Nápověda menu

Textové inzeráty

Textové inzeráty se zobrazují ve Vyhledávací síti po zadání vyhledávacího dotazu uživateli internetu.

K výdeji textového inzerátu dochází ve chvíli, kdy je zjištěna shoda zvoleného klíčového slova v sestavě a zadaného dotazu uživatelem.

Textový inzerát ve výdeji

Z čeho se textový inzerát skládá

Z čeho se inzerát skládá
Vyplnění jednotlivých položek inzerátu
 • Cílová URL (max. 1024 znaků) – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerát dostane
 • Titulek 1 (max. 30 znaků)
 • Titulek 2 (max. 30 znaků)
 • Viditelná URL – skládá se z automaticky načtené domény (Cílové URL (vč. subdomén) a ze dvou Cest). Ty mohou obsahovat název podstránky nebo slova úzce související s obsahem cílové stránky.
 • Cesty (dvě pole po max. 15 znacích) – podporuje dynamické proměnné {Keyword:} a umožňuje použití diakritiky. Vyplnění je nepovinné. Pokud je vyplněno pole Cesta 2, je vyplnění pole Cesta 1 povinné. Pole nemůže obsahovat některé speciální znaky.
 • Popisek 1 (max. 90 znaků) – prostor pro delší reklamní sdělení

Volitelné položky

 • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.
Měřící šablona

Proměnné pro měřicí šablonu

Cílovou URL reklamy je možné do Měřicí šablony zadat ve formě proměnné. K dispozici je několik variant:

 • {lpurl} – Parametr, který vkládá Cílovou URL. Musí se jednou escapovat.
 • {lpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
 • {unescapedlpurl} – Nekódovaná cílová URL
 • {escapedlpurl} – Kódovaná cílová URL. Kódují se znaky :, /, ?, = a %
 • {escapedlpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.

Příklad {lpurl}:
Měřicí šablona: http://www.mericiserver.com/?url={lpurl}
Cílová URL (z reklamy): https://domena.cz/dorty-pro-deti/
URL prokliku: http://www.mericiserver.com/?url=https%3A//domena.cz/dorty-pro-deti/%26id%3D5

Pokud použijete externí měřící šablonu, zkontrolujte si zda je cílová URL po prokliku správná a zda se správně započítávají zobrazení a prokliky. V případě užití měřící šablony negarantujeme správné započítávání statistik a funkčnost prokliku na cílovou URL.

Textové inzeráty jsou podporovány v importu i exportu kampaní.

Sklik podporuje v omezené míře i Titulek 3 a Popisek 2. Mohou se zobrazit ve vyhledávání na Seznam.cz na brandové dotazy (dotazy související s konkrétní značkou). Zadat je můžete prostřednictvím volitelných položek v detailu reklamy nebo prostřednictvím importu.

V těchto polích však nelze v účtu vyhledávat a nelze je prostřednictvím importu aktualizovat.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.