamená, že tato data jsou vždy správnější. Budou z tohoto důvodu vždy částečně odlišná.

Jak uživatele lokalizujeme my?

 • Lokalizace pomocí IP adresy – se využívá často u pevného PC, nebo pokud nemá uživatel na mobilním telefonu povolené sdílení polohy. V tomto případě dokážeme uživatele lokalizovat pouze na základě sbíraných dat dle IP adresy. Seznam.cz využívá databázi MaxMind, která uvádí přesnost lokalizovaných IP adres na 80 % s přesností na 50 km. V některých situacích tak může docházet i při správné lokalizaci k mírnému přesahu i do okolních oblastí.
 • Pomocí mobilních/wifi síti – se využívá především u uživatelů mobilních telefonů, kteří zároveň mají povolené zjišťování polohy ve svém prohlížeči. Na základě těchto zdrojů dokážeme s poměrně vysokou přesností uživatele lokalizovat.

≫ Více o rozdílných datech při geolokaci

Co dělat, když platba do Peněženky nepřijde?

Bankovní převod peněz z běžného účtu v České republice do našeho účtu trvá zpravidla dva dny. Pokud jde o převod z eBanky, ten se uskuteční zpravidla týž den. Jestliže je váš subjekt ze Slovenska, platba zabere o den více.

Pokud se peníze nepřičtou ani zhruba po třech pracovních dnech, dejte nám prosím vědět na fakturace@firma.seznam.cz nebo pomocí našeho kontaktního formuláře.

Do emailu uveďte prosím uživatelské jméno, kterým se do Peněženky přihlašujete a údaje o platbě (variabilní a specifický symbol, datum platby a částku).

Častým důvodem nezobrazování reklam je nevhodně zvolené nastavení kampaně (celkový rozpočet, konec kampaně, dosažení stanoveného počtu prokliků, nebo regionální cílení).

Může se však jednat i o nevhodně zvolenou kombinace cílení (umístění, retargeting, témata, zájmy, klíčová slova)

Nebo o brzké hledání po vytvoření, kdy může být reklama zaznamenána po delším časovém úseku.

Důvodů však může být více, podívejte se na námi vypozorované:

≫ Nejčastější důvody nezobrazování reklam

Aby si reklamy nasbíraly kvalitní statistiky a zobrazovaly se na lepších pozicích, potřebují čas a kvalitní nastavení.

Rovněž je nutné soustředit se na kvalitu nastavení kampaně (struktura účtu, volbu regionu) a vyvážené nastavení maximální ceny za proklik, případně ceny za tisíc zobrazení.

Doporučujeme věnovat pozornost především poutavosti reklam. A to včetně vašich konkurenčních výhod – spolu s kvalitním zacílením vašich potenciálních zákazníků.

Pravidelnost zobrazování Vaší reklamy na lepších pozicích popř. top pozicích ve Vyhledávací síti (první čtyři nejúspěšnější inzeráty) se pak bude odvíjet od její úspěšnosti a správného nastavení. Doporučujeme proto dále pracovat na měření úspěšnosti.

Jak udělat z responzivní obsahové reklamy z Google Ads kombinovanou reklamu pro Sklik?

Import Skliku podporuje responzivní obsahové reklamy z Google Ads, u kterých je možné zadat najednou větší množství textu a obrázků a to s několika omezeními, které vychází z této tabulky:

Zjednodušeně řečeno import Skliku převede responzivní obsahové reklamy na kombinované takto:

 • Nadpis 1, který bude v souboru z Google Ads delší než ​ 25 znaků​ , bude v Skliku zkrácen​ na 25 znaků. Je třeba při vytváření dbát na to, zda titulky dávají smysl.
 • Každé další nadpisy, popisky, obrázky a loga, která nejsou uvedena v tabulce jsou zahozena.
 • Obdélníkový obrázek je vytvořen v případě, že v Obrázku 1 je použit obdélník (1,91:1)​ .
 • Čtvercový obrázek je vytvořen v případě, že v Obrázku 2 je použit čtverec (1:1).
 • Nepovinné čtvercové logo je vytvořeno v případě, že je v Logu 1 použit čtverec ​ (1:1)​ .
 • Nepovinné obdélníkové logo je vytvořeno v případě, že je v Logu 2 použit obdélník 4:1​.

