Nápověda menu

Bannery

Pro bannery platí společná pravidla inzerce. Bannerová reklama musí také splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů společnosti Seznam.cz.

Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zdali se nechystáte v Skliku propagovat nepovolený či omezený obsah.

Technické specifikace

Podporované obrázkové formáty bannerů: JPEG, PNG a GIF

Maximální datová velikost pro bannery je 150 kB.

Pravidla pro bannery

  • Reklama musí vyplňovat celou reklamní plochu, hlavní grafické i textové sdělení však nesmí přecházet za vymezený reklamní prostor.
  • Texty a obrázky musí být jasně čitelné, relevantní, obsahově a kvalitativně srozumitelné.
  • V reklamě nesmí chybět textové sdělení – krátký popis nabídky nebo výzva k akci.
  • Obsah reklamy by měl být vodorovný, čitelný zleva doprava bez naklopení či přetočení o 180°.
  • Reklama může obsahovat napodobeniny ovládacích prvků za předpokladu, že bude možné dosáhnout jimi prezentovaného cíle přímo na cílové stránce.
  • Reklama nesmí napodobovat textové reklamy, systémová nebo webová upozornění, dialogová okna či prostředí operačního systému. Nesmí mít průhledné pozadí.
  • Reklamní sdělení nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce a jiné prvky, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví, nebo práva třetích osob (bližší specifikace je uvedena v bodě 2.3 Obchodních podmínek společnosti Seznam.cz, a.s.).

Podporované formáty bannerů

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.