Nápověda menu

Konverzní kód

Sklik má vestavěnou ochranu proti opakovaným načtením stránky, která by způsobila umělé zvýšení počtu konverzí. Proto je další konverze započtena až po uplynutí tří minut. Opakované návštěvy konverzní stránky, které byly uskutečněny před tímto časovým limitem, jsou ignorovány.

Každý konverzní kód je unikátní, u více různých konverzních kódů na stejné stránce, nebo stránkách po sobě jdoucích, je tedy zajištěno zaznamenání různých konverzí nezávisle na sobě.

Ukázka konverzního kódu

<!-- Měřicí kód Seznam.cz-->

<script src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script>
<script>

  /* nastavení objektu identity */
  window.sznIVA.IS.updateIdentities({ 
    eid: "email.zakaznika@email.cz", // email či zahashovaný email
    aid: {
      "a1":"Česká republika", // stát
      "a2":"Praha", // město
      "a3":"Radlická", // ulice
      "a4":"3294/10, // číslo popisné
      "a5":"150 00", // poštovní směrovací číslo
    },
    tid: "+420 234 694 111" // telefonní číslo
  });

  /* nastavení konverzního hitu */
  var conversionConf = {
    id: 10000000, /* identifikátor konverze Sklik*/
    value: 199.9, /* hodnota objednávky v Kč*/
    orderId: 123456, /* identifikátor objednávky Zboží.cz*/
    zboziType: "standard", /* "standard" (standardní měření), "limited" (omezené měření), nebo "sandbox" měření konverzí Zboží.cz */
    zboziId: "QQQQ", /* ID provozovny Zboží.cz*/
    consent: 1, /* souhlas od návštěvníka na odeslání konverzního hitu, povolené hodnoty: 0 (není souhlas) nebo 1 (je souhlas) */

};

  window.rc.conversionHit(conversionConf);
</script>

Upozornění:

V ideálním případě tento skript načítejte synchronně. Nevkládejte kód do stránky jako asynchronní s atributem async.

Identifikátor konverze Sklik – id (povinné)

ID konverze z vašeho účtu Skliku. Vkládejte pouze jednu hodnotu. Pokud chcete konverzi zaznamenat do více účtů, je možné volat funkci conversionHit několikrát, ale pokaždé s jiným ID konverze.

Hodnota objednávek – value (doporučené)

V případě, že měříte hodnoty konverzí (objednávek), máte možnost si za hodnotu value vložit konkrétní hodnotu.

Pokud je vaše cena objednávek pokaždé jiná, vložte proměnnou, která vám bude hodnotu objednávek propisovat.

Při odesílání hodnoty s desetinným místem se haléřové jednotky oddělují tečkou. Pokud neměříte hodnotu objednávky, ponechejte null.

V reklamním systému Sklik jsou uváděny ceny bez DPH, proto pro správný výpočet PNO (podíl nákladů na obratu) doporučujeme uvádět pouze celočíselnou hodnotu konverze také bez DPH.

Tip pro marketingové specialisty: V případě, že měříte různé mikro-konverzní akce (například shlédnutí kontaktních údajů, registrace, atd.), tak můžete doplnit virtuální hodnotu konverze (tzn. jakou imaginární hodnotu pro vás má daná mikro-konverzní akce).

V případě, že provozujete e-shop a využíváte Sklik i Zboží.cz, doporučujeme využívat jednotný konverzní kód. Pro standardní měření konverzí Zboží.cz je třeba zasílat informace i z vašeho backend rozhraní. Více v technické dokumentaci.

Identifikátor objednávky na Zboží.cz orderId (doporučené pro měření konverzí pro Zboží.cz)

(string, maximum 255 znaků) Číslo/kód objednávky vygenerovaný vaším e-shopem. Je třeba aby se shodovalo u frontend i backend konverzního kódu, aby mohly být údaje spojené. Více v dokumentaci Zboží.cz.

ID provozovny Zboží.cz zboziId (povinné pro měření konverzí pro Zboží.cz)

(int) ID provozovny, získáte v administraci své provozovny Zboží.cz, případně na testovacím Sandboxu. Více v dokumentaci Zboží.cz.

Typ měření zboziType (povinné pro měření konverzí pro Zboží.cz)

(string) „standard“ = standardní měření konverzí (default); „limited“ = omezené měření; „sandbox“ = testovací režim standardního měření. Více v dokumentaci Zboží.cz.

Konverzní i retargetingový kód potřebuje od inzerenta informace, má-li od návštěvníka svého webu souhlas k tomu, aby ho mohl prostřednictvím cookies opětovně oslovovat v reklamní síti a aby ho mohl sledovat pro doměřování konverzí (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).

Parametrem consent předáte Seznamu informaci, zda uživatel vyjádřil souhlas s cílenou reklamou nebo měřením konverzí. Pokud souhlas existuje (hodnota 1), Seznam.cz data zpracuje běžným způsobem vč. čtení cookies. Pokud souhlas není (hodnota 0), systém zpracuje hit anonymizovaně v souladu s platnou legislativou a využije tato data pro modelování části konverzí.

Využitím parametru consent zajistíte nadále nejpřesnější možné měření konverzí v Skliku i Zboží.cz. V případě, že používáte jednotný měřicí kód, informace o souhlasu nebo nesouhlasu je předána do Zboží.cz.

