Nápověda menu

Produktová inzerce na Seznamu prostřednictvím Skliku

Inzerovat na Zboží.cz, v nabídkách Zboží.cz ve vyhledávání na Seznam.cz, Sbazaru a Seznam.cz Obrázky můžete i prostřednictvím produktových skupin ve svém účtu v Skliku. K tomu je třeba mít propojený účet Zboží.cz s Sklikem a propojené statistiky za vybranou provozovnu Zboží.cz do Skliku.

Propojení nebo odpojení Skliku se Zboží.cz může učinit pouze uživatel přihlášený v účtu, nebo uživatel převtělený s právem Administrátor účtu.

Co získáte s biddingem na Zboží.cz přes produktové skupiny?

 • Možnost nastavovat max. CPC ve známém prostředí Skliku a možnost svěřit inzerci na Zboží.cz svému PPC specialistovi v rámci správy všech vašich kampaní.
 • Možnost využívat automatická pravidla Skliku pro sestavy s produktovými skupinami.
 • Možnost strukturovat skupiny podrobněji než přes administraci Zboží.cz – např. pomocí vlastních štítků, výrobce nebo kombinaci více parametrů zároveň.

Nová možnost nastavení cen za proklik pomocí Skliku je vhodná pro všechny inzerenty, kteří by rádi naplno využili potenciálu Zboží.cz k maximalizaci objednávek a kterým se dnes nevyplatí investice do nástrojů využívaných pro nastavování max. CPC přes feed.

Jaký je postup pro nastavení kampaně Zboží.cz v Skliku?

 1. Propojte účet Skliku a Zboží.cz prostřednictvím rozhraní Skliku, pokud jej ještě nemáte (pokud v účtu Skliku používáte dynamický retargeting propojení již máte). Jak na to, se dočtete v nápovědě.
 2. Propojte statistiky vybrané provozovny Zboží.cz do účtu Skliku prostřednictvím rozhraní Skliku. V účtu Skliku uvidíte kampaň typu Zboží.cz.
 3. Výběr aukce v administraci Zboží.cz, v menu Nastavení aukce na jednotlivé položky, možnost přes reklamní systém Sklik.
  • Že je správně nastaveno, můžete vy nebo váš správce kampaní v Skliku ověřit v kampani Zboží.cz v Skliku – po rozkliknutí kampaně je v horní části obrazovky označení Nastavení MaxCPC: z Skliku.
 4. Nastavení sestav a produktových skupin v kampani Zboží.cz v rozhraní Skliku. Sestavy a skupiny je možné nastavit i před přepnutím na nastavení cen za proklik v administraci Zboží (krok 3) a připravit si tak strukturu kampaně ještě před jejím spuštěním.

Aby se inzerce kampaně typu Zboží.cz vydávala, je třeba, aby byl v přidružené Peněžence účtu Zboží.cz kredit. Inzerce není hrazena z Peněženky přidružené k účtu Skliku.

Přístupové role do účtu Skliku a Zboží.cz zůstávají oddělené. Nastavení aukce na Zboží.cz přes Sklik neuděluje automaticky přístupy uživatelům s přístupem do administrace Zboží.cz i do Skliku a naopak.

Nastavení v administraci Zboží.cz
Kampaň Zboží v Skliku
Úroveň propojení Skliku a Zboží.czKdy je vhodné nastavit?Jak to nastavím?
1. Propojení účtu Skliku a účtu Zboží.czKdyž chcete nastavit dynamický banner nebo dynamický retargeting.V Skliku v menu Nástroje, volba Propojení se Zboží.cz
2. Propojení statistik provozovny Zboží.cz do účtu SklikuKdyž chcete mít přehled o výkonu Zboží.cz na jednom místě s kampaněmi Skliku. Bez ohledu na to, kde nastavujete pro Zboží.cz max. CPC.
Propojení je volitelné. Je však nutné, pokud chcete nastavovat max. CPC prostřednictvím produktových skupin Skliku.
V Skliku v menu Nástroje, volba Propojení se Zboží.cz, tlačítko Spravovat provozovny, zde vybrat požadovanou provozovnu
3. Nastavení cen za proklik prostřednictvím SklikuKdyž chcete na Zboží.cz a v nabídkách Zboží.cz ve vyhledávání na Seznam.cz nastavovat max. CPC prostřednictvím produktových skupin Skliku.V administraci Zboží.cz, v menu Nastavení aukce na jednotlivé položky, volba přes reklamní systém Sklik. Poté začnou v aukcích uplatňovat max. CPC z kampaně Zboží.cz v Skliku.
Aby byla volba aktivní, je nutné, aby byly propojené statistiky provozovny Zboží.cz do Skliku.

