Nápověda menu

Zboží.cz

Inzerenti, kteří mají aktivní propojení účtu Skliku s účtem Zboží.cz si mohou nechat v rozhraní Skliku zobrazovat statistiky vybrané provozovny z připojeného účtu Zboží.cz.

Co získám se statistikami Zboží.cz v Skliku?

 • Přehled o produktové inzerci na Seznamu na jednom místě. Specialista si může přímo v rozhraní Skliku srovnat výkon Produktových inzerátů vůči objemu návštěvnosti a konverzí na Zboží.cz.
 • Možnost reportovat kampaň Zboží do Google Data Studia stejným způsobem jako kampaně Skliku.
 • Možnost jednodušeji importovat náklady za Zboží.cz pomocí Sklik skriptu pro import od Stanislava Jílka
 • Náskok do roku 2022, v jehož průběhu dojde ke sjednocení a celou produktovou inzerci budete moci ovládat z Skliku. Ta vyjde právě z této kampaně Zboží.cz. Dále v budoucnu také platbu za produktovou inzerci z jednoho místa.

Jak propojení provedu?

1. Nejdříve standardním způsobem propojíme účet v Skliku s účtem na Zboží.cz.

2. Po úspěšném propojení účtů se u nastavení propojení se Zboží.cz objeví nová možnost Spravovat provozovny.

Propojení s Zboží.cz

3. Po kliknutí na tlačítko se otevře seznam provozoven v propojeném účtu na Zboží.cz, ze kterých zvolím ty, pro které chci v Skliku zobrazovat statistiky. Výběr už není možné později změnit.
Ve výchozím nastavení se statistiky začnou do Skliku načítat od aktuálního data. Volitelně je možné toto datum posunout o něco dopředu. To se hodí např. pokud chcete statistiky ze Zboží.cz zobrazovat v Skliku až od 1. dne následujícího měsíce, abyste si připravili reporting.

4. Po uložení se v Skliku automaticky vytvoří pro každou zvolenou provozovnu nová kampaň typu Zboží.cz, která bude zobrazovat statistiky ze Zboží.cz přímo v Skliku. 

Příklady doporučeného propojení:

Co je třeba vědět?

 • Statistiky Zboží.cz se načítají vždy od nuly. Do účtu vám systém nebude přinášet historická data Zboží.cz a zpětně tak měnit součtové statistiky účtu Skliku. Data se načítají vždy zpětně za předešlý den.
 • Statistiky Zboží.cz jsou k dispozici pouze na úrovni provozovny. Zatím nejsou dostupné kategorie nebo statistiky jednotlivých nabídek.
 • Propojení může provést pouze vlastník účtu a Administrátor účtu.
 • Převtělit se do administrace Zboží.cz na nastavení kampaně může z Skliku specialista jen tehdy, pokud má příslušné právo ve Zboží.cz.
 • Statistiky jsou k dispozici pouze u e-shopů inzerujících na Zboží.cz. Jiné segmenty nejsou k dispozici.

Jak statistiky Zboží ovlivní reporting Skliku?

Statistiky v rozhraní Skliku

 • Kampaň Zboží.cz lze filtrovat pomocí typu kampaně Zboží.cz stejně jako jakýkoliv jiný typ kampaně.
Nový typ kampaně ve filtraci
 • Statistiky Zboží jsou součástí statistik Skliku a jsou zařazeny jako vyhledávání. Pro lepší přehled je v účtech s alespoň jednou kampaní typu Zboží.cz navíc k dispozici součtový řádek Celkem bez kampaní Zboží.cz.
 • Ve statistických reportech si můžete zvolit, zda budou kampaně typu Zboží.cz součástí reportů. Všechny reporty vytvořené před propojením statistik budou bez kampaní Zboží.cz.
 • Kampaně Zboží.cz nejsou součástí trendového grafu. V budoucnu kampaně Zboží součástí budou a graf bude možné plně filtrovat.

Co když žádnou provozovnu nezvolím? Nic není třeba uspěchat. V průběhu 1. pololetí roku 2022 dojde k dalšímu sjednocování inzerce Zboží.cz a Produktových inzerátů. Tou dobou pak dojde k propojení všech provozoven k Skliku. Dáme vám zavčasu vědět podrobnosti.

Statistiky v API a v Google Data Studiu

 • V API budou po propojení statistiky Zboží.cz součástí statistik za vyhledávací síť stejně jako v uživatelském rozhraní. Pokud potřebujete prozatím statistiky nadále reportovat jen za kampaně Skliku, vyfiltrujte si jen požadované typy kampaní. Případně při vytváření reportu můžete buď vypsat seznam ID kampaní, pro které report chcete připravit, nebo omezit množinu na základě jména kampaně. 
 • Google Data Studio – pokud budete chtít nadále ve statistikách vyhledávání vyčlenit pouze data za původní kampaně Skliku, můžete vybrat typy kampaní v konfiguraci účtu, příp. jednotlivých tabulek. 
Chcete vědět více o Seznam Nákupech? Přečtěte si o budoucnosti více na blogu.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.