Nápověda menu

Vyhledávací síť

Reklamy se zobrazují na českém vyhledávači Seznam.cz.

V ČR se jedná o důležitý zdroj návštěvnosti.

Inzerovat zde můžete pomocí Textových reklam a inzerce na Zboží.cz.

Abyste dosáhli maximálního pokrytí nákupních dotazů ve vyhledávání na Seznam.cz je třeba inzerovat na službě Zboží.cz.

Můžete využít možnosti inzerce na Zboží.cz prostřednictvím Skliku.

Textové reklamy

Textové reklamy

Doporučujeme nastavit podle toho, jak vaši nabídku uživatelé hledají nebo by hledat mohli. Využijte možnosti cílit na úzce související a konkrétně zaměřená slovní spojení.

Textové reklamy ve vyhledávání jsou velmi efektivní, protože umožňují oslovit uživatele, kteří aktivně vyhledávají konkrétní informace, výrobek nebo službu. Uživatelům se tak zobrazují reklamy, které souvisí s tím, o co svým vyhledáváním projevují zájem.

Zboží.cz

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.