Nápověda menu

Textové reklamy

Textové reklamy se zobrazují ve Vyhledávací síti po zadání vyhledávacího dotazu uživateli internetu.

K výdeji textové reklamy dochází ve chvíli, kdy je zjištěna shoda zvoleného klíčového slova v sestavě a zadaného dotazu uživatelem.

Textová reklama ve výdeji

Z čeho se textová reklama skládá

Z čeho se reklama skládá
Vyplnění jednotlivých položek reklamy
 • Cílová URL (max. 1024 znaků) – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na reklamu dostane
 • Titulek 1 (max. 30 znaků)
 • Titulek 2 (max. 30 znaků)
 • Viditelná URL – skládá se z automaticky načtené domény (Cílové URL (vč. subdomén) a ze dvou Cest). Ty mohou obsahovat název podstránky nebo slova úzce související s obsahem cílové stránky.
 • Cesty (dvě pole po max. 15 znacích) – podporuje dynamické proměnné {Keyword:} a umožňuje použití diakritiky. Vyplnění je nepovinné. Pokud je vyplněno pole Cesta 2, je vyplnění pole Cesta 1 povinné. Pole nemůže obsahovat některé speciální znaky.
 • Popisek 1 (max. 90 znaků) – prostor pro delší reklamní sdělení

V případě delších textů a použití mnoha širokých znaků se může stát (zejména na mobilu), že Popisek 2 nebude uživateli v reklamě zobrazený celý.

Volitelné položky

Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.

Proměnné pro měřicí šablonu

Cílovou URL reklamy je možné do Měřicí šablony zadat ve formě proměnné. K dispozici je několik variant:

 • {lpurl} – Parametr, který vkládá Cílovou URL. Musí se jednou escapovat.
 • {lpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.
 • {unescapedlpurl} – Nekódovaná cílová URL.
 • {escapedlpurl} – Kódovaná cílová URL. Kódují se znaky :, /, ?, = a %.
 • {escapedlpurl+2} – Dvojnásobně kódovaná cílová URL. Hodí se v případě, že používáte řetězec přesměrování.

Příklad {lpurl}:
Měřicí šablona: http://www.mericiserver.com/?url={lpurl}
Cílová URL (z reklamy): https://domena.cz/dorty-pro-deti/
URL prokliku: http://www.mericiserver.com/?url=https%3A//domena.cz/dorty-pro-deti/%26id%3D5

Pokud použijete externí měřicí šablonu, zkontrolujte si zda je cílová URL po prokliku správná a zda se správně započítávají zobrazení a prokliky. V případě užití měřicí šablony negarantujeme správné započítávání statistik a funkčnost prokliku na cílovou URL.

Textové reklamy jsou podporovány v importu i exportu kampaní.

Responzivní reklamy Google Ads (RSA) umíme pomocí importu převést na textové reklamy.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.