Nápověda menu

Frekvence zobrazení reklam

Tuto funkčnost lze využít pro Obsahovou síť u všech typů cílení.

Jak frekvence zobrazení funguje a kde se nastavuje?

Frekvenci zobrazení lze nastavit na úrovni kampaně, nebo pro konkrétní sestavu, či sestavy na úrovni dané sestavy.

Pokud není nastavena frekvence zobrazení u sestavy, přebírají sestavy automaticky frekvenci zobrazení nastavenou na úrovni kampaně.

Z analýz chování uživatelů ve vztahu k zobrazované reklamě víme, že šance na proklik s každou impresí mírně klesá. Při 30. impresi je CTR zhruba poloviční oproti zobrazení do 10 impresí. Je nutno podotknout, že většina uživatelů na 30 zobrazení jedné reklamy za týden nedosáhne.

Inzerenti, kteří využívají platební model CPT, dosáhnou nastavením výše doporučeného omezení optimální balance mezi zapamatováním reklamního sdělení uživatelem díky více zobrazením a úsporou nákladů. Po impresi doporučené jako strop se inkrementální přínos opakovaného sdělení zpravidla rychle snižuje.

Příklad:

Nastavení frekvence zobrazení na úrovni kampaně 7x = jednomu uživateli dojde až k 7x zobrazení reklam z každé sestavy (je jedno jaký rozměr a typ reklamy, např. banneru).

Nastavení frekvence zobrazení na úrovni kampaně 7x a u sestavy „A“ 10x = ze sestavy „A“ může dojít k výdeji až deseti reklam pro jednoho uživatele. Pro zbylé sestavy „B“, „C“, „D“,… v dané kampani platí nastavená frekvence zobrazení 7x, jelikož přebírají nastavení kampaně.

Stejná pravidla platí i pro nastavení frekvence na týden.

Volba frekvence zobrazení

Zejména u bannerů, obecně kampaní, jejichž cílem je oslovení cílové skupiny, a především u kampaní s platebním modelem CPT, je vhodné řídit, kolikrát může uživatel reklamní sdělení vidět.

Výchozí nastavení na 1 den:

Systémové nastavení maximálního počtu zobrazení vaší reklamy jednomu uživateli za den je 10.

Výchozí nastavení na 7 dní:

Systémové nastavení maximálního počtu zobrazení vaší reklamy jednomu uživateli za 7 dní není nijak nastaveno a vyžadováno. Jedná se o volitelnou funkci, díky které můžete lépe pracovat s omezením frekvence. V případě, že zvolíte nastavení na týden a nevyplníte žádnou hodnotu, bude se frekvence řídit denním limitem 10 zobrazení.

Stejně tak je tomu u všech sestav, tedy výchozím nastavením je max 10 zobrazení na den. V případě úpravy frekvence na úrovni kampaně, přebírají tuto hodnotu automaticky i jednotlivé sestavy.

Kombinace frekvence na úrovni kampaně a sestavy

V případě kombinace 7 denní frekvence na úrovni kampaně a 1 denní frekvence na úrovni sestavy, je zajištěna pravidelná distribuce s omezením maximálního počtu zobrazení.

Příklad:

Nastavení frekvence 18 zobrazení na úrovni kampaně na 7 dní a současně 5 zobrazení za 1 den na úrovni sestavy, systém bude následně hlídat tak, aby nepřekročil 5 zobrazení denně a současně 18 zobrazení za celý týden.

Máme 5 sestav s frekvencí 5 zobrazení denně, na úrovni kampaně je nastavena frekvence 18 zobrazení na týden. V případě 5ti sestav s denní frekvencí 5 zobrazení, bude vždy dodrženo, že každá sestava může mít až 5 zobrazení denně, a současně maximálně 18 zobrazení za týden.

Kolik mám nastavit?

Kolik mám nastavit na 1 den?

Kolik mám nastavit na 7 dní?

  • U Retargetingu sledujte brandové metriky , konkrétně reálně dosahovanou frekvenci. Pokud dosahujete horní hranice denního nastavení a nedaří se plnit výkonnostní cíle, omezte týdenní frekvenci na 20 –  25 zobrazení
  • U obecně cílených kombinovaných reklam nastavte 20 – 25 zobrazení
  • U obecně cílených bannerů doporučujeme nastavit 20 až 30 zobrazení.
  • U dynamického retargetingu a dynamického banneru doporučujeme týdenní omezení na 20 – 30 zobrazení.
  • U brandingu 12 zobrazení.
  • U vysoce vizibilních a interaktivních formátů jako je instream video nastavujte také do 9 zobrazení.
  • V případě videa ve formátu outstream s nižší formou interaktivity (bez zvuku) doporučujeme vyšší frekvenci než u instream videa

7denní frekvence je vhodná pro brandové formáty typu video či branding, kde může být součástí plánu postupné a dlouhodobé dávkování reklamního sdělení pro kontinuální budování povědomí o značce. Čím nižší týdenní frekvenci nastavíte, tím můžete dosáhnout většího potenciálního zásahu. Proto opět sledujte brandové metriky podle kterých můžete frekvenci nastavit pro dosažení požadovaných výskledků 

Současně i u retargetingových strategií, které mohou dosahovat i vyšších frekvencí což může vést až k “obtěžování” aktivnějších uživatelů.  Z globálních statistik vyplývá, že počet retargetingových a DRTG sestav, které za týden přesáhnou frekvenci 30 zobrazení je 4 %, u ostatních typů cílení do 1 %. 

Co je důležité mít na paměti:

  • Část impresí není vizibilní. Imprese se započítává i v případě, že ji měl uživatel mimo obrazovku (např. pod přehybem). 
  • U standardních formátů (bannery, kombinovaná reklama) se průměrná vizibilita pohybuje okolo 50 % a proto je potřeba při nastavování frekvence s touto informací počítat.
  • Spolehlivost dodržení nastavené frekvence je cca 95 %, přičemž při nastavení méně než 3 impresí je spolehlivost ještě nižší.

Počet zobrazení lze nastavit v záložce Sestavy na úrovni Kampaně, kdy si vyberete sestavy, v nichž chcete frekvenci zobrazování změnit a skrze tlačítko Vybrané zvolíte možnost Max. zobrazení uživateli.

Následně v zobrazeném okně pro vybrané sestavy změníte frekvenci zobrazování inzerce uživateli.

Níže je zobrazena možnost hromadné změny v inline editaci.

Ukázka inline editace – Maximální zobrazení

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.