Nápověda menu

Vyhledávací síť

Reklamy se zobrazují na českém vyhledávači Seznam.cz.

V ČR se jedná o důležitý zdroj návštěvnosti.

Inzerovat zde můžete pomocí Textových reklam a Produktových inzerátů.

Textové reklamy

Textové reklamy

Doporučujeme nastavit podle toho, jak vaši nabídku uživatelé hledají nebo by hledat mohli. Využijte možnosti cílit na úzce související a konkrétně zaměřená slovní spojení.

Produktové inzeráty

Produktové inzeráty

Abyste dosáhli maximálního pokrytí nákupních dotazů ve vyhledávání na Seznam.cz prostřednictvím produktové inzerce, je třeba inzerovat i na službě Zboží.cz. V části výsledků vyhledání se místo Produktových inzerátů Skliku zobrazují právě inzeráty Zboží.cz. Kampaně s Produktovými inzeráty Skliku se během léta 2022 postupně přestanou zobrazovat. Dříve je nezastavujte.

Využívají stávající nabídkový feed pro Zboží.cz. Nastavení Skliku je přesné i snadné. Cílem produktových inzerátů je zkrátit cestu našich uživatelů k hledanému a usnadnit jim tak pohyb po internetu. 

Textové reklamy a Produktové inzeráty ve vyhledávání jsou velmi efektivní, protože umožňují oslovit uživatele, kteří aktivně vyhledávají konkrétní informace, výrobek nebo službu. Uživatelům se tak zobrazují reklamy, které souvisí s tím, o co svým vyhledáváním projevují zájem.

Příklad:

Při hledání slova „dětské hračky“ se ve výsledcích vyhledávání zobrazí cílená reklama s nabídkou prodeje dětských hraček. Uživatel hledající konkrétní dětskou hračku pak může vybírat z relevantní nabídky a na cílové stránce ihned uskutečnit nákup.

Reklama ve Vyhledávací síti

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.