Nápověda menu

Brandové kampaně

Pro vyhodnocení výkonu kampaní, jejichž primárním cílem není prodej, ale oslovení relevantních cílových skupin, využijte následující metriky.

Unikátní uživatelé – zásah reklamy

Tato metrika udává tzv. absolutní zásah, tedy kolik bylo ve zvoleném období celkem osloveno uživatelů.

Metrika je dostupná:

 • U kampaní aktivních pouze v Obsahové síti.
 • Při výběru jednoho dne – zobrazí počet unikátně oslovených uživatelů za daný den. 
 • Při výběru období od začátku kampaně – zobrazí celkový počet unikátně oslovených uživatelů za celý běh kampaně. 
 • Pro období od 1. 1. 2020.

Při výběru pouze části období běhu kampaně (např. 8.–⁠14. dne) bude pole s hodnotou proškrtnuté.

Výpočet zásahu probíhá v rámci 90denního časového okna. Není-li uživateli během této doby daná reklama opětovně zobrazena, je považován znovu za nového unikátního uživatele.

Noví uživatelé

Tato metrika udává počet nově oslovených uživatelů, tedy uživatelů, kteří ve zvoleném období vidí reklamu poprvé.

Metrika je dostupná:

 • U kampaní aktivních pouze v Obsahové síti.
 • Při výběru jednoho dne – zobrazí počet unikátních uživatelů, kteří reklamu v daném dni viděli poprvé (tedy se s ní nesetkali v předchozím období). 
 • Při výběru období od začátku kampaně – zobrazí celkový počet unikátně oslovených uživatelů za celý běh kampaně (stejnou hodnotu jako metrika unikátní uživatelé).
 • Při výběru části období běhu kampaně (např. 8.–⁠14. dne) – zobrazí počet unikátních uživatelů, kteří reklamu ve zvoleném období viděli poprvé (tedy se s ní nesetkali v 1. týdnu běhu kampaně).
 • Pro období od 1. 1. 2020.

Příklad:

Sestava se začala vydávat 1. 6. 2020 a 8. 6. 2020 vykazuje od začátku běhu kampaně zásah 15 000 unikátních uživatelů. Metrika noví uživatelé ukazuje stejnou hodnotu. Při výběru reportovaného období od 6. do 8. 6. 2020 zobrazí ale sloupeček s počtem nových uživatelů hodnotu 1 200. Toto číslo říká, že za zvolené období bylo osloveno 1 200 nových uživatelů, a tedy že zbylým 13 800 uživatelům byla reklama zobrazena mezi 1. a 5. 6. 2020.

Frekvence zobrazení Ø

Tato metrika udává průměrný počet zobrazení reklamy jednomu uživateli ve zvoleném období. Jedná se o podíl zobrazení reklamy k počtu unikátních uživatelů.

Metrika je dostupná:

 • U kampaní aktivních pouze v Obsahové síti.
 • Při výběru jednoho dne – zobrazí průměrnou frekvenci zobrazení reklamy za daný den.
 • Při výběru období od začátku kampaně – zobrazí průměrnou frekvenci zobrazení reklamy za celý běh kampaně.
 • Pro období od 1. 1. 2020.

Při výběru pouze části období běhu kampaně (např. 3.–⁠7. dne) bude pole s hodnotou proškrtnuté.

Win rate

Tato metrika udává procentuální podíl případů, kdy sestava v aukci vyhrála a zobrazila se, vůči celkovému počtu aukcí, kterých se v Skliku zúčastnila. Win rate slouží k optimalizaci sestav z hlediska procentuální úspěšnosti zobrazení tak, aby výsledky co nejlépe plnily cíle inzerenta.

Metrika je dostupná:

 • U kampaní aktivních pouze v Obsahové síti.
 • Sloupeček win rate je zobrazený na přehledové stránce sestav v základním nastavení.
 • Data v metrice jsou dostupná od 10. 9. 2020.

Příklad:

Sestava se zúčastnila 100 000 aukcí, z nichž jich 5 487 vyhrála. Win rate je 5,48 %.

Praktický příklad 1:

Inzerent v uživatelském rozhraní uvidí, že jeho sestava s retargetingem má win rate jenom 5 %. Zároveň má sestava nízké PNO, je tudíž velmi zisková a inzerent by chtěl zvýšit zásah a vydělat víc. Inzerent tedy zvýší bid, a druhý den vidí, že se win rate zvedl na 15 %. Inzerent je spokojený, protože má jeho kampaň větší zásah/přínos při zachování přiměřených nákladů.