Jak kampaň Zboží.cz vyhodnocovat a optimalizovat?

Stejně jako pracujete s jinými kampaněmi v Skliku:

 • Upravujte nastavené max. CPC podle dosahovaného výkonu
 • Vyčleňte nejhledanější sortiment nebo skupinu nabídek do podrobnějších sestav nebo produktových skupin a nastavte jim odpovídající max. CPC
 • Nastavte si pro sestavy automatická pravidla
 • Upravte % výše nabídek dle zařízení, umístění produktové inzerce (Seznam.cz, Zboží.cz) nebo podle typu aukce (detail produktu TOP, hledání a nabídky od nejlevnějšího)

Data v tomto rozpadu najdete ve statistických reportech v rozhraní Skliku s tímto nastavením:

 • Typ přehledu: Kampaně
 • Výběr sloupců: Typ aukce na Zboží.cz nebo Umístění produktové inzerce
 • Data v tomto rozpadu jsou k dispozici pro období nejdříve od 1.8.2023
Ukázka nastavení reportu, kde bude vidět rozpad dle umístění produktové inzerce mezi Sklikem a Zboží.cz

Co je dobré vědět?

Pro výdej nabídek je vždy upřednostněna uživatelem vytvořená sestava a produktová skupina oproti výchozí sestavě Všechny produkty. 

Použití hvězdičky (wildcard) ve štítku (custom_label) nepodporujeme. Což může zapříčinit úplný nevýdej produktové skupiny. Hvězdičky (wildcard) podporujeme pouze u filtru Kategorie.

Změna stavu u kampaní Zboží.cz a jejích sestav nebo produktových skupin neovlivňuje výdej reklamy tak jako v ostatních typech kampaní v Skliku.

Pokud má Nastavení Max. CPC hodnotu z feedu nebo ze Zboží.cz, změna stavu kampaně, sestavy, ani produktové skupiny nemá na výdej reklamy vliv, protože se použije hodnota Max. CPC uvedená v XML feedu, nebo v administraci Zboží.cz.

Pokud má kampaň Nastavení Max. CPC z Skliku, pak se v případě pozastavení nebo smazání reklama z této kampaně nadále vydává a použije se hodnota Max. CPC z ceníku Zboží.cz.

Minimální ceny za proklik, max. CPC a multiplikátory

 • Minimální CPC v kampani Zboží.cz je určena prodejní cenou nabídky dle ceníku Zboží.cz. Z toho důvodu reálná CPC může být vyšší než vámi nastavená. Pokud by měla být po úpravě nabídky multiplikátorem v nastavení kampaně CPC nižší než je minimální cena nabídky, použije se v aukci také minimální cena nabídky.
 • Nastavená max. CPC u produktové skupiny má přednost před nastavenou max. CPC sestavy.
 • Pokud se nabídka nachází ve 2 skupinách, do aukce vstupuje skupina s vyšší max. CPC (i pokud byla převzata z nadřazené sestavy). Výjimkou je výchozí sestava Všechny produkty, která má ve výdeji vždy nižší prioritu.
 • V případě, že máte nastaveno více multiplikátorů, tak se jejich nastavení sčítají. Tedy např. desktop +10 % a web Zboží.cz +20 % znamená, že do aukce na desktopu na Zboží.cz nabídka vstupuje za 130 % své max. CPC.

