Nápověda menu

Zboží.cz

Inzerenti, kteří mají aktivní propojení účtu Skliku s účtem Zboží.cz si mohou nechat v rozhraní Skliku zobrazovat statistiky vybrané provozovny z připojeného účtu Zboží.cz.

Pomocí kampaně typu Zboží.cz ovlivňujete ceny za proklik pro produktovou inzerci na Seznamu (Cenový rádce Zboží.cz, Zboží inzeráty, produktové upoutávky ve vyhledávání).

Co získám se statistikami Zboží.cz v Skliku?

 • Přehled o produktové inzerci na Seznamu na jednom místě. Specialista si může přímo v rozhraní Skliku srovnat výkon kampaní v Skliku vůči objemu návštěvnosti a konverzí na Zboží.cz a ve Zboží inzerátech.
 • Možnost reportovat kampaň Zboží do Looker Studia stejným způsobem jako kampaně Skliku.
 • Možnost jednodušeji importovat náklady za Zboží.cz pomocí Sklik skriptu pro import od Stanislava Jílka
 • Produktová inzerce na Seznam.cz (vyhledávání Seznam.cz, Zboží.cz, Obrázky.cz, Sbazar.cz) umožňuje zasáhnout až 64 % české internetové populace*.
 • Meziroční růst produktové inzerce ve vyhledávání po nasazení naplno v listopadu 2022 je +99 %**.
 • Nezapomeňte, že Zboží.cz není jen samotný cenový rádce na doméně Zboží.cz, ale i Zboží Inzeráty, které mohou tvořit dominantní část návštěvnosti.

* Data NetMonitor, říjen 2022

** Investice inzerentů, data Seznam.cz, 16.11.2022 – 31.12.2022

Jak propojení provedu?

1. Nejdříve standardním způsobem propojíme účet v Skliku s účtem na Zboží.cz.

2. Po úspěšném propojení účtů se u nastavení propojení se Zboží.cz objeví nová možnost Spravovat provozovny.

Propojení s Zboží.cz

3. Po kliknutí na tlačítko se otevře seznam provozoven v propojeném účtu na Zboží.cz, ze kterých zvolím ty, pro které chci v Skliku zobrazovat statistiky. Výběr už není možné později změnit.
Ve výchozím nastavení se statistiky začnou do Skliku načítat od aktuálního data. Volitelně je možné toto datum posunout o něco dopředu. To se hodí např. pokud chcete statistiky ze Zboží.cz zobrazovat v Skliku až od 1. dne následujícího měsíce, abyste si připravili reporting.

4. Po uložení se v Skliku automaticky vytvoří pro každou zvolenou provozovnu nová kampaň typu Zboží.cz, která bude zobrazovat statistiky ze Zboží.cz přímo v Skliku. 

Příklady doporučeného propojení:

Co je třeba vědět?

 • Statistiky Zboží.cz se načítají vždy od nuly. Do účtu vám systém nebude přinášet historická data Zboží.cz a zpětně tak měnit součtové statistiky účtu Skliku. Data se načítají vždy zpětně za předešlý den.
 • Statistiky Zboží.cz jsou k dispozici pouze na úrovni provozovny. Zatím nejsou dostupné kategorie nebo statistiky jednotlivých nabídek.
 • Propojení může provést pouze vlastník účtu a Administrátor účtu.
 • Převtělit se do administrace Zboží.cz na nastavení kampaně může z Skliku specialista jen tehdy, pokud má příslušné právo ve Zboží.cz.
 • Statistiky jsou k dispozici pouze u e-shopů inzerujících na Zboží.cz. Jiné segmenty nejsou k dispozici.

Jak statistiky Zboží ovlivní reporting Skliku?

Statistiky v rozhraní Skliku

 • Kampaň Zboží.cz lze filtrovat pomocí typu kampaně Zboží.cz stejně jako jakýkoliv jiný typ kampaně.
Nový typ kampaně ve filtraci
 • Statistiky Zboží jsou součástí statistik Skliku a jsou zařazeny jako vyhledávání.
 • Ve statistických reportech si můžete zvolit, zda budou kampaně typu Zboží.cz součástí reportů. Všechny reporty vytvořené před propojením statistik budou bez kampaní Zboží.cz.
 • Denní rozpočet u kampaně typu Zboží.cz je pouze informační přepočet týdenního nebo měsíčního finančního limitu provozovny na Zboží.cz. Z tohoto důvodu u kampaně nefunguje hlídání na denní bázi jako v Skliku, ale řídí se mechanismy Zboží.cz. Hodnota v Skliku má pouze pomocný účel.

Statistiky v API a v Looker Studiu

 • V API budou po propojení statistiky Zboží.cz součástí statistik za vyhledávací síť stejně jako v uživatelském rozhraní. Pokud potřebujete prozatím statistiky nadále reportovat jen za kampaně Skliku, vyfiltrujte si jen požadované typy kampaní. Případně při vytváření reportu můžete buď vypsat seznam ID kampaní, pro které report chcete připravit, nebo omezit množinu na základě jména kampaně. 
 • Looker Studio – pokud budete chtít nadále ve statistikách vyhledávání vyčlenit pouze data za původní kampaně Skliku, můžete vybrat typy kampaní v konfiguraci účtu, příp. jednotlivých tabulek. 

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.