Nápověda menu

Retargeting

Retargeting je funkce systému Sklik určená k oslovení uživatelů, kteří již jednou navštívili vaše stránky. Díky tomuto nástroji můžete svou reklamu zacílit na uživatele, kteří:

 • Prohlíželi Vaše stránky s nabídkou produktů či služeb, ale neuskutečnili žádný nákup nebo nákup nedokončili.
 • Zakoupili nějaký produkt či službu a vy jim následně chcete nabízet k těmto produktům příslušenství nebo jiné poprodejní/doplňkové služby (například hry k zakoupené herní konzoli).
 • Pravděpodobně budou nákup opakovat (například majitelé domácích mazlíčků, kteří jim pravidelně kupují krmivo nebo uživatelé kontaktních čoček).
 • Navštívili Váš informační web a nyní jim chcete nabídnout produkt či službu.
 • Použili časově omezenou bezplatnou verzi Vašeho produktu/služby a vy jim chcete nabídnout plnou, placenou verzi.

Na své stránky umístíte retargetingový kód Sklik. Náš reklamní systém si díky retargetingovému kódu zapamatuje, které URL každý konkrétní uživatel Vašeho webu navštívil. Vy si pak vytvoříte seznamy uživatelů, kteří navštívili ty URL, jež jsou pro Vás obchodně zajímavá a těmto seznamům přiřadíte odpovídající reklamní sestavy Sklik. Ty jsou poté uživatelům zobrazovány v naší Obsahové síti (Novinky.cz, Sport.cz, Prozeny.cz a dalších více než 3 000 webů).

Funkci Sklik Retargeting naleznete v záložce Nástroje.

Retargetingové seznamy – Vytváření cílových skupin uživatelů

Skupiny uživatelů, kteří navštívili konkrétní stránky a na které chcete zacílit svou reklamu se v Skliku nazývají retargetingové seznamy. Seznam vytvoříte kliknutím na tlačítko „Vytvořit seznam“.

Ukázka retargtingového seznamu
 • Zvolte si název retargetingového seznamu.
 • Trvání členství – zde určíte, jak dlouho bude uživatel od návštěvy určité URL v seznamu zahrnut. S každou novou návštěvou uživatele, která odpovídá definici seznamu / kombinace se jeho členství v seznamu obnovuje. Délka členství může být v rozsahu 1 – 540 dní. Základní doporučená hodnota je 30 dní. Pokud chcete cílit déle, zvažte velmi pečlivě, zda tím uživatele nebudete zbytečně obtěžovat a nesnížíte tak efektivitu svojí reklamy.
 • Počáteční velikost retargetingového seznamu – zvolte si, zda chcete začít s prázdným seznamem, nebo zda chcete zahrnout i minulé návštěvníky. V prvním případě budete cílit na uživatele, kteří přišli na vybraná URL až po vytvoření seznamu. Při zahrnutí minulých návštěvníků pak budete cílit i na uživatele, kteří stránky navštívili před vytvořením seznamu a to zpětně dle trvání členství, které jste nastavili v předchozím kroku (podmínkou je, že v daném období musel být na stránkách již umístěn retargetingový kód).
 • Zahrnout návštěvníky na všech URL s kódem – tato volba slouží k vytvoření seznamu, který obsáhne všechna URL Vašeho webu bez toho, abyste museli jednotlivé URL vypisovat podmínkami.

Víte, že máte možnost využít retargeting na firemní profily? Inzerenti mají možnost cílení pomocí Retargetingu na návštěvníky svého profilu na Firmy.cz, nejnavštěvovanějho katalogu firem na českém internetu.

Podmínky seznamu

Samotné vytváření seznamu probíhá pomocí definování URL, které uživatelé navštívili. Tato definice může být velice jednoduchá, například typu zahrň do seznamu návštěvníky, kteří navštívili URL jež obsahuje řetězec „lcd-televizory“, ale podmínky je možné i kombinovat a navzájem omezovat. Je možné použít podmínky „obsahuje, neobsahuje, je rovno, není rovno, začíná na, nezačíná na, končí, nekončí“.

Další podmínky přidáte kliknutím na tlačítko „Přidat podmínku“.

Pokud je to možné, nepoužívejte podmínku „je rovno“. Při jejím použití je velmi snadné udělat chybu. Řetězec musí odpovídat zcela přesně, vč. např. zpětného lomítka za URL. Ve většině případů je možné ji nahradit jednou či více podmínkami „obsahuje“.

Do URL stránky potvrzující objednávku na Vašem webu vkládejte také kód, podle kterého budete schopni rozlišit, jaký typ zboží či služby uživatel zakoupil. Retargetingové cílení tak můžete zpřesnit tím, že vyřadíte uživatele, kteří nákup realizovali, ale zakoupili jiný typ zboží, než který jim chcete nabízet.

Pokud používáte v URL hodnoty parametrů a chcete s jejich pomocí vytvořit podmínku, zadejte hodnotu každého parametru jako samostatnou podmínku. Při překladu vaší URL totiž není možné dodržet pořadí parametrů a pokud byste je všechny zahrnuli pouze do jedné podmínky, pravděpodobně by nebyla funkční.

