Nápověda menu

Doporučené limity

Upozornění:

Doporučujeme nezaplňovat účet nadměrným množstvím entit. Při zadání nadměrného množství entit může dojít ke zpomalení práce s účtem a v krajním případě k nemožnosti hromadných úprav, např. aktualizací pomocí importu, exportu apod., včetně operací prostřednictvím API.

Doporučené hodnoty:

V případě, že rozsah vašeho sortimentu vyžaduje větší počet položek, než jsou zde doporučené hodnoty, zvažte založení druhého účtu.

Celkový počet entit je možné zjistit u nastavení počtu řádků (vlevo dole). Číslo udává počet entit v aktuálním zobrazení včetně nastaveného filtru. Snadno tak lze zjistit, kolik položek konkrétního typu máte, například počet kampaní, sestav, reklam dle formátů, retargetingových seznamů atd.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.