Implementace se může lišit podle zvolené cookie lišty, ve které uživatel nastavuje režim souhlasu. Při implementaci je třeba se řídit technickými možnostmi zvolené cookie lišty.

V případě, že uživatel souhlas odvolá, je třeba následně spouštět konverzní i retargetingový kód s hodnotou 0. Seznam.cz pak veškeré případné odeslané identifikátory zpracuje anonymizovaně v souladu se zákonem.

Emailová adresa uživatele – eid (preferované)

Zabezpečuje identifikaci návštěvníků vašeho webu pomocí emailové adresy pro účely naplnění publik retargetingu a měření konverzí, pokud prohlížeč blokuje cookies 3. stran. Během roku 2024 očekáváme, že se bude jednat o většinu internetové návštěvnosti.

Je možné předat zahashovanou emailovou adresu pomocí SHA-256 version 2. Tu je možné získat pomocí vlastního přihlášení, přihlášení přes Seznam, přes Google, Facebook, MojeID atd. Je třeba, abyste k tomuto měli od uživatele patřičný souhlas v souladu s platnou legislativou.

Jak zpracovat email uživatele?

 1. Odstraňte z emailu uživatele bílé znaky (před a za)
 2. Převeďte jej na malá písmena
 3. Převeďte jej na UTF-8 encoded řetězec
 4. Zahashujte jej SHA-256 algoritmem
 5. Zkonvertujte jej na hexadecimální řetězec

Jak jej předat?

Po úspěšném ověření a přihlášení uživatele na vašem webu získejte emailovou adresu a zpracujte ji podle výše uvedeného postupu.

Detailní přehled implementace vč. ukázek kódu v různých jazycích najdete na webu Seznam pro vývojáře.

Pokud vám hashování neumožňují využít služby, které používáte, nebo jej nechcete využít z jiného důvodu, můžete jej nechat na Seznamu. Odešlete email v daném parametru a retargetingový či konverzní kód (resp. jejich skript) daný email zahashují za vás dle zmíněného postupu.

Pokud do Seznamu zasíláte e-mailovou adresu (EID) jako identifikátor pro cílení reklamy, je nezbytné, aby byl tento proces v souladu s právními předpisy. K tomu na vašem webu doporučujeme provést následující kroky:

 1. Informujte o této změně návštěvníky vašeho webu přímo (např. v cookie liště).
 2. Rozšiřte zásady pro zpracování osobních údajů na svém e-shopu o:
 • Uvedení společnosti Seznam.cz, a.s., jako zpracovavatele osobních údajů pro účely cílené reklamy

Informaci, že kromě cookies se udělený souhlas vztahuje i na e-mailovou adresu (EID) a další případné identifikátory (AID, TID) a jejich sdílení se společností Seznam.cz, a.s.

Adresa uživatele – aid (volitelné)

Podrobné informace k parametru vč. požadovaného formátu najdete na webu Seznam pro vývojáře

Parametr není aktuálně využíván, ale je možné jej zasílat. Začátek využívání očekáváme v průběhu Q2 2024. Dřívější implementací můžete získat náskok před konkurencí.

Telefonní číslo uživatele – tid (volitelné)

Podrobné informace k parametru vč. požadovaného formátu najdete na webu Seznam pro vývojáře

Parametr není aktuálně využíván, ale je možné jej zasílat. Začátek využívání očekáváme v průběhu Q3 2024. Dřívější implementací můžete získat náskok před konkurencí.

Není potřeba posílat vždy všechny identifikátory. Pokud máte všechny potřebné údaje, můžete poslat všechny nebo jen ty, co máte. Např. pokud máte jenom emailovou adresu nebo v rámci adresy máte jen stát, pošlete pouze tyto údaje.

Jak získám konverzní kód s identifikátorem konverze?

1) klikněte na menu Nástroje

2) zvolte položku Sledování konverzí

3) klikněte na tlačítko Vytvořit konverzi

Nástroje – Sledování konverzní

4) vepište Název konverze (slouží pro vaši přehlednost)

5) vyberte Typ konverze (slouží pro vaši přehlednost)

6) vyplňte Hodnotu konverze

 • Pokud měřené akci neodpovídá žádná hodnota, není potřeba hodnotu konverze vyplňovat, jedná se o nepovinný parametr.
 • Cena objednávky je pokaždé jiná = máte možnost do měřícího kódu prostřednictvím vložení dynamické proměnné dosazovat aktuální hodnotu objednávky.
 • Cena objednávky je vždy stejná = vyplňte její cenu jako hodnotu.

7) uložte a vygenerujte kód

Ukázka vygenerovaného konverzního kódu

8) konverzní kód zkopírujte a umístěte na „děkovací“ stránku – na stránku, kam se uživatel dostane po provedení konverzní akce – nejčastěji dokončení nákupu v eshopu či vyplnění formuláře.

Bez odesílání Hodnoty konverze neuvidíte v Sklik účtu sloupce PNO a Hodnota konverze.

Ukázka děkovací stránky

Využít můžete také šablonu pro Google Tag Manager. Pokud využíváte e-shopovou plaformu typu Shoptet nebo Eshop Rychle, postupujte podle pokynů pro platformy.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.