Nápověda menu

Řazení inzerátů ve vyhledávání

Pozici inzerátu ovlivňuje hned několik faktorů, které souvisí s nastavením a úspěšností kampaně. O umístění největší měrou rozhoduje Maximální nabídnutá cena za proklik a takzvaný Koeficient kvality.

Koeficient kvality

Koeficient kvality se vypočítává z různých veličin.

Ve Vyhledávací síti je brána v úvahu relevance a tvar klíčového slova ke konkrétnímu dotazu uživatele.

Obsahové síti se pak klade důraz na souvislost reklamy s tematickým zaměřením dané stránky partnerského webu. Další neopomenutelnou složkou výpočtu je Míra prokliku.

Míra prokliku (CTR – Click Through Rate)

Jedná se o procenty vyjádřenou hodnotu, která vychází z poměru mezi počtem prokliků a počtem zobrazení. Míra prokliku tedy udává, s jakou pravděpodobností si na danou kampaň, sestavu, inzerát nebo klíčové slovo uživatelé kliknou.

Míru prokliku můžete do jisté míry ovlivnit správným nastavením reklamní kampaně. Klíčová slova by měla úzce souviset s textem inzerátu. Pokud uživatelé považují váš text za zajímavý a na zadaný dotaz relevantní, inzerát prokliknou.

Čím je hodnota CTR vyšší, tím je větší pravděpodobnost, že zaplatíte nižší cenu za proklik nebo se váš inzerát zobrazí na vyšší pozici. Hodnota míry prokliku souvisí také se skutečnou cenou za proklik (CPC) účtovanou systémem.

Ukázka hodnoty CTR

Přesný algoritmus řazení inzerátů, podrobný popis jednotlivých složek či nastavení vah nezveřejňujeme.

TOP pozice

Ve Vyhledávací síti máme 4 Top pozice. Jedná se o první 4 výsledky ve vyhledávání.

TOP pozice se oproti standardní pozici (3 inzeráty níže na stránce) vyznačuje viditelnějším umístěním na stránce. Aby se vaše reklama zobrazila na TOP pozici, musí její úspěšnost, koeficient kvality a nabídnutá cena za proklik převyšovat hodnocení konkurenční inzerce a splnit interní kritéria.

Top pozice ve vyhledávání

Doporučujeme proto soustředit se především na poutavost inzerátů, zmínění konkurenčních výhod, kvalitní zacílení vašich potenciálních zákazníků a konkurenceschopné nastavení ceny za proklik. Pro odhad ceny nebo představu o průměrné cenové nabídce můžete použít nástroj Návrh klíčových slov.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.