Nápověda menu

Modelované konverze

Konverze jsou v systému pozorované a modelované.

Modelování konverzí je postaveno na identifikování objemu prokliků, u kterých nemohlo dojít k výpočtu pozorovaných konverzí, a zpracování konverzí s informací o nesouhlasu (pomocí jiných identifikátorů než cookies, samozřejmě). Jinými slovy, konverze započítávané stávající metodou neobsahují konverze uživatelů prohlížečů blokujících cookies a také nijak nezohledňují objem konverzí s informací o nesouhlasu uživatele s ukládáním cookies. 

Od 19.4.2022 jsou součástí konverzí ve všech přehledech – v rozhraní, statistických reportech i statistik stahovaných přes API i modelované konverze. Hodnoty naměřené oběma způsoby jsou sloučeny (podobně jako např. u cross-device konverzí). Modelované konverze obsahují i hodnoty konverzí. 

Konverze pozorované i modelované jsou sloučeny (podobně jako např. u cross-device konverzí).

Kromě Safari se modelování uplatňuje u příslušné části trafficu v případě Firefoxu nebo dalších prohlížečů na iOS (ITP) a zohledňuje objem konverzí, které byly odeslané s informací o nesouhlasu uživatele s ukládáním cookies (parametr consent s hodnotou 0)

Konverze v Skliku (rozhraní, statistických reportech i API) jsou součtem pozorovaných a modelovaných konverzí:

  • na úrovni účtu
  • na úrovni kampaní
  • na úrovni sestav
  • na úrovni zařízení
  • v součtových řádcích na úrovni reklam a cílení

Statistiky jednotlivých reklam a jednotlivých cílení modelované konverze neobsahují, protože pro tuto úroveň nemá model dostatek vstupních dat. Toto se týká i statistik produktových skupin, šablon, rozšíření o odkazy, rozšíření o popisky nebo vyhledávacích dotazů. Tudíž, součet konverzí za tyto entity nemusí odpovídat počtu konverzí v součtovém řádku (který je včetně modelovaných konverzí).

V případě, že v nějakém typu reportu využíváte data za jednotlivá cílení nebo reklamy (typicky API), doporučujeme přejít na statistiky na úrovni sestav nebo kampaní, aby vám data seděla a měli jste srovnatelná data s jinými reklamními platformami, které modelování konverzí také využívají.

Jaký je podíl modelovaných konverzí?

  • Aby mohlo docházet k výpočtu modelovaných konverzí je nutné, aby reklamní sestavy generovaly dostatečný objem konverzí, ale i prokliků a to vždy alespoň v jednotkách denně. V opačném případě bude docházet k minimálnímu nebo žádnému nárůstu. V účtech menších inzerentů je tedy růst zpravidla nižší nebo žádný.
  • U inzerentů s nadprůměrným podílem návštěvnosti s prohlížečem Safari nebo ze zařízení s iOS bývá podíl modelovaných konverzí o něco vyšší.
  • U inzerentů, kteří mají konverzní poměr v řádu desítek % (např. ti, kteří neměří jen objednávky na e-shopu) mohou pozorovat nárůst díky modelovaným konverzím až o desítky %.

Přesnějšího počtu konverzí díky modelování docílíte pomocí parametru consent v konverzním kódu. Systém dokáže zpracovat a započítat část konverzí i bez ukládání a čtení cookie v uživatelově zařízení.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.