Nápověda menu

Shody klíčových slov (VS)

Klíčová slova je možné pro lepší zacílení vaší kampaně ve Vyhledávací síti zadávat v takzvaných shodách klíčových slov. Při inzerci v obsahové síti se shody klíčových slov nerozlišují.

Volná shoda

 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika.
 • V případě dotazu nezáleží na pořadí slov víceslovného klíčového slova.
 • Slovo se může zobrazit i na synonyma a analogické dotazy. V aukci je však z vašeho účtu Skliku preferováno klíčové slovo, které přesněji odpovídá vyhledávanému dotazu.
 • U mnohaslovných klíčových slov (cca 5 a více) nemusí být obsažena všechna slova v uživatelském dotazu (pokud nejsou zadaná s modifikátorem – níže). V aukci je však z vašeho účtu Skliku preferováno klíčové slovo, které přesněji odpovídá vyhledávanému dotazu.
Klíčové slovoZobrazí se mj. na
laciný míčlaciny mic
laciné míče
laciný fotbalový míč
telefon apple iphone 13 256gb modrátelefon apple iphone 13 256gb černá
telefon apple iphone 13 256gb
apple iphone 13 256gb modrá

Klíčová slova s modifikátorem volné shody (se znaménkem + na svém začátku) je možné zadávat, ale při výdeji reklamy již nejsou podporovaná a chovají se stejně jako běžná volná shoda.

“Frázová shoda“

 • Frázová shoda nevyžaduje shodu v diakritice, pádu a tvaru – nemusíte tedy zadávat relevantní klíčová slova ve frázové shodě ve všech možných tvarech, ve kterých je může potenciální zákazník vyhledávat.
 • Pořadí slov ve frázové shodě nemusí odpovídat pořadí slov v dotazu uživatele.
 • Dotaz může být rozšířen zleva i zprava, rozšiřující slovo může být vloženo i uvnitř.
 • Všechna slova z klíčového slova musí být obsažena v uživatelském dotazu.
 • Slovo se může zobrazit i na synonyma a analogické dotazy. V aukci je však z vašeho účtu Skliku preferováno klíčové slovo, které přesněji odpovídá vyhledávanému dotazu.
 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno uvozovkami.
Klíčové slovoZobrazí se naNezobrazí se na
“Plastové bazény“ plastové bazénybazén
bazén plastovýplavecké bazény
plastove bazeny
pvc bazén
plastové levné bazény

Co když má slovo bez diakritiky jiný význam?
Nad inzercí máte plnou kontrolu a můžete si nežádoucí spojení vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov. Chování vylučující frázové shody zůstává a nežádoucí spojení je možné vyřešit vyloučením jednoho slova.

Příklad:

Využíváte klíčové slovo „byty” a nechcete se zobrazovat na dotaz obsahující být. V takovém případě je třeba vyloučit – „být”. Sklik ve vylučující frázové shodě respektuje diakritiku i pořadí slov v klíčovém slovu vůči dotazu.

[Přesná shoda]

 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno hranatými závorkami.
 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo neskloňuje a nečasuje, ale v případě, že klíčové slovo obsahuje dvě a více slov se přestane brát v potaz diakritika.
 • Dotaz musí být v přesném znění klíčového slova, aby došlo k zobrazení reklamy.
Klíčové slovoZobrazí se naNezobrazí se na
[Praha] Praha ubytování Praha
[artézké vrty] artézké vrty artézký vrt
[míč na fotbal] mic na fotbal koupím míč na fotbal
[punčocháče] punčocháče puncochace

Jestliže mají slova bez diakritiky jiný význam, můžete takové nežádoucí spojení vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov. Ve vylučující shodě je diakritika brána v potaz vždy.

Používání diakritiky

V případě, že je uživatelský dotaz zadán bez diakritiky, systém ji podle slovníku automaticky doplní. Pokud klíčová slova v jakékoliv shodě obsahují diakritiku, reklama se zobrazí i na dotaz bez ní.

Jedinou výjimku tvoří jednoslovné klíčové slovo v přesné shodě, u kterého je diakritika zohledněna.

U jednoslovného klíčového slova v přesné shodě s diakritikou se na dotaz bez diakritiky reklama nezobrazí, je tedy vhodné používat obě varianty.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.