Filtr období

Jedním z projevů nezobrazování statistik i přes odečítající kredit, může být nevhodně nastaven filtr období. Ujistěte se tedy, že máte správně nastaven filtr období, za které chcete zobrazit statistiky. Díky tomuto filtru můžete využít přednastavených hodnot (včera, posledních 7 dní, minulý měsíc, atd.)

Prázdná peněženka

Pokud došlo k vyčerpání kreditu ve vaší peněžence již před delší dobou, systém nezobrazuje vaše inzeráty a tudíž se nezobrazují ani statistická data za dané období od vyčerpání kreditu.

Celkem obsahová síť

Kontextová reklama se v Obsahové síti zobrazuje na rozdíl od Vyhledávací sítě na základě tematického zaměření všech klíčových slov celé sestavy, nikoliv jednoho slova. Statistiky z Obsahové sítě nejsou rozpočítány mezi jednotlivá klíčová slova, ale zaznamenány v kolonce „Celkem obsahová síť“ a následně sečteny se statistikami z Vyhledávací sítě v kolonce „Celkem“.

Sbírání faviconů zobrazujících se u inzerátů, probíhá automaticky. Obvykle dojde k „vyfocení“ faviconu během několika dnů.

U výsledku vyhledávání se favicony zobrazují ve velikosti 16×16 px (větší rozměry jsou automaticky zmenšeny).

Maximální podporovaná velikost souboru favikony je 128 kB, formát souboru může být jakýkoliv běžně čitelný obrázek.

Favicony robot získává primárně z hlavičky stránky z:

 • tagu link rel=“icon“
 • nebo link rel=“shortcut icon“
 • případně ze standardní adresy https://www.domena.cz/favicon.ico

≫ Více o faviconech

≫ Více o faviconech a řešení problémů online

Chybí logo ve firemním zápisu Firmy.cz napojeného na Zboží.cz

DRTG inzeráty zobrazují logo vašeho e-shopu. Je tedy potřeba založit a vyplnit firemní profil na službě Firmy.cz.

≫ Více o logu pro DRTG

Prázdné DRTG seznamy

Zkontrolujte zda máte přiřazeny DRTG seznamy do alespoň 1 sestavy, toto přiřazení je nezbytné pro sběr publik.

Ukázka přiřazení DRTG seznamů do sestavy

V případě prázdných DRTG seznamů zkontrolujte implementaci retargetingový kódu na vašem webu. Pro správné párování položek je potřeba, aby se URL položky na cílové stránce shodovala s URL položkou ve feedu. Pokud používáte párování na základě ITEM_ID (pokročilý RTG kód), je potřeba, aby ITEM_ID položky na cílové stránce bylo shodné s ITEM_ID ve feedu.

Ukázka prázdných DRTG seznamů

Více informací o Dynamickém retargetingu

Chybí logo ve firemním zápisu Firmy.cz napojeného na Zboží.cz

DB reklamy zobrazují logo vašeho e-shopu. Je tedy potřeba založit a vyplnit firemní profil na službě Firmy.cz.

≫ Více o logu pro DRTG

Není zvoleno žádné cílení

Kampaně s Dynamickým bannerem je nutno cílit s alespoň jedním hlavním cílením. Jako hlavní cílení lze zvolit: Umístění, Témata, Zájmy, Zájmy o koupi, Retargeting, Klíčová slova, či jejich kombinace.

Není zvolena žádná produktová skupina

Pro kampaně s Dynamickým bannerem je nezbytné zvolit alespoň jednu produktovou skupinu, zvolené produkty se následně zobrazují v Dynamickém banneru a to dle zvoleného cílení.

Neplatná produktová skupina

Pokud je produktová skupina zvýrazněna červeně, zřejmě došlo k aktualizaci feedu a produktová skupina již neodpovídá vámi zvolenému filtru. Je potřeba Produktové skupiny nově zvolit, případně upravit feed, tak aby odpovídal filtrům zvolené produktové skupiny.

Ukázka neplatných produktových filtrů

≫ Více o produktových skupinách

Jsou Vaše otázky technického rázu a nenašli jste důvod vašeho problému mezi výše zmíněnými?

Týkají se vaše otázky optimalizace či výkonu Vašich kampaní? Zde již techničtí Administrátoři Skliku neporadí. Neváhejte se proto obrátit na naše zkušené optimalizátory a využít Služby Skliku. Pokud máte zájem o kompletní servis, doporučujeme certifikované agentury, případně pak ověřené agentury / freelancery.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.