Nápověda menu

Způsob střídání reklam

Jak Sklik vypočítává střídání reklam

Model, který zajišťuje střídání reklam vychází z metodiky zvané bayesovský bandita.

Cílem tohoto přístupu není vybrat z množiny pouze tu dlouhodobě nejlepší reklamu. Sklik musí neustále testovat všechny ostatní a reagovat v případě, že se zlepší dříve nevýkonná reklama a začít ji vydávat přednostně. 

Pro takové fungování uplatňuje dva principy:

Prvním z nich je stárnutí dat. Čím je záznam o kliku či konverzi starší, tím má menší váhu při výpočtu. Proto se může stát, že reklama, která v přehledu za poslední kvartál má velice nízkou výkonnost, dostane díky zlepšení v posledním týdnu přednost a stane se tím nejvydávanějším. 

Druhý z principů, který je třeba zohlednit je, že Sklik se nedívá na absolutní čísla, ale pouze na jejich poměry, například CTR. Může tedy nastat situace, že reklama, která má statisíce zobrazení denně a tisíce prokliků, je snadno poražena reklamou s pár tisíci zobrazení, která má ale výhodnější poměr CTR. Je to nutná podmínka, neboť jinak by sestava konvergovala k výběru pouze jedné reklamy bez ohledu na možnou změnu výkonnosti ostatních, třeba i nově přidaných reklam.

Pakliže reklama nezíská v daném dni žádný z prokliků (konverzí) a přesto se vydávala, pak je tento den také započítán a to se značně negativní výkonností. Tedy snižuje kvalitu reklamy, přestože je její poměr neměřitelný (např. nulový počet prokliků, resp. konverzí). 

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.