Nápověda menu

Způsob střídání reklam

Jak Sklik vypočítává střídání reklam

Model, který zajišťuje střídání reklam vychází z metodiky zvané bayesovský bandita.

Cílem tohoto přístupu není vybrat z množiny pouze tu dlouhodobě nejlepší reklamu. Sklik musí neustále testovat všechny ostatní a reagovat v případě, že se zlepší dříve nevýkonná reklama a začít ji vydávat přednostně. 

Pro takové fungování uplatňuje dva principy:

Prvním z nich je stárnutí dat. Čím je záznam o kliku či konverzi starší, tím má menší váhu při výpočtu. Proto se může stát, že reklama, která v přehledu za poslední kvartál má velice nízkou výkonnost, dostane díky zlepšení v posledním týdnu přednost a stane se tím nejvydávanějším. 

Druhý z principů, který je třeba zohlednit je, že Sklik se nedívá na absolutní čísla, ale pouze na jejich poměry, například CTR. Může tedy nastat situace, že reklama, která má statisíce zobrazení denně a tisíce prokliků, je snadno poražena reklamou s pár tisíci zobrazení, která má ale výhodnější poměr CTR. Je to nutná podmínka, neboť jinak by sestava konvergovala k výběru pouze jedné reklamy bez ohledu na možnou změnu výkonnosti ostatních, třeba i nově přidaných reklam.

Pakliže reklama nezíská v daném dni žádný z prokliků (konverzí) a přesto se vydávala, pak je tento den také započítán a to se značně negativní výkonností. Tedy snižuje kvalitu reklamy, přestože je její poměr neměřitelný (např. nulový počet prokliků, resp. konverzí). 

Pakliže reklama nezíská v daném dni žádný z prokliků (konverzí) a přesto se vydávala, pak je i tento den započítán v modelu do výkonnosti reklamy.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.