Aktivní / Pozastavený / Smazaný stav

 • Stav „Aktivní“ znamená, že do seznamu jsou na základě definovaných podmínek přibíráni další uživatelé, tak jak navštěvují odpovídající URL.
 • Stav „Pozastavený“ říká, že v seznamu zůstávají uživatelé splňující jeho podmínky, ale noví již nabíráni nejsou.
 • Stavem „Smazaný“ dojde k nevratnému odebrání seznamu z příslušných sestav.

Stavy můžete přepnout přímo kliknutím na tlačítko před zobrazovaným stavem (sloupec Stav). Dále lze vybrat v checkboxu daný RTG seznam a kliknout na modré tlačítko „Vybrané“ a zvolit požadovaný stav.

Stav RTG seznamu
Stav RTG seznamu – Vybrané

Retargetingové kombinace – Pokročilé vytváření cílových skupin

V některých případech možná budete potřebovat vytvořit složitější kombinace podmínek, než jsou ty, které můžete vytvořit pomocí seznamu. Pro tyto případy slouží retargetingové kombinace. Chcete-li vytvořit kombinaci seznamů, klikněte na tlačítko „Vytvořit novou kombinaci“.

Příklad: Chcete cílit nabídku příslušenství na uživatele, kteří si před týdnem zakoupili nějaký produkt. Cílit na ně chcete po dobu jednoho týdne.

Vytvoříte dva seznamy, jeden bude zahrnovat uživatele, kteří zakoupili produkt s časovou platností 7 dní a druhý taktéž, ale s časovou platností 14 dní. Poté vytvoříte kombinaci, která bude zahrnovat zákazníky, kteří se ocitli ve 14 denním seznamu a zároveň nejsou v 7 denním.

Ukázka retargetingové kombinace

Přiřazení seznamu / Kombinace k reklamní sestavě

V okamžiku, kdy máte vytvořené seznamy a kombinace, které chcete použít, je třeba je přiřadit příslušné reklamní sestavě. Přiřazení se provádí v záložce Retargeting v detailu sestavy.

Ukázka přiřazení seznamu / kombinace

Požadovaný seznam či kombinaci přiřadíte sestavě tlačítkem „Přidat seznamy / kombinace“.

Pokud chcete seznam od sestavy odebrat, použijte standardní ikonku Odebrat v pravé části přehledu seznamů přiřazených sestavě.

Seznam je také možné v rámci sestavy pozastavit (ikonka Pozastavit v pravé části přehledu seznamů přiřazených sestavě). V takovém případě bude pozastaveno zobrazování reklamy na retargeting v rámci této konkrétní sestavy, všude jinde zůstane seznam / kombinace aktivní.

Minimální počet uživatelů v RTG seznamu je 30. Při nižší hodnotě nedochází k výdeji reklamy.

Nastavení frekvence zobrazování

V nastavení kampaně, případně u nastavení sestavy můžete kromě CPC zvolit kolikrát za den se má reklama maximálně zobrazit jednomu uživateli. Výchozí hodnota počtu zobrazení jednomu uživateli za den je 10 a maximální hodnota je 30.

Nastavení frekvence zobrazení

Doporučujeme velmi pečlivě zvážit, jakou hodnotu stanovíte, protože v případě retargetingových reklam mohou někteří uživatelé vnímat časté zobrazování reklamy negativně.

Vyloučení uživatelů z cílení

Užitečným nástrojem pro zvýšení efektivity reklamních kampaní je vylučování uživatelů z cílení, typicky například těch, kteří již nakoupili. U kampaně i sestavy naleznete vedle možnosti vyloučit klíčová slova také volbu „Vyloučené seznamy/kombinace“. Zde si jednoduše zvolíte seznam, jehož uživatele chcete z cílení reklamy vyloučit.

Vyloučení na úrovni kampaně má vyšší prioritu, než na úrovni sestavy. Pozor tedy, pokud vyloučíte nějaký seznam na úrovni kampaně a přidáte jej naopak k sestavě, reklama se uživatelům v seznamu zobrazovat nebude.

Pokud u sestavy/kampaně vyloučíte seznam, uživateli v seznamu vůbec není vydávána inzerce pro danou sestavu/kampaň v obsahové síti. Snadno tak můžete zvyšovat efektivitu svých reklam v obsahové síti, například již výše zmíněným vyloučením konvertujících uživatelů.

Vyloučení retargetingových seznamů je funkční jak pro obsahovou, tak vyhledávácí síť.

Ukázka vyloučených seznamů / kombinací

Pokud využijete více typů cílení, nezapomeňte si přečíst o tom, jak mezi sebou tato cílení fungují. Více se dozvíte na stránce kombinace typů cílení.

Filtrování retargetingových seznamů

Díky funkci filtrování můžete snadno vyhledávat retargetingové seznamy.

Filtrovat můžete pomocí několika podmínek.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.