Nápověda menu

Nastavení kampaní

Rozpočet kampaně

≫ Podrobnější informace – jak správně nastavit denní rozpočet

Denní rozpočet

Je maximální částka, kterou jste ochotni utratit za jeden den. Po jeho vyčerpání se inzeráty kampaně přestanou zobrazovat. Denní rozpočet je možné kdykoliv změnit.

Pokud vaše kampaň v daný den vyčerpá denní rozpočet, zobrazování reklamy můžete znovu aktivovat navýšením denního rozpočtu.

Nastavení rozpočtu kampaně

Celkový rozpočet

Ode dne jeho nastavení, určuje výši celkové útraty, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně. Pro obnovení je nutné vynulovat odečet nebo zrušit omezení smazáním hodnoty Celkový rozpočet.

Pozor:

Nenastavujte celkový rozpočet kampaně, který by byl nižší než-li nastavený denní rozpočet. Rozpočet kampaně by se mohl přečerpat, nebo by se váš kredit na účtu mohl dostat do mínusu.

Nastavení celkového rozpočtu kampaně

Doba platnosti kampaně

Datum začátku a konce kampaně slouží pro odložení začátku a určení konce zobrazování dané kampaně. Začátek nebo konec kampaně můžete nastavit nezávisle na sobě.

Datum konce kampaně definuje poslední den výdeje kampaně.

Datum konce kampaně: Jedná se o den, po který se ještě inzerce z kampaně vydávat .

Nastavení platnosti kampaně od – do

Celkový počet prokliků definuje hranici, po jejímž dosažení se pozastaví zobrazování kampaně. Pro obnovení je nutné vynulovat odečet nebo zrušit omezení smazáním hodnoty Celkový počet prokliků.

Nastavení ukončení kampaně po x proklicích

Telefonní číslo/Click2Call (Vyhledávací kampaň)

≫ Podrobnější informace – Click2Call

Po vyplnění telefonního čísla bude umožněno zobrazit u textových inzerátů na mobilních telefonech tlačítko přímého volání.

Nastavení telefonního čísla

Rozšíření o adresu (Vyhledávací kampaň)

≫ Podrobnější informace – rozšíření o adresu zápisem na Firmy.cz

Reklamní systém Sklik vám umožňuje zacílit reklamu podle místa vašeho zájmu pomocí Rozšíření inzerátu o adresu.

Nastavení rozšíření o adresu

Volba regionu

≫ Podrobnější informace – jak funguje volba regionu

Reklamní systém Sklik vám umožňuje zacílit reklamu podle místa vašeho zájmu pomocí Volby regionu.

Nastavení regionu

Frekvence zobrazení reklamy (Obsahová kampaň)

≫ Podrobnější informace – jak pracovat s frekvencí zobrazení

Inzerenti, kteří využívají platební model CPT, dosáhnou nastavením Frekvence zobrazení reklamy optimální balance mezi zapamatováním reklamního sdělení uživatelem díky více zobrazením a úsporou nákladů. Po impresi doporučené jako strop se inkrementální přínos opakovaného sdělení zpravidla rychle snižuje.

Výchozím nastavením maximálního počtu zobrazení vaší reklamy jednomu uživateli za den je 10.

Stejně tak je tomu u všech sestav, tedy výchozím nastavením je max 10 zobrazení.

Maximální počet zobrazení reklam 1 uživateli

Časové plánování

≫ Podrobnější informace – jak správně pracovat s časovým plánováním

Prostřednictvím Časového plánování máte možnost určit časový interval, ve kterém se (ne)má vaše kampaň zobrazovat. Rovněž můžete procentuálně navýšit či snížit maximální cenu za proklik CPC, či cenu za tisíc zobrazení CPT u sestav a klíčových slov v daném období.

Nastavení časového plánování kampaně

Způsob střídání inzerátů

Způsob, jakým se mají střídat inzeráty v rámci sestavy, máte možnost zvolit v Nastavení kampaně, pro kterou bude platný napříč všemi jejími sestavami.

Nastavení způsobu střídání reklam
  • Rovnoměrně – rovnoměrné střídání inzerátů zobrazuje všechny inzeráty ze sestavy zcela rovnoměrně. Hodí se jej tedy použít ve chvíli, kdy potřebujete co nejrychleji porovnávat výkonnost jednotlivých inzerátů.
  • Optimalizovaně dle CTR – inzerát s vyšším CTR je ve vyhledávání vidět častěji než inzerát s nižším CTR. Na konkrétní poměr zobrazení má vliv rozdílnost CTR inzerátů a počet naměřených statistických dat.
  • Optimalizovaně dle CPA – při střídání inzerátů jsou preferovány inzeráty s nižší cenou za získání jedné konverze (CPA). Rozdíl v počtu zobrazení inzerátů z jedné sestavy opět ovlivňuje počet naměřených statistických dat a výše konverzního poměru jednotlivých inzerátů.
  • Optimalizovaně dle PNO – toto nastavení preferuje při výběru inzerátů ze sestavy inzeráty s nižším přepočteným podílem nákladů na obratu (PNO).

Algoritmus střídání dle konverzního poměru, resp. PNO, optimalizuje výdej tak, aby odhalil inzerát s nejvyšším konverzním poměrem, resp. nejnižším PNO, a následně jej upřednostňoval před ostatními inzeráty.

  • Pokud sestava konverze s udanou hodnotou neměří, nebo žádné dosud nenastaly, algoritmus usiluje o optimalizaci CTR.
  • Pokud dosud nenastaly ani kliky, inzeráty se střídají rovnoměrně.

S rostoucím množstvím nasbíraných statistik jsou odhady přesnější, a tedy nepoměr zobrazení ve výdeji jednotlivých inzerátů vyšší, ve prospěch nejlepšího inzerátu.

Způsob zpoplatnění – CPC/CPT

Pokud se vaše kampaň zobrazuje v Obsahové síti, máte možnost vybrat si ze dvou způsobů úhrady, tedy mezi výchozí platbou za proklik CPC, nebo platbou za 1000 zobrazení CPT.

Ve Vyhledávací síti je možnost pouze volby platbou za proklik CPC.

Způsob zpoplatnění kampaně

Cílení na zařízení

≫ Podrobnější informace – jak správně pracovat s cílením na zařízení

Pomocí multiplikátorů cenových nabídek můžete snadno zvyšovat nebo snižovat nastavené maximální ceny za proklik a ceny za tisíc zobrazení dle typu zařízení.

Nastavení multiplikátorů cenových nabídek pro jednotlivá zařízení

Kopírování nastavení kampaně

Vedle možnosti Uložit nastavení, můžete využít variantu Uložit a kopírovat nastavení. Tato varianta vám pomůže přenést nastavené hodnoty (regionální cílení, časové plánování, atd.) do jiných kampaní snadno a rychle.

Možnost zkopírovat nastavení kampaně

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.