Nápověda menu

Specifikace CSV souboru

Soubor CSV

Formát souboru pro nahrávání kampaní v Skliku je v .CSV případně .TXT. Tyto soubory mohou být zabaleny v .ZIP archivu, který obsahuje navíc bannery, kombinovanou reklamu případně branding. Soubory musí mít správnou strukturu dle požadovaného typu importu. Struktura je řešena formou tabulky kaskádovité struktury, která je oddělována oddělovači (tabulátorem případně středníkem). Musí být v také ve správném kódování jako je UTF-16, UTF-8, Windows 1250 nebo ISO-8859-2 (Latin 2).

Import souboru umožňuje přidat nebo změnit mnoho položek ve vašem Sklikovém účtu najednou. Chcete-li, aby byl import úspěšný, přečtěte si následující pravidla pro formátování.

Každá položka na samostatném řádku

Každý řádek souboru ve formátu CSV musí popisovat samostatnou položku, např. kampaň, cílenou oblast nebo reklamu. V následujícím příkladu představuje první řádek záhlaví, další řádek kampaň, následuje řádek pro sestavu, pak tři řádky jsou klíčová slova a poslední dva řádky jsou textem reklamy.

Pokud v účtu potřebujete provést pouze drobné změny nebo doplňky, je vhodné soubor CSV exportovat z Skliku, upravit jej a poté importovat zpět do Skliku.

Jednoduchý příklad formou ukázkového soubor CSV. Ke stažení ve formátu -> ZIP <- (Soubor je nutné před použitím rozbalit).

Vzor.CSV

Řádek se záhlavím sloupců

Sklik považuje první řádek importovaného souboru CSV za řádek se záhlavím sloupců. Bez něj nejsme schopni soubor naimportovat. Pokud tam takový řádek není, tak k importu vůbec nedojde, jelikož vůbec soubor neidentifikujeme.

Formátování sloupců

Některé sloupce vyžadují určité formátování. Pokud jedna buňka obsahuje několik hodnot, oddělte je středníkem.

Pokud pomocí importu souboru CSV importujete novou kampaň a nastavené hodnoty nebude možné přečíst nebo je nebude obsahovat, Sklik použije výchozí nastavení kampaně nebo bude řádek ignorovat.

Formát souboru a jeho kódování

Soubor uložte ve formátu CSV. Sklik nepodporuje importování souborů ve formátu XLS. Pokud soubor vytváříte nebo editujete v Excelu, doporučujeme ho uložit s textovým kódováním Unicode.

Windows: Zvolte možnost Uložit jako > Uložit jako typ > Text v kódu Unicode

Mac: Zvolte Uložit jako > Formát > Text v kódu Unicode UTF-16. (Může se stát, že se přípona souboru změní z .csv na .txt, nicméně AdWords Editor přesto zvládne takový soubor importovat.)

Co při importu nepoužijeme

Importér se aktuálně chová tak, že nenaimportuje nepodporované emoji, které by se v CSV nacházely. Zcela jejich umístění v CSV ignoruje a nedojde tak k jejich vytvoření.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.