Nápověda menu

Pravidla a technické specifikace Sklikové reklamy

Inzerce se musí řídit:

Ústavou a zákony ČR, Smluvními podmínkami, Pravidly SklikuPravidly českého pravopisu

Inzerce ani cílová stránka nesmí poškozovat dobré jméno provozovatele reklamního systému Sklik.

Pečlivě si přečtěte pravidla společná pro všechny reklamní formáty Skliku:

Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz si přečtěte zde:

Pokud dojde k porušení pravidel, mohou administrátoři služby Sklik reklamy, hromadný import nebo účet zablokovat, kdykoliv v průběhu samotné inzerce.

Před samotným počátkem inzerce se ujistěte, že se na ni nevztahují pravidla nepovoleného či omezeného obsahu, jako jsou například tabákové výrobky, alkoholické nápoje, on-line hazardní hry, erotika a pornografie.

Obecná pravidla

 • Reklama musí dávat smysl.
 • Grafika reklam musí souviset s obsahem cílové stránky a reklamním sdělením.
 • Pouhé shluky slov nejsou v reklamách povoleny.
 • Nesmí chybět diakritika.
 • Slova se nesmí v textové reklamě mezi jednotlivými řádky dělit.
 • V textové reklamě smí text titulku a popisku bez nutného ukončení věty navazovat. To se však nevztahuje na kombinovaný formát.
 • Reklama nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze.
 • Reklamní sdělení může být pouze prostý text, nelze zde použít žádné HTML formátování (např. odřádkování nebo prokládání znaků.
 • Text nesmí obsahovat programátorské (rovné) uvozovky a apostrofy.

Jazyk

 • Reklama nesmí obsahovat vulgární výrazy. Slangová a nespisovná slova jsou povolena.
 • Text reklam musí být psán v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce.

Velká písmena

(platí pro kombinovanou reklamu a textové reklamy)

 • Text nesmí obsahovat velká písmena, vyjma názvů produktů, společností a ustálených slovních spojení (např.: LEGO, IBM, USA, NASA, atp.). Také je možné psát velkými písmeny maximálně osmipísmenné názvy produktů a firem, případně iniciálové zkratky a akronymy dle vlastní prezentace na cílové stránce.

Ceny, slevy, akce

 • Veškeré zmínky v reklamě o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, nabídkách, půjčkách, případně že je něco zdarma, musí být pravdivé, uvedené na cílové stránce a nepodmíněné.
 • Pokud reklama obsahuje zmínku o dopravě zdarma, musí být tato informace součástí cílového webu a snadno dostupná z cílové URL adresy.
 • Pokud reklama obsahuje informaci o výši půjčky, musí tato částka být zmíněna na cílové stránce. Může být také vyčíslena formou rozsahu výše poskytovaných půjček na cílové stránce.

Zkratky

Zkrácené slovo musí být v daném kontextu jednoznačně srozumitelné.

V reklamách povolujeme využití:

 • ustálených zkratek (atd., str., Ing., …)
 • iniciálových zkratek (OSN, MMF, FÚ, …)
 • zkratkových slov (karma, umprum, Čedok, …)
 • akronymů (IKEA, ČEZ, NATO, …)

Interpunkce a speciální znaky

 • Omezený počet znaků musí být dodržen bez vypouštění mezer, čárek nebo jiných znaků.
 • V textu je nutné dbát na interpunkci (mezera za čárkou, tečkou, vykřičníkem, apod.) a dodržovat typografická pravidla. Není dovoleno používat nadměrné množství interpunkce.
 • Řádek textové reklamy nesmí začínat interpunkčními znaménky (např. pomlčkou) nebo netypickými či matematickými znaky (např. +).
 • Za tečkou, dvojtečkou, čárkou, otazníkem, středníkem a vykřičníkem je nutné psát mezeru. U pomlčky se dělá mezera po obou stranách, u závorek pouze na vnější straně.
 • Není povoleno prokládání znaků, nadměrná interpunkce a užití emotikonů či nestandardních znaků jako například →, ♣, ¦, ♠ , ***, a podobně.
  • Znak ™ (neregistrovaná obchodní značka) můžete u názvu vaší společnosti uvést, pokud takové označení používáte i u názvu vaší společnosti na cílové stránce.

Povolené speciální znaky jsou:

.’/+-_#&,%*

Přizpůsobte reklamy typografickým zásadám.

Viditelná URL

 • U viditelné URL lze zadávat diakritiku pouze v polích Cesta u textové reklamy.
 • URL musí obsahovat doménu prvního (cz, eu, com) a druhého řádu (seznam, sklik, novinky).
 • Doména viditelné URL adresy musí korespondovat s doménou cílové stránky.
 • Viditelná URL adresa může obsahovat název podstránky, podsložky nebo slova úzce související s obsahem cílové stránky.

Výjimku v použití odlišné viditelné URL adresy a cílové URL adresy poskytujeme pouze zastupujícím společnostem se speciálním povolením, které používají tzv. zástupné stránky.

Cílová stránka/URL

 • Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz pro Obsah cílové stránky: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/obsah-cilove-stranky
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem klamavý či nemorální.
 • Cílová URL musí být funkční, v souladu s českými zákony a ústavou ČR. Reklamní kampaň může zakládat pouze provozovatel stránky, na kterou reklama cílí, nebo jím pověřená osoba.
 • Cílová URL nesmí obsahovat komerční, redakční ani PR článek jiného provozovatele webových stránek, nežli jsou vlastní stránky inzerenta.
  • Povolené jsou single page, one page, nebo microsite, fungující jako cílová URL, která je doplňkem či upoutávkou k hlavní webové prezentaci nabídky produktů či služeb inzerenta. Zpravidla se nacházející na stejné doméně, nebo na hlavní web inzerenta odkazují.
  • Dále je možné cílit na PR článek, který má klient publikován na webech provozovaných spol. Seznam.cz – např. Novinky.cz, Super.cz, Sport.cz a ProŽeny.cz.  
 • Nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placenou reklamu.
 • Zobrazení obsahu cílové stránky na sociální síti Facebook, musí být veřejně dostupné a nesmí být podmíněno registrací nebo přihlášením.
 • Nesmí obsahovat pop-up okna a prvky překrývající obsah stránky, které nesouvisí se zákonnými povinnostmi, slevami, akcemi nebo newslettery, a které se nedají zavřít.
 • Není dovoleno používat dialery a pop-under okna.
 • Cílová URL musí vždy vést na www stránku, tzn., nesmí vést na dokumenty (PDF, Word, Excel), videa, atp.
 • Maximální délka URL je 512 znaků.
 • URL nesmí obsahovat mezery.
 • Pokud má cílová URL obsahovat měřící parametry – např. UTM proměnné Google Analytics – musí být v podkladech přímého nákupu (např. bannery v garantovaném množství) doplněny přímo do URL jako kompletní řetězec.

Pop-up okna jsou povolena, pokud svým obsahem souvisí s cílovou stránkou.

 • Nesmí automaticky spouštět stahování souboru (.pdf, .doc, .avi, .exe, .csv, .xls a jiné) či instalaci software.
 • Zápis cílové URL v reklamě ve formě složených závorek si vyhrazujeme pro dynamické proměnné v URL.
 • Pokud se v URL nachází mezi složenými závorkami řetězec, který není dynamickou proměnnou, bude celá tato část z URL vynechána. Chybějící řetězec může zapříčinit nefunkčnost cílové URL na straně inzerenta.
 • Pokud vaše cílová URL adresa obsahuje diakritiku, je potřeba tuto adresu před přidáním k reklamě Enkódovat. Stačí, pokud si zvolenou URL adresu zkopírujete ze svého prohlížeče a do cílové URL vložíte.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.