Nápověda menu

Měření úspěšnosti

Cílem inzerce bývá kromě přivedení nových uživatelů na cílovou stránku také provedení akce uživatelem. Kterou akci potřebuje inzerent sledovat je čistě na jeho uvážení. Níže na stránce vám představujeme nástroje k tomu určené.

Statistiky

Základní statistické informace naleznete ve výpisu kampaní, sestav, reklam a klíčových slov. Detailnější pohled na statistická data pak můžete získat díky statistickému přehledu. Možnost vytvořit podrobný přehled naleznete v záložce Statistiky.

Brandové kampaně

Pro vyhodnocení výkonu kampaní, jejichž primárním cílem není prodej, ale oslovení relevantních cílových skupin, využijte následující metriky: Unikátní uživatelé – zásah reklamy, Noví uživatelé, Frekvence zobrazení Ø, Win rate.

Konverze

Cílem inzerce je zpravidla kromě přivedení nových uživatelů na cílovou stránku také provedení akce uživatelem, která má pro inzerenta určitý význam.

Ztracená zobrazení

Ve statistických reportech a v inzerentském rozhraní naleznete u kampaní (jen u aktivních ve vyhledávací síti), sestav a klíčových slov informace o tzv. ztracených zobrazeních, které vám mohou pomoci v analýze důvodů, proč se vaše kampaň nezobrazuje na všechny dotazy, které by ji měly při správném nastavení spustit.

Sloupec „Kvalita“

Ve statistických reportech a v inzerentském rozhraní naleznete u kampaní (pouze těch aktivních ve Vyhledávací síti), sestav a klíčových slov informaci o tzv. Kvalitě, která nabízí informaci o tom, jak si vedla obsažená klíčová slova v konkurenci s ostatními inzerenty.

Sledovací URL

Jestliže zaznamenáváte a sledujete návštěvnost vašich stránek prostřednictvím serverového logu, některého z měřících systémů (Google Analytics, apod.) nebo vlastního algoritmu, je zapotřebí pro rozlišení uživatelů ze zdroje Sklik označkovat cílové URL adresy všech reklam.

Automatické tagování

Nástroj pro automatické tagování cílových URL naleznete v nástrojové liště v inzerentském rozhraní Skliku.

Dynamické proměnné URL

Tyto proměnné lze použít v nástroji pro automatické tagování cílových URL nebo samostatně vložené do vašich cílových URL reklam, klíčových slov i rozšíření Sklik Odkazy.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.