Nápověda menu

Doporučení pro psaní úspěšných textových reklam

1) shoda klíčového slova a dotazu

 • přesnější shoda přispívá k relevanci
 • vyplatí se procházet logy dotazů klíčových slov ve volné shodě a doplňovat přesnější klíčová slova
 • víceznačná slova je lepší rozšířit o kontext určující konkrétní význam, nebo použít vylučující klíčová slova

2) lexikální a tématická shoda textu reklamy s dotazem

 • výskyt slov dotazu v textu reklamy přispívá k relevanci
 • je vyžadována alespoň tématická podobnost reklamy a dotazu

3) sémantické pokrytí dotazu textem reklamy

 • čím více slov dotazu má sémanticky podobný protějšek v textu reklamy, tím lépe
 • podobnost plnovýznamových slov má větší váhu než podobnost obecných slov
 • podobnost vzácnějších slov má větší váhu než podobnost častých slov

4) sémantické pokrytí textu reklamy dotazem

 • příliš mnoho nesouvisejících slov v textu reklamy obvykle snižuje její relevanci

5) komerčnost a hledanost slov a slovních spojení

 • často hledaná komerční slova zvyšují relevanci
 • reklama na nekomerční klíčová slova může mít nízkou relevanci i v případě jinak dobré shody – v tom případě je lepší přesněji zacílit a doplnit klíčové slovo o komerční modifikátor

6) přítomnost dynamické náhrady v textu reklamy

 • dynamicky vložené klíčové slovo do textu reklamy nemusí nutně zvýšit relevanci, pokud je to jediná informace v reklamě přímo související s dotazem

7) souvislost viditelné URL s dotazem

 • výskyt slov dotazu ve viditelné URL obvykle přispívá k relevanci
 • výskyt souvisejícího slova v doméně by měl mít větší váhu, než výskyt v cestě za lomítkem

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.