Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Videoreklama Vyhledávání

Videoreklama

Videoreklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů společnosti Seznam.cz.
Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zdali se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či omezený obsah.

Pro vytvoření videokampaně stačí přes webové rozhraní Skliku nahrát podporovaný video soubor a zadat Cílovou URL. Volitelně je možné zadat další měřicí URL.

Podporované formáty: MP4 a MOV, dále WMV, AVI, FLV nebo WEBM
Podporované rozměry: 1280×720 px1920×1080 px
Maximální datová velikost: 100 MB
Maximální délka: 60 vteřin u přeskočitelného Videospotu; 6 vteřinBumperu

Odkazy

Cílová URL – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerát dostane.
Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.
Měření přeskočení (beta)– nepovinné pole, které umožňuje měřit počet přeskočení reklamy systémy třetích stran.
URL pro měření imprese (beta) – nepovinné pole, které umožňuje měřit počet vydaných video reklam systémy třetích stran
Měření zhlédnutí 25/50/75/100 % (beta) – nepovinné pole, které umožňuje měřit kolikrát byla reklama dosledována do 25/50/75/100 % své délky. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.