Nápověda menu

Nastavení kampaní

Rozpočet kampaně

≫ Podrobnější informace – jak správně nastavit denní rozpočet

Denní rozpočet

Je maximální částka, kterou jste ochotni utratit za jeden den. Po jeho vyčerpání se reklamy kampaně přestanou zobrazovat. Denní rozpočet je možné kdykoliv změnit.

Pokud vaše kampaň v daný den vyčerpá denní rozpočet, zobrazování reklamy můžete znovu aktivovat navýšením denního rozpočtu.

Nastavení rozpočtu kampaně

Celkový rozpočet

Ode dne jeho nastavení určuje výši celkové útraty, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně. Pro obnovení je nutné vynulovat odečet nebo zrušit omezení smazáním hodnoty Celkový rozpočet.

Pozor:

Nenastavujte celkový rozpočet kampaně, který by byl nižší než-li nastavený denní rozpočet. Rozpočet kampaně by se mohl přečerpat, nebo by se váš kredit na účtu mohl dostat do mínusu.

Nastavení celkového rozpočtu kampaně

Doba platnosti kampaně

Datum začátku a konce kampaně slouží pro odložení začátku a určení konce zobrazování dané kampaně. Začátek nebo konec kampaně můžete nastavit nezávisle na sobě.

Datum konce kampaně definuje poslední den výdeje kampaně.

Datum konce kampaně: Jedná se o den, po který se ještě inzerce z kampaně vydávat .

Nastavení platnosti kampaně od – do

Celkový počet prokliků definuje hranici, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně. Pro obnovení je nutné vynulovat odečet nebo zrušit omezení smazáním hodnoty Celkový počet prokliků.

Nastavení ukončení kampaně po x proklicích

Telefonní číslo/Click2Call (Vyhledávací kampaň)

≫ Podrobnější informace – Click2Call

Po vyplnění telefonního čísla bude umožněno zobrazit u textových reklam na mobilních telefonech tlačítko přímého volání.

Nastavení telefonního čísla

Rozšíření o adresu (Vyhledávací kampaň)

≫ Podrobnější informace – rozšíření o adresu zápisem na Firmy.cz

Své reklamy můžete rozšířit o adresu firmy nebo prodejny propojením s firemním zápisem na Firmy.cz. Rozšíření o adresu se u textových reklam zobrazuje pouze ve Vyhledávací síti.

Nastavení rozšíření o adresu

Volba regionu

≫ Podrobnější informace – jak funguje volba regionu

Reklamní systém Sklik vám umožňuje zacílit reklamu podle místa vašeho zájmu pomocí Volby regionu.

Nastavení regionu

Frekvence zobrazení reklamy (Obsahová kampaň)

≫ Podrobnější informace – jak pracovat s frekvencí zobrazení

Inzerenti, kteří využívají platební model CPT, dosáhnou nastavením Frekvence zobrazení reklamy optimální balance mezi zapamatováním reklamního sdělení uživatelem díky více zobrazením a úsporou nákladů. Po impresi doporučené jako strop se inkrementální přínos opakovaného sdělení zpravidla rychle snižuje.

Výchozím nastavením maximálního počtu zobrazení vaší reklamy jednomu uživateli za den je 10.

Stejně tak je tomu u všech sestav, tedy výchozím nastavením je max 10 zobrazení.

Maximální počet zobrazení reklam 1 uživateli

Časové plánování

≫ Podrobnější informace – jak správně pracovat s časovým plánováním

Prostřednictvím Časového plánování máte možnost určit časový interval, ve kterém se (ne)má vaše kampaň zobrazovat. Rovněž můžete procentuálně navýšit či snížit maximální cenu za proklik CPC nebo cenu za tisíc zobrazení CPT u sestav a klíčových slov v daném období.

Nastavení časového plánování kampaně

Způsob střídání reklam

≫ Podrobnější informace – jak Sklik vypočítává střídání reklam

Způsob, jakým se mají střídat reklamy v rámci sestavy, máte možnost zvolit v Nastavení kampaně, pro kterou bude platný napříč všemi jejími sestavami. Toto nastavení se aplikuje i na šablony pro Dynamický banner a Dynamický retargeting v produktových kampaních v Obsahové síti.

Nastavení způsobu střídání reklam
  • Optimalizovaně dle CTR – reklama s vyšším CTR je ve vyhledávání vidět častěji než reklama s nižším CTR. Na konkrétní poměr zobrazení má vliv rozdílnost CTR reklam a počet naměřených statistických dat.
  • Optimalizovaně dle CPA – při střídání reklam jsou preferovány reklamy s nižší cenou za získání jedné konverze (CPA). Rozdíl v počtu zobrazení reklam z jedné sestavy opět ovlivňuje počet naměřených statistických dat a výše konverzního poměru jednotlivých reklam.
  • Optimalizovaně dle PNO – toto nastavení preferuje při výběru reklam ze sestavy reklamy s nižším přepočteným podílem nákladů na obratu (PNO).

Aby mohla optimalizace správně fungovat, potřebuje reprezentativní množství nasbíraných dat. V případě optimalizace na PNO a CPA se jedná řádově o jednotky konverzí. 

Pokud systém nemá k dispozici naměřené konverze, nebo hodnoty konverzí, pak se místo optimalizace dle PNO pokusí optimalizovat CPA popřípadě dle CTR či rovnoměrně, pokud nejsou ani žádné prokliky. 

Odhady se stávají přesnější s množstvím nasbíraných dat a tedy nepoměr zobrazení ve výdeji jednotlivých reklam bude vyšší ve prospěch nejlepší reklamy. A protože model data vyhodnocuje podle jejich stáří, je pro přesnější fungování podstatnější počet získaných dat v rámci posledního týdne, potažmo měsíce, než data nasbírané historicky dlouhodobě běžící kampaně.

Způsob zpoplatnění – CPC/CPT

Pokud se vaše kampaň zobrazuje v Obsahové síti, máte možnost vybrat si ze dvou způsobů úhrady, tedy mezi výchozí platbou za proklik CPC, nebo platbou za 1000 zobrazení CPT.

Ve Vyhledávací síti je možnost pouze volby platbou za proklik CPC.

Způsob zpoplatnění kampaně

Cílení na zařízení

≫ Podrobnější informace – jak správně pracovat s cílením na zařízení

Pomocí multiplikátorů cenových nabídek můžete snadno zvyšovat nebo snižovat nastavené maximální ceny za proklik a ceny za tisíc zobrazení dle typu zařízení.

Nastavení multiplikátorů cenových nabídek pro jednotlivá zařízení

Kopírování nastavení kampaně

Vedle možnosti Uložit nastavení, můžete využít variantu Uložit a kopírovat nastavení. Tato varianta vám pomůže přenést nastavené hodnoty (regionální cílení, časové plánování, atd.) do jiných kampaní snadno a rychle.

Možnost zkopírovat nastavení kampaně

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.