Nápověda menu

Sloupec Kvalita

Ve statistických reportech a v inzerentském rozhraní naleznete u kampaní (pouze těch aktivních ve Vyhledávací síti), sestav a klíčových slov informaci o tzv. Kvalitě, která nabízí informaci o tom, jak si vedla obsažená klíčová slova v konkurenci s ostatními inzerenty.

Sloupec kvalita

Systém počítá Kvalitu tak, že ve všech aukcích, kterých se účastní vaše klíčová slova, zaznamenává jakého hodnocení by dosáhlo vaše klíčové slovo v porovnání se všemi ostatními slovy účastnícími se téže aukce, pokud by v aukci nebyla přítomná finanční složka, ale pouze úspěšnost vašeho klíčového slova – relevance klíčového slova vůči dotazu uživatele a reklamě a reálné míře prokliku proti očekávané míře prokliku dané reklamní pozici v rámci výsledků.

  • Metriku prezentuje interval celých čísel 1 – 10, kdy 10 je nejlepší hodnocení a 1 nejhorší.
  • Kvalita je pouze informativního charakteru a nemá přímý vliv na pozici reklamy.
  • Z výše uvedeného vyplývá, že ve vysoce konkurenčních segmentech je obecně složitější dosáhnout nadprůměrného hodnocení klíčových slov (více než 5).
  • Metriku Kvalita nezaměňujte s hodnotou Skóre kvality, kterou používá Google Ads a funguje na jiném principu.

Nejpřesnější představu o kvalitě vašich kampaní získáte na té nejnižší úrovni – u klíčových slov. Metrika je dostupná také u sestav a kampaní, ale jde o souhrnné hodnocení všech obsažených klíčových slov, což může snižovat vypovídací schopnost této statistiky.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.