Statistiky

 • V kampani Zboží.cz nejsou vidět data za aktuální den. Data za včerejší den se připisují v ranních hodinách. Správnost dat za předchozí den obecně možno ověřit přes API metodu stats.status.
 • Statistiky na úrovni kampaně Zboží.cz se načítají od okamžiku nastaveného propojení provozovny a načítají se zcela nezávisle od statistik sestav a produktových skupin v této kampani. Z tohoto důvodu nemusí součet statistik za sestavy odpovídat souhrnným statistikám kampaně Zboží.cz Vizte dále.
 • Do sestav a skupin v kampani Zboží.cz se načítají pouze data za inzerci, která běží v době, kdy je na Zboží.cz nastaven bidding přes produktové skupiny Skliku. Výkon inzerce, která se řídí cenou za proklik z feedu, nebo z administrace Zboží, se v Skliku načítá pouze do statistik na úrovni kampaně Zboží.cz.
 • Průměrná pozice se počítá z detailu produktu, hledání i hledání v kategorii. Zejména kvůli hledání na Zboží.cz, kde je výsledků velké množství, pak způsobuje, že se lze setkat např. s průměrnou pozicí 100 nebo vyšší.
 • V kampani typu Zboží.cz nejsou k dispozici přehledy vyhledávacích dotazů a nelze používat vylučující slova.

Automatické tagování kampaní

 • V případě, že má kampaň Zboží.cz nastavené ceny za proklik přes Sklik, aplikuje se v ní veškeré nastavení automatického tagování (více v nápovědě) a má přednost i před parametry zadanými přímo v cílových URL jednotlivých nabídek.
 • Pokud má kampaň Zboží.cz nastavené ceny za proklik přes administraci Zboží.cz nebo přes feed, automatické tagování z účtu Skliku na Zboží.cz aplikováno není.

Ostatní

 • Pro zadání produktových skupin s vybranými kategoriemi (značka CATEGORYTEXT) můžete využít hvězdičkové konvence (wildcard) – při výběru hlavní kategorie se znakem * se aplikují automaticky všechny podkategorie vč. nově přidávaných.
 • V účtu Skliku se může nacházet pouze 1 kampaň typu Zboží.cz pro jednu provozovnu Zboží.cz.
 • Rozpočet kampaně Zboží.cz je zadán v administraci Zboží.cz a v rozhraní Skliku jej nelze změnit.
 • Inzerci kampaně Zboží.cz na vybrané síti nelze zcela vypnout (např. nastavením úpravy nabídky na -100 %), vždy se vydává minimálně za ceníkovou cenu za proklik.
 • Denní rozpočet u kampaně typu Zboží.cz je pouze informační přepočet týdenního nebo měsíčního finančního limitu provozovny na Zboží.cz. Z tohoto důvodu u kampaně nefunguje hlídání na denní bázi jako v Skliku, ale řídí se mechanismy Zboží.cz. Hodnota v Skliku má pouze pomocný účel.

K čemu je nadále nutná administrace Zboží.cz?

 • detailní statistiky na úrovni jednotlivých nabídek
 • nastavení rozpočtu kampaně (v Skliku nelze změnit)
 • nastavení začátku a konce kampaně (v Skliku nelze změnit)
 • nastavení typu biddování
 • frekvence stahování feedu
 • nastavení ceny dopravy a výdejních míst
 • nastavení měření konverzí
 • párovací nástroj
 • správa hodnocení obchodu

Import do kampaně Zboží.cz

Kampaň Zboží.cz nelze importem vytvořit (vytvoří se automaticky po propojení), ale lze ji pomocí importu aktualizovat. Aby byl import úspěšný, je potřeba aby všechny produktové skupiny v importované kampani měly odpovídající shop ID (ID provozovny).

Příklad:

Pokud chcete využít strukturu (sestavy, skupiny, ceny) vaší kampaně s Produktovými inzeráty pro inzerci prostřednictvím Zboží.cz, postupujte takto:

 • 1. Exportujte vybranou kampaň s produktovými inzeráty.
 • 2. V exportovaném CSV upravte název kampaně tak, aby plně odpovídal názvu kampaně Zboží.cz, kterou máte v účtu Sklik, do kterého budete importovat (tedy typicky Zboží.cz Název provozovny).
 • 3. Dále v tomto CSV upravte typ kampaně na zbozi.cz.
 • 4. CSV uložte a importujte do účtu Skliku.

Plánovaný rozvoj

 • Sjednocení hrazení inzerce a integrace administrace Zboží.cz do Skliku – v plánu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.