Nápověda menu

Řazení reklam ve vyhledávání

Pozici reklamy ovlivňuje hned několik faktorů, které souvisí s nastavením a úspěšností kampaně. O umístění největší měrou rozhoduje Maximální nabídnutá cena za proklik a takzvaný Koeficient kvality.

Koeficient kvality

Koeficient kvality se vypočítává z různých veličin.

Ve Vyhledávací síti je brána v úvahu relevance a tvar klíčového slova ke konkrétnímu dotazu uživatele.

Obsahové síti se pak klade důraz na souvislost reklamy s tematickým zaměřením dané stránky partnerského webu. Další neopomenutelnou složkou výpočtu je Míra prokliku.

Míra prokliku (CTR – Click Through Rate)

Jedná se o procenty vyjádřenou hodnotu, která vychází z poměru mezi počtem prokliků a počtem zobrazení. Míra prokliku tedy udává, s jakou pravděpodobností si na danou kampaň, sestavu, reklamu nebo klíčové slovo uživatelé kliknou.

Míru prokliku můžete do jisté míry ovlivnit správným nastavením reklamní kampaně. Klíčová slova by měla úzce souviset s textem reklamy. Pokud uživatelé považují váš text za zajímavý a na zadaný dotaz relevantní, reklamu prokliknou.

Čím je hodnota CTR vyšší, tím je větší pravděpodobnost, že zaplatíte nižší cenu za proklik nebo se vaše reklama zobrazí na vyšší pozici. Hodnota míry prokliku souvisí také se skutečnou cenou za proklik (CPC) účtovanou systémem.

Ukázka hodnoty CTR

Přesný algoritmus řazení reklam, podrobný popis jednotlivých složek či nastavení vah, nezveřejňujeme.

TOP pozice

Ve Vyhledávací síti máme 4 Top pozice. Jedná se o první 4 výsledky ve vyhledávání.

TOP pozice se oproti standardní pozici (4 reklamy níže na stránce) vyznačuje viditelnějším umístěním na stránce. Aby se vaše reklama zobrazila na TOP pozici, musí její úspěšnost, koeficient kvality a nabídnutá cena za proklik převyšovat hodnocení konkurenční reklamy a splnit interní kritéria.

Top pozice ve vyhledávání

Doporučujeme proto soustředit se především na poutavost reklam, zmínění konkurenčních výhod, kvalitní zacílení vašich potenciálních zákazníků a konkurenceschopné nastavení ceny za proklik. Pro odhad ceny nebo představu o průměrné cenové nabídce můžete použít nástroj Návrh klíčových slov.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.