Nápověda menu

Kopírování entit

Dbejte na to, aby při kopírování entit nedocházelo k duplicitám.

Kopírovat je možné maximálně 4000 řádků záznamu.

 • každá sestava = 1 řádek;
 • 1 reklama v sestavě = 1 řádek;
 • každá položka v cílení = 1 řádek;
 • atd.

Pokud se tedy chystáte kopírovat velkou kampaň a systém vás na tuto skutečnost upozorní, je potřeba kampaň pro kopírování rozdělit.

Jak?

Pro kopírování si nejprve vyberte např. polovinu sestav dané kampaně, při druhém kopírování vybere druhou polovinu kampaně.

Kopírování kampaní

Kampaň nebo více kampaní, které si přejete kopírovat, označte pomocí checkboxů a v roletce Vybrané zvolte Kopírovat. V okně, které se vám objeví si můžete kampaně pojmenovat, abyste je po vytvoření snadno poznali. Protože budete nejspíš chtít kampaň ještě poupravit než ji spustíte, vytvoříme vám je pozastavené, ať máte na úpravu dostatek času.

Kopírování kampaní

Vytvoření podobných kampaní, sestav nebo přenesení celého pečlivě vybraného setu nastavených zájmů do jiné sestavy je otázka pár vteřin.

Abychom urychlili práci specialistů při práci s Sklikem, máme v rozhraní možnosti kopírování kampaní, sestav a cílení v rámci účtu.

Pokud si chcete do kopie kampaní vložit jiné reklamy nebo jiná cílení a není potřeba stávající přenášet, zrušte zaškrtnutí Kopírovat reklamy, resp. Kopírovat cílení sestav.

Kopírování sestav

Podobně jako u kopírování kampaní stačí v detailu kampaně označit vybrané sestavy a zvolit v roletce Kopírovat. V okně si vyberete, do jaké kampaně si přejete sestavy zkopírovat. Můžete sestavy zkopírovat do více kampaní naráz. Vzhledem k odlišným nastavením sestav jednotlivých typů kampaní, je možné takto vytvářet nové sestavy pouze v kampaních stejného typu.

Ukázka kopírování sestav

V okně je dále možné nastavit, zda mají být nové sestavy pozastavené a zda se mají přenášet i s cíleními a reklamami.

Kopírování cílení

Označte cílení, která chcete kopírovat do jiné sestavy nebo do více jiných sestav, a opět zvolte Kopírovat. V okně zvolte kampaně a sestavy a potvrďte tlačítkem Zahájit kopírování.

Kopírovat můžete všechna dostupná cílení.

Kopírování reklam

Kopírování reklam probíhá stejným způsobem jako kopírování ostatních položek. Pod záložkou Reklamy si stačí vybrat, které reklamy chcete kopírovat. V roletce si zvolit možnost Kopírovat a následně si vybrat kampaň a sestavu, kam chcete kopírované reklamy vložit.

Příklady využití kopírování

 • Potřebujete jednoduše kampaň velmi podobnou některé ze stávajících. Netřeba nic exportovat, upravovat a nahrávat zpět. Nově jen upravíte reklamy, cílení nebo jiné nastavení přímo ve zkopírované kampani.
 • Chcete stejnou kampaň cílit na jiný region. Po jejím zkopírování jen nezapomeňte upravit regionální cílení.
 • Máte pečlivě vybrané sety zájmových cílení nebo webů, na kterých chcete, aby se vaše reklama zobrazovala, např. u kampaně s bannery. Nyní toto cílení můžete pohodlně zkopírovat např. do vytvořené kampaně s kombinovanou reklamou.

Výsledek kopírování

V případě, že se v kampani nebo sestavě nachází problematická entita, je označena žlutým vykřičníkem. Po jejím rozkliknutí vidíte problematické entity, které se nepodařilo zkopírovat, označené červeným symbolem křížku.

Po kopírování vidíte, zda zkopírovaná kampaň nebo sestava nevyžaduje váš zásah. Do sestav i kampaní se dostanete jednoduše klikem na jejich název a systém je automaticky otevírá do nového okna.

Příklady varování žlutým vykřičníkem:

 • Při kopírování více stejných entit (např. stejných umístění z hromadného náhledu) do jedné došlo k jejich deduplikaci. Zkontrolujte si ve výsledné sestavě nebo cílení nastavenou max. CPC.
 • Sestava vyžaduje přidání cílení nebo reklamy z jiného důvodu.
Výsledek kopírování

Co je dobré vědět

 • V případě, že se na cílové adrese kopírování nachází entita se stejným názvem, kopírováním ji přepíšete. Pokud byste např. kopírovali produktovou skupinu Skladem do sestavy, kde se již produktová skupina se jménem Skladem nachází, nastavení skupiny se aktualizuje nastavením kopírované entity.
 • Sklik nekopíruje žádné smazané entity. Nenafukuje vám tak zbytečně účet, aby nedošlo v krajním případě k jeho zpomalení.
 • Také nekopíruje neaktivní entity jako jsou bannery s nepodporovanými rozměry, produktové skupiny bez provozovny nebo třeba klíčová slova s nepovolenými znaky.

Máte nějaké tipy na zlepšení či poznatek o nefunkčnosti? Může se se svým podnětem obrátit na e-mail: sklik@firma.seznam.cz

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.