Praktický příklad 2:

Inzerent v uživatelském rozhraní uvidí, že sestava má vysoký win rate 50 %. Má ale omezený rozpočet, který se rychle čerpá. Inzerent sníží bid, a druhý den vidí, že win rate klesl na 25 %. To je v pořádku, protože inzerent je i při nižším win rate schopný vyčerpat rozpočet. Inzerent je spokojený, protože se mu snížilo průměrné CPT a získal celkově více impresí.

Nejčastější dotazy

Metriky nejsou na přehledových stránkách zobrazovány automaticky. Stačí si je ale aktivovat v rámci volitelných sloupců.

Frekvence zobrazení a počet unikátních uživatelů jsou v rozhraní dostupné pouze u kampaní aktivních výhradně v Obsahové síti, a to jen pro celé období běhu kampaně (tj. období zahrnující začátek kampaně, popř. její vytvoření) nebo při výběru jednoho konkrétního dne. Zpětně jsou data dostupná od 1. 1. 2020.

Metriku průměrné frekvence zobrazení počítáme až z denních uzavřených dat, proto nejsou data pro aktuální den dostupná.

Ano, výpočet zásahu totiž probíhá v rámci 90denního časového okna, a není-li uživateli během této doby daná reklama opětovně zobrazena, je považován za nového unikátního uživatele.

Data o zásahu reklamy jsou dostupná od 1. 1. 2020, takže při výpočtu frekvence zobrazení je zohledněno pouze toto období. Pro kampaně, které se začaly vydávat před 1. 1. 2020, tak bude podíl mezi počtem zobrazení a unikátními uživateli vycházet jinak.

Příklad:

Kampaň se začala vydávat 1. 12. 2019 a do 31. 12. 2019 měla 1 000 zobrazení. Od 1. 1. 2020 do 20. 1. 2020 má kampaň dalších 1 000 zobrazení.  Pro zobrazení metrik zásahu a průměrné frekvence je potřeba zvolit reportované období od začátku kampaně, tedy od 1. 12. 2019 do 20. 1. 2020. V takovém případě pak systém deklaruje celkem 2 000 zobrazení, ovšem počet unikátních uživatelů a frekvence jsou počítány pouze za období od 1. 1. 2020, tedy z 1 000 zobrazení. V rozhraní se tak ukáže např. 500 unikátních uživatelů s frekvencí 2, což na první pohled neodpovídá právě poměru mezi počtem zobrazení a unikátními uživateli.

Počty unikátních uživatelů nelze mezi sebou sčítat, ani srovnávat na různých úrovních. Pro každou z nich (kampaň, sestava, reklama) se totiž počítá zásah samostatně.

Příklad:

Kampaň obsahuje 3 sestavy a s 15 zobrazeními zasáhla 3 unikátní uživatele s průměrnou frekvencí zobrazení 5.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_1-1.png.

Z pohledu sestav mohou být ale uživatelé osloveni různě – jednomu se mohou zobrazit všechny 3 sestavy, jinému zas pouze jedna jediná. Pro každou zobrazenou sestavu je nicméně uživatel započtený jako unikátní.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_2-1.png.

Na úrovni reklam je výše popsaný princip totožný.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je imprese_3-1.png.

Metrika win rate je uzpůsobena pro optimalizaci úspěšnosti v aukci na úrovni sestavy. Vzhledem k tomu, že kampaň může obsahovat více sestav s jinými cíli, nedává smysl win rate na úrovni kampaně zprůměrovat.

Ano, díky metrice noví uživatelé, která je dostupná pro jakékoliv časové období od 1. 1. 2020, je možné reportovat unikátní zásah nově oslovených uživatelů i za libovolně zvolený časový úsek v průběhu kampaně.

Toto je teoreticky možné v případě, že je reportováno dlouhé časové období. Frekvenci zobrazení je totiž možné pro uživatele omezit na den, potažmo týden. Pokud je pak zvolena dolní hranice (například 2 zobrazení za den), je možné, že v horizontu několika týdnů celková průměrná frekvence tuto hodnotu překoná.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.