Nápověda menu

Frekvence zobrazení reklam

Tuto funkčnost lze využít pro Obsahovou síť u všech typů cílení.

Zejména u bannerů, obecně kampaní, jejichž cílem je oslovení cílové skupiny, a především u kampaní s platebním modelem CPT, je vhodné řídit, kolikrát může uživatel reklamní sdělení vidět.

Výchozím nastavením maximálního počtu zobrazení vaší reklamy jednomu uživateli za den je 10.

Stejně tak je tomu u všech sestav, tedy výchozím nastavením je max 10 zobrazení.

Z analýz chování uživatelů ve vztahu k zobrazované reklamě víme, že šance na proklik s každou impresí mírně klesá. Při 30. impresi je CTR zhruba poloviční oproti zobrazení do 10 impresí. Je nutno podotknout, že většina uživatelů na 30 zobrazení jedné reklamy za den nedosáhne.

Inzerenti, kteří využívají platební model CPT, dosáhnou nastavením výše doporučeného omezení optimální balance mezi zapamatováním reklamního sdělení uživatelem díky více zobrazením a úsporou nákladů. Po impresi doporučené jako strop se inkrementální přínos opakovaného sdělení zpravidla rychle snižuje.

Jak frekvence zobrazení funguje?

Frekvenci zobrazení lze nastavit na úrovni kampaně, nebo pro konkrétní sestavu, či sestavy na úrovni dané sestavy.

Pokud není nastavena frekvence zobrazení u sestavy, přebírají sestavy automaticky frekvenci zobrazení nastavenou na úrovni kampaně.

Příklad:

Nastavení frekvence zobrazení na úrovni kampaně 7x = jednomu uživateli dojde až k 7x zobrazení reklam z každé sestavy (je jedno jaký rozměr a typ reklamy, např. banneru).

Nastavení frekvence zobrazení na úrovni kampaně 7x a u sestavy “A” 10x = ze sestavy “A” může dojít k výdeji až deseti reklam pro jednoho uživatele. Pro zbylé sestavy “B”, “C”, “D”,… v dané kampani platí nastavená frekvence zobrazení 7x, jelikož přebírají nastavení kampaně.

Kolik mám nastavit?

Avšak vždy záleží na výši rozpočtu. Pokud ponecháte původní nastavení při rozpočtu např. 80 Kč, může se stát, že se kombinovaná reklama prokliká během hodiny. V tento moment je vhodné snížit frekvenci i na 4.

Co je důležité mít na paměti:

  • Část impresí není vizibilní. Imprese se započítává i v případě, že ji měl uživatel mimo obrazovku (např. pod přehybem). V budoucnu budeme umět pracovat i s vizibilními impresemi.
  • Spolehlivost dodržení nastavené frekvence je cca 95 %, přičemž při nastavení méně než 3 impresí je spolehlivost ještě nižší.

Počet zobrazení lze nastavit v záložce Sestavy na úrovni Kampaně, kdy si vyberete sestavy, v nichž chcete frekvenci zobrazování změnit a skrze tlačítko Vybrané zvolíte možnost Max. zobrazení uživateli.

Maximální zobrazení uživateli

Následně v zobrazeném okně pro vybrané sestavy změníte frekvenci zobrazování inzerce uživateli.

Níže je zobrazena možnost hromadné změny v inline editaci.

Ukázka inline editace – Maximální zobrazení

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.