Sklik check list

Zjistěte, zda je vaše kampaň nastavena správně a přináší maximální výsledky. Check list vás provede správným postupem a kroky k co nejlépe nastavené kampani. Pro začátek vyberte, v jaké fázi nastavení máte kampaně a zaškrtněte doporučení, které jste splnili. Na konci check listu si můžete report vygenerovat do PDF.

V jaké fázi máte kampaně Skliku?

Před spuštěním kampaní

Zaškrtněte pole, která jste již splnili. Na konci check listu si můžete report stáhnout.


 • Sjednocení výsledků pro každou síť, snazší vyhodnocení

 • Rozšíření reklam ve vyhledávání až o 6 odkazů, zkrácení cesty na web

 • Rozšíření reklam ve vyhledávání až o 4 popisky

 • Zvětšení reklamního prostoru a zvýšení CTR

 • CPA/PNO pokud se měří konverze a hodnota konverzí, CTR pokud se neměří

 • Pro lokální prodejce nebo služby

 • Maximální zásah kampaní Více

 • Vyhledávací síť 100:1, obsahová 20:1 CPT, 100:1 CPC (rozpočet : CPC/CPT)

 • Přesnější vyhodnocení a optimalizace kampaní Více

 • Měření dle PNO, přesnější interpretace dat

 • Postupný sběr publik pro cílení skrz retargeting

 • Měření efektivity kampaní, snadnější vyhodnocení výkonu

 • Přehlednost, relevance, nižší CPC a vyšší CTR Více

 • Detailnější cílení na produktové skupiny Více

 • Zobrazí tlačítko „volat" u inzerátů na mobilních zařízeních

 • Časový rámec kampaní - vhodný pro akce, výprodeje a časově omezené nabídky

 • Přehledy o výkonu kampaní, sestav, reklam, KW, zařízení atp. Více

 • Nutné pro výdej DRTG a DB

 • Na profilu Firmy.cz musí být logo pro DRTG/DB

 • Rychlá změna sdělení uživatelům, nízké náklady

 • Pokrytí nejhledanějších slov

 • Aktuálně vyhledávané dotazy

 • Přesné cílení a širší zásah pro získání nových uživatelů

 • Kontrola nad reklamou, neduplikování výsledků

 • Úspora nákladů, přesnější cílení a vyšší relevance

 • 2–4

 • Pokrytí KW v reklamách – vyšší relevance a CTR

 • Zvýšení relevance a CTR

 • Zvýšení relevance a CTR

 • Vyšší CTR, upoutání pozornosti

 • Odlišení se od konkurence, výhody pro uživatele

 • Úspora nákladů

 • Zkrácení konverzní cesty uživatele, delší doba strávená na stránce

 • Zvýšení povědomí o značce, rozšíření zásahu kampaně

 • 300×250, 300×300, 480×300, 300×600, 480×480 a 970×310

 • Zapadá do obsahu webů, oslovuje nové zákazníky, vhodná pro obsahový marketing Více

 • Cílení na konkrétní URL, např. URL článku – maximalizace relevance

 • 4-7 jednoslovných výrazů na sestavu, KW se vztahují na KW v článcích

 • Oslovení cílové skupiny čtenářů daných témat

 • Cílení na uživatele s konkrétními zájmy - dlouhodobý zájem

 • Cílení na uživatele v poslední fázi nákupního procesu

 • Zapnuté cílení na všechna zařízení

 • Přesnější cílení reklamy s užším zásahem Více

 • Zvýšení zásahu stávajících kampaní o anonymní prostor. Více

 • Dotažení konverze, vyšší konverzní poměr

 • Zvýšení zásahu např. na zákazníky opakující nákupy nebo podle vlastních scénářů z CRM Více

 • Uživatelé v kratším časové období mají vyšší tendenci konvertovat

 • Automatická tvorba kreativ, vysoký konverzní poměr, snadné nastavení Více

 • Úprava RTG kódu pro možnost cílení pomocí DRTG na kategorie webu Více

 • Automatické vytváření kreativ, vhodný pro akvizice

 • U retargetingu 8–15, u akvizic a formátů jako video či branding 3–7 Více

 • Nastavení více variant pro snadnější vyhodnocení

 • Menší zásah, ale vyšší konverzní poměr, přizpůsobit kreativy na opuštění košík,

 • Automatizace tvorby kampaní, sestav a reklam na základě feedu s nástroji 3. stran

 • Musí obsahovat specifikace pro Zboží.cz Více

 • Komplexní strategie zaměřená na první až poslední krok nákupního procesu uživatele Více

 • 1st party data, stabilní cílení i po konci cookies 3. stran a rozšíření zásahu kampaní. Více

Do 7 dnů od spuštění

Zaškrtněte pole, která jste již splnili. Na konci check listu si můžete report stáhnout.


 • Kontrola, zda systém nehlásí omezené rozpočty

 • Kontrola KW, na která se vydává reklama

 • Přidání nových klíčových slov, přidání vylučujících slov

 • Podle objemu dat mírně upravovat CPC

 • Největší objem prokliků dosahují pozice 1–3

 • U vyhledávací sítě kontrolovat metriku Kvalita Více

 • U podprůměrných reklam změna textace – zvýšení relevance

 • Kontrola zamítnutých reklam

 • Úprava CPC, případné pozastavení vybraných umístění

 • Nejvýkonnější umístění do nových sestav, vyšší výkon a možnost úpravy CPC

 • Úprava CPC/CPT dle výkonu, rozšíření cílení, vyloučení URL

 • Úprava CPC/CPT dle výkonu, rozšíření cílení, vyloučení URL

 • Úprava CPC/CPT dle výkonu, rozšíření cílení, vyloučení URL

 • Úprava CPC/CPT dle výkonu, rozšíření cílení, vyloučení URL

 • Úprava CPC/CPT dle výkonu

 • Úprava nabídek dle výkonu

 • Oslovení nových uživatelů, budování značky skrz video, branding, bannery a KR Více

 • Kontrola počtu uživatelů v seznamech, úprava frekvence

 • Rozšíření o nová cílení, vyloučení cílení

 • Nastavení střídání kreativ CPA/PNO/CTR

 • CPC/CPT může být nedostatečné pro výdej např. brandingu a videa

Do 14 dnů od spuštění

Zaškrtněte pole, která jste již splnili. Na konci check listu si můžete report stáhnout.


 • Proč reklama stojí (vylučující KW, sestavy bez reklam atp.) na úrovni kampaní/sestav

 • Zvýšení objemu konverzí z TOP klíčových slov, zlepšení pozic, zvýšení CTR

 • Komplexní přehled slov, na která se reklama zobrazila Více

 • Na základě reportu vyhledávacích dotazů

 • Na úrovni sestav nebo KW podle výkonu

 • Přehled výkonných KW např. na špatných pozicích - úprava CPC

 • Úprava CPC, zvýšení relevance, kontrola znění reklam, přidání vylučujících KW

 • Na základě reportu vyhledávacích dotazů - úspora nákladů

 • Jiný text, barva či CTA tlačítko může zvýšit CTR

 • Přehled podprůměrných reklam, které si zaslouží pozornost

 • Branding a video (in stream & out stream) pro vyšší zásah

 • Maximální výtěžnost kampaní, zvyšování win-rate (u OS)

 • Cílení na relevantní publikum/umístění

 • Kontrola umístění, kde se reklama vydává, snížení nákladů

 • Usnadnění denní rutiny, automatizace CPC na úrovni sestavy/kampaně Více

 • Zvýšení podílu vyhraných aukcí u nejdůležitějších kampaní

 • Přehled zasažených uživatelů např. u akviziční kampaně, úprava strategie

 • Zvýšení zásahu, budování důvěryhodnosti a zvyšování povědomí značky

Do 30 dnů a dále

Zaškrtněte pole, která jste již splnili. Na konci check listu si můžete report stáhnout.


 • Komplexní přehled slov, na která se reklama zobrazila

 • Na základě reportu vyhledávacích dotazů – rozšíření zásahu

 • Na základě reportu vyhledávacích dotazů – úspora nákladů

 • Na úrovni sestav nebo KW podle výkonu

 • Aktuální informace o doručení, slevách, cen od–do, black friday atp.

 • Zvýšení CTR úpravou znění reklam, zpřesnění cílení, úprava frekvence

 • Maximální vytěžení kampaní

 • Cílení na relevantní publikum/umístění

 • 404, přesměrování (ovlivňuje výdej DRTG, relevantní cílová URL)

 • Úprava frekvence zobrazení na základě dat, zvýšení CTR a zásahu

 • Přehled o výkonu zařízení, kreativ, klíčových slov a vyhledávacích dotazů

 • Zvýšení objemu konverzí např. příslušenství k nabízeným produktům

 • Přesnější cílení na konvertující uživatele. V CRM si udělejte kombinaci produktu a emailové adresy zákazníka a nabídnete mu produkty na míru.

Veškeré změny jsou orientační a záleží na objemu dat, která máte k dispozici. Nehodí se měnit reklamy pro několika málo desítkách impresí, nebo pozastavovat klíčová slova, pokud vám během několika prvních dnů nepřinesla vysoký objem konverzí. Sledujte tak vývoj jednotlivých metrik a podle dat přizpůsobujte své kampaně. Stejně tak, pokud máte po 7 dnech velké množství impresí např. u kombinované reklamy, můžte změnit frekvenci, obrázek nebo text reklamy pro dosažení lepších výsledků.

Reklamy mohou mít tendenci v průběhu času ztrácet CTR. Je to z důvodu možné reklamní slepoty uživatele, opakující se kreativy, proběhlé návštěvy webu inzerenta či nerelevantně zacílená reklama. Kontrolujte tedy správně zvolená cílení, aktuální znění reklam a průběžně kreativy obměňujte barvami, jiným CTA tlačítkem či textací.