Nápověda menu

Textové inzeráty

Textové inzeráty se zobrazují ve Vyhledávací síti po zadání vyhledávacího dotazu uživateli internetu.

K výdeji textového inzerátu dochází ve chvíli, kdy je zjištěna shoda zvoleného klíčového slova v sestavě a zadaného dotazu uživatelem.

Textový inzerát ve výdeji

Z čeho se textový inzerát skládá

Z čeho se inzerát skládá
Vyplnění jednotlivých položek inzerátu
  • Titulek 1 (max. 30 znaků)
  • Titulek 2 (max. 30 znaků)
  • Viditelná URL – skládá se z automaticky načtené domény (Cílové URL (vč. subdomén) a ze dvou Cest). Ty mohou obsahovat název podstránky nebo slova úzce související s obsahem cílové stránky.
  • Cílová URL (max. 1024 znaků) – obsahuje adresu stránky, na kterou se uživatel po kliknutí na inzerát dostane
  • Cesty (dvě pole po max. 15 znacích) – podporuje dynamické proměnné {Keyword:} a umožňuje použití diakritiky. Vyplnění je nepovinné. Pokud je vyplněno pole Cesta 2, je vyplnění pole Cesta 1 povinné. Pole nemůže obsahovat některé speciální znaky.
  • Popisek (max. 90 znaků) – prostor pro delší reklamní sdělení

Pokročilé

  • Měřicí šablona – nepovinné pole pro zadání URL s externím měřicím systémem. Toto pole vyplňují pouze uživatelé, kteří používají měřicí systém třetích stran.

Textové inzeráty jsou podporovány v importu i exportu kampaní.

Sklik podporuje v omezené míře i Titulek 3 a Popisek 2. Mohou se zobrazit ve vyhledávání na Seznam.cz na brandové dotazy (dotazy související s konkrétní značkou). Zadat je můžete prostřednictvím volitelných položek v detailu reklamy nebo prostřednictvím importu.

V těchto polích však nelze v účtu vyhledávat a nelze je prostřednictvím importu aktualizovat.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.