Nápověda menu

Shody klíčových slov (VS)

Klíčová slova je možné pro lepší zacílení vaší kampaně ve Vyhledávací síti zadávat v takzvaných shodách klíčových slov. Při inzerci v obsahové síti se shody klíčových slov nerozlišují.

Volná shoda

 • Reklama se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo.
 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika.
 • V případě dotazu nezáleží na pořadí slov víceslovného klíčového slova, ale na jejich výskytu v dotazu.
Klíčové slovoZobrazí se naNezobrazí se na
laciný míčlaciny micmíč lacině
laciné míčelaciné míčky
laciný fotbalový míčfotbalový míč

„Frázová shoda“

 • Frázová shoda nevyžaduje shodu v diakritice.
 • Frázová shoda nevyžaduje shodu v pádu a tvaru – nemusíte tedy zadávat relevantní klíčová slova ve frázové shodě ve všech možných tvarech, ve kterých je může potenciální zákazník vyhledávat.
 • Pořadí slov ve frázové shodě musí odpovídat pořadí slov v dotazu uživatele.
 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno uvozovkami.
 • Dotaz může být rozšířen zleva i zprava, klíčové slovo obsažené v dotazu však musí být v přesném znění.
Klíčové slovoZobrazí se naNezobrazí se na
„Plastové bazény“ plastove bazenybazén plastový
plastový bazénplastové levné bazény
plastové bazénybazén
plastovy bazenpvc bazény
Klíčové slovo Zobrazí se na Nezobrazí se na
„Plastove bazeny“plastové bazénybazén plastový
plastový bazénplastové levné bazény
plastove bazenybazén
plastovy bazenpvc bazény

Co když má slovo bez diakritiky jiný význam?
Nad inzercí máte plnou kontrolu a můžete si nežádoucí spojení vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov. Chování vylučující frázové shody zůstává a nežádoucí spojení je možné vyřešit vyloučením jednoho slova.

Příklad:

Využíváte klíčové slovo „byty” a nechcete se zobrazovat na dotaz obsahující být. V takovém případě je třeba vyloučit – „být”. Sklik pak klíčové slovo nebude zobrazovat na žádné spojení, které toto slovo obsahuje.

[Přesná shoda]

 • Zadané klíčové slovo musí být ohraničeno hranatými závorkami.
 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo neskloňuje a nečasuje, ale v případě, že klíčové slovo obsahuje dvě a více slov, odstraňuje se mu diakritika.
 • Dotaz musí být v přesném znění klíčového slova, aby došlo k zobrazení reklamy.
Klíčové slovoZobrazí se naNezobrazí se na
[Praha] Praha ubytování Praha
[artézké vrty] artézké vrty artézký vrt
[míč na fotbal] mic na fotbal koupím míč na fotbal
[punčocháče] punčocháče puncochace

Jestliže mají slova bez diakritiky jiný význam, můžete takové nežádoucí spojení vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov. Ve vylučující shodě je diakritika brána v potaz vždy.

Používání diakritiky

V případě, že je uživatelský dotaz zadán bez diakritiky, systém ji podle slovníku automaticky doplní. Pokud klíčová slova v jakékoliv shodě obsahují diakritiku, reklama se zobrazí i na dotaz bez ní.

Jedinou výjimku tvoří jednoslovné klíčové slovo v přesné shodě, u kterého je diakritika zohledněna.

U jednoslovného klíčového slova v přesné shodě s diakritikou se na dotaz bez diakritiky reklama nezobrazí, je tedy vhodné používat obě varianty.

Rozšířená volná shoda

Aktuálně je test rozšířené volné shody pozastavený. V této chvíli se klíčová slova ve volné shodě vydávají tak, jak standardně volná shoda funguje.

Díky rozšířenému slovníku systém pozná slova se stejným významem a v případě, že je přesvědčený o tom, že se význam shoduje nebo je význam velmi úzce spjatý, může slova ve volné shodě vydat i na slova související, dokonce i  jiným slovním základem. Takové dotazy vidíte v přehledu vyhledávacích dotazů a můžete si je vyloučit běžným způsobem.

Modifikovaná volná shoda

 • Po přidání znaménka + na začátek slov u volné shody vzniká Modifikovaná volná shoda. Sklik se bude u takového slova držet původního chování volné shody
 • Reklama se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo.
 • Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika.
 • Nezaměňuje za příbuzná slova.
 • V případě dotazu nezáleží na pořadí slov víceslovného klíčového slova, ale na jejich výskytu v dotazu.
Klíčové slovoZobrazí se naNezobrazí se na
+počítačový stůlpočítačový stolekpc stůl
+počítačový +stůlpočítačové stolypc stolek

Znaménko + je třeba přidat ke každému slovu z klíčového